Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 11, 2020
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.15/18-02-2020

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
03-06-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2020 > 11-02-2020 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 11, 2020

  1   Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților.
  2   Propunerea legislativă pentru abrogarea dispozițiilor care reglementează posibilitatea pensionării anticipate a personalului de specialitate juridică din sistemul judiciar (Pl-x 616/2019). (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional)
  3   Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92 din 15 octombrie 2018, pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției (Pl-x 615/2019). (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional)
  4   Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi (Pl-x 467/2019). (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional)
  5   Propunerea legislativă privind instituirea sistemului "Alertă Copil" (Pl-x 468/2019). (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional)
  6   Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 617/2019). (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional)
  7   Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România (PL-x 598/2019). (aprobarea desfășurării lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină și imunități în paralel cu plenul)
  8   Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2019 pentru modificarea art.35 din Legea nr.269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României (PL-x 429/2019). (retrimis comisiei)
  9   Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006, pentru modificarea alin.(5) al art.10 din Legea nr.121/2014 privind eficiența energetică și pentru completarea alin.(3) al art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 567/2008/2018). (retrimisă comisiei)
  10   Aprobarea modificării ordinii de zi.
  11   Aprobarea suplimentării ordinii de zi.
  12   Solicitarea inițiatorului de retragere a Proiectului de Lege pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind modernizarea infrastructurii judiciare în România), semnat la București la 13 august 2019 și la Paris la 2 septembrie 2019 (PL-x 658/2019). (aprobată)
  13   Solicitarea Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport cu privire la încadrarea în categoria legilor de complexitate deosebită și, în consecință, prelungirea termenului constituțional de dezbatere și vot final de la 45 la 60 de zile a Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 469/2019). (adoptată propunerea legislativă ca urmare a depășirii termenului constituțional)
  14   Dezbaterea Proiectului de Lege privind Codul aerian (PL-x 94/2019). (rămas pentru votul final)
  15   Dezbaterea Proiectului de Lege privind regimul juridic al Cetăților dacice din Munții Orăștiei, care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO și unele măsuri privind protejarea acestora (PL-x 486/2019). (rămas pentru votul final)
  16   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.14 din Legea nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare (PL-x 417/2019). (rămas pentru votul final)
  17   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 2/2020). (rămas pentru votul final)
  18   Aprobarea prelungirii programului de lucru.
  19   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România (PL-x 598/2019). (rămas pentru votul final)
  20   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 270/2019). (rămas pentru votul final)
  21   Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind statutul Limbii Semnelor Române (PL-x 573/2019). (retrimis comisiei)
  22   Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.77 din 30 ianuarie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.198 din 13 martie 2019 (PL-x 1/2018/2019). (rămasă pentru votul final)
  23   Supunerea la votul final:
   23.1  Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 2/2020); (adoptat)
   23.2  Proiectul de Lege pentru modificarea art.14 din Legea nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare (PL-x 417/2019); (adoptat)
   23.3  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România si completarea art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată în Monitorul Oficial al României (PL-x 598/2019); (adoptat)
   23.4  Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 270/2019); (adoptat)
   23.5  Proiectul de Lege privind Codul aerian (PL-x 94/2019); (adoptat)
   23.6  Proiectul de Lege privind regimul juridic al Cetăților dacice din Munții Orăștiei, care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO și unele măsuri privind protejarea acestora (PL-x 486/2019); (adoptat)
   23.7  Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.77 din 30 ianuarie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.198 din 13 martie 2019 (PL-x 1/2018/2019). (respinsă)

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 4 june 2020, 22:38
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro