Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 413 etaj 4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 85/2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind turismul durabil, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 și semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la Conven?ia cadru privind protec?ia și dezvoltarea durabilă a Carpa?ilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 Prima Cameră TAC: 16.04.2014 3.03.2014 Aviz pentru Com. Industrii 10.03.2014
2. PLx 86/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2013 pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004 Cameră decizională 3.03.2014 Aviz pentru Com. Industrii 10.03.2014
3. PLx 87/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare Cameră decizională 3.03.2014 Aviz pentru Com. Buget 10.03.2014
4. PLx 88/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înfiin?ării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii Cameră decizională 3.03.2014 Aviz pentru Com. Industrii 10.03.2014
5. PLx 89/2014 Proiect de Lege pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pie?ei produselor din sectorul agricol Cameră decizională 3.03.2014 Aviz pentru Com. Industrii Com. Agricultură 10.03.2014
6. PLx 100/2014 Proiect de Lege pentru completarea art.36 din Legea nr.230/2007 privind înfiin?area, organizarea și func?ionarea asocia?iilor de proprietari Cameră decizională 3.03.2014 Aviz pentru Com. Juridică 12.03.2014
7. PLx 102/2014 Propunere legislativă pentru protejarea rezervei de gaze naturale a României și interzicerea exploatării resurselor naturale prin metode neconven?ionale care periclitează siguran?a mediului Cameră decizională 3.03.2014 Aviz pentru Com. Industrii 12.03.2014
8. PLx 103/2014 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informa?iile de interes public Cameră decizională 3.03.2014 Aviz pentru Com. Cultură 12.03.2014
9. PLx 108/2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.154 din 28 septembrie 2012 privind regimul infrastructurii re?elelor de comunica?ii electronice Cameră decizională 3.03.2014 Aviz pentru Com. Juridică Com. Tehnologia informației 12.03.2014
10. PLx 124/2012 Proiect de Lege privind declararea comunei ?epreu?, jude?ul Arad, localitate-martir a luptei anticomuniste Cameră decizională 12.03.2013 Raport 26.03.2013
11. PLx 475/2013 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.41 din din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare de stare civilă, republicată Cameră decizională 11.11.2013 Raport 5.12.2013
12. PLx 484/2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 din Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuin?e proprietate personală Cameră decizională 11.11.2013 Raport 5.12.2013
13. PLx 519/2013 Proiect de Lege pentru modificarea art.31 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construc?ii Cameră decizională 27.11.2013 Raport 24.11.2013
14. PLx 563/2013 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construc?ii, republicată, cu modificările și completările ulterioare Cameră decizională 2.12.2013 Raport 26.12.2013
15. PLx 641/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panifica?ie pentru elevii din învă?ământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii pre?colari din grădini?ele de stat și private cu program normal de 4 ore Cameră decizională 16.12.2013 Raport 17.02.2014

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 20 ianuarie 2022, 6:42
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro