You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 04-05-2016

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of May 4, 2016

  1   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru.
  2   Prezentarea și dezbaterea Raportului Ministerului Educației Naționale asupra stării sistemului național de învățământ pe anul 2009.
  3   Prezentarea și dezbaterea Raportului Ministerului Educației Cercetării, Tineretului și Sportului asupra stării sistemului național de învățământ pe anul 2010.
  4   Prezentarea și dezbaterea Raportului Ministerului Educației Cercetării, Tineretului și Sportului privind starea învățământului preuniversitar în anul 2011.
  5   Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) pentru anul 2010.
  6   Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) pentru anul 2011.
  7   Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) pentru anul 2012.
  8   Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) pentru anul 2013.
  9   Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) pentru anul 2014.
  10   - Prezentarea și dezbaterea Raportului privind starea justiției pentru anul 2006, elaborat de Consiliul Superior al Magistraturii.
- Prezentarea și dezbaterea Raportului privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii în anul 2006.
  11   - Prezentarea și dezbaterea Raportului privind starea justiției pentru anul 2008, elaborat de Consiliul Superior al Magistraturii.
- Prezentarea și dezbaterea Raportului privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii în anul 2008.
  12   - Prezentarea și dezbaterea Raportului privind starea justiției pentru anul 2009, elaborat de Consiliul Superior al Magistraturii.
- Prezentarea și dezbaterea Raportului privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii în anul 2009.
  13   - Prezentarea și dezbaterea Raportului privind starea justiției pentru anul 2010, elaborat de Consiliul Superior al Magistraturii.
- Prezentarea și dezbaterea Raportului privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii în anul 2010.
  14   - Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate al Avocatului Poporului pe anul 2008.
- Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate al Avocatului Poporului pe anul 2010.
- Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate al Avocatului Poporului pe anul 2011.
- Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate al Avocatului Poporului pe anul 2012.
  15   Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate al Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor pe anul 2009.
  16   Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate al Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor pe anul 2010
  17   Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate și Execuția bugetului de venituri și cheltuieli ale Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pe anul 2009.
  18   Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate al Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pe anul 2010.
  19   Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate al Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pe anul 2011.
  20   Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate al Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pe anul 2012.
  21   Prezentarea și dezbaterea Raportului asupra pieței de asigurări și a activității desfășurate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în anul 2010.
  22   Prezentarea și dezbaterea Raportului asupra pieței de asigurări și a activității desfășurate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în anul 2011.
  23   Prezentarea și dezbaterea Raportului asupra pieței de asigurări și a activității desfășurate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în anul 2012.
  24   Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate pe anul 2010 al Consiliului Legislativ.
  25   Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate pe anul 2010 al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.
  26   Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate pe anul 2011 al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.
  27   Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate pe anul 2012 al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.
  28   - Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei pe anul 2012.
- Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei pe anul 2013.
- Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei pe anul 2014.
- Prezentarea și dezbaterea Raportului Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind determinarea prețurilor și tarifelor reglementate pentru anul 2013.
- Prezentarea și dezbaterea Raportului Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind determinarea prețurilor și tarifelor reglementate pentru anul 2014.
  29   Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate pe anul 2012 al Institutului de Drept Public și Științe Administrative al României.
  30   - Prezentarea și dezbaterea Raportului anual al Băncii Naționale a României pentru anul 2012.
- Prezentarea și dezbaterea Raportului anual al Băncii Naționale a României pentru anul 2013.
- Prezentarea și dezbaterea Raportului anual al Băncii Naționale a României pentru anul 2014.
  31   - Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate al Agenției Naționale Anti-Doping pe anul 2013.
- Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate al Agenției Naționale Anti-Doping pe anul 2014.
- Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate al Agenției Naționale Anti-Doping pe anul 2015.
  32   - Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate pentru anul 2013 al Autorității de Supraveghere Financiară.
- Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate pentru anul 2014 al Autorității de Supraveghere Financiară.
  33   - Prezentarea și dezbaterea Raportului privind activitatea desfășurată de Serviciul Român de Informații în anul 2013.
- Prezentarea și dezbaterea Raportului privind activitatea desfășurată de Comisia comună permanentă a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații în anul 2013.
- Prezentarea și dezbaterea Raportului privind activitatea desfășurată de Serviciul Român de Informații în anul 2014, completat.
- Prezentarea și dezbaterea Raportului privind activitatea desfășurată de Comisia comună permanentă a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații în anul 2014.