Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4113 etaj4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 118/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situa?ia prevăzută la art.6 alin.(1) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și pentru prorogarea unor termene Cameră decizională 17.03.2014 Aviz pentru Com. Juridică 24.03.2014
2. PLx 119/2014 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2003 pentru înfiin?area Companiei Na?ionale de Autostrăzi și Drumuri Na?ionale din România -S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administra?ia Na?ională a Drumurilor din România" Cameră decizională 17.03.2014 Aviz pentru 24.03.2014
3. PLx 589/2011 Proiectul Legii serviciului de administrare a domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale Cameră decizională 7.11.2011 Raport 30.11.2011
4. PLx 395/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2013 pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul func?ionarilor publici Cameră decizională 4.11.2013 Raport
5. PLx 519/2013 Proiect de Lege pentru modificarea art.31 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construc?ii Cameră decizională 27.11.2013 Raport 24.11.2013
6. PLx 641/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panifica?ie pentru elevii din învă?ământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii pre?colari din grădini?ele de stat și private cu program normal de 4 ore Cameră decizională 16.12.2013 Raport 17.02.2014
7. PLx 97/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect Cameră decizională 3.03.2014 Raport 17.03.2014
8. PLx 104/2014 Propunere legislativă pentru modificarea LEGII nr.67 din 25 martie 2004 pentru alegerea autorită?ilor administra?iei publice locale Cameră decizională 3.03.2014 Raport 20.03.2014
9. PLx 107/2014 Propunere legislativă privind exercitarea prin coresponden?ă a dreptului de vot de către alegătorii români cu domiciliul sau re?edin?a în străinătate Cameră decizională 3.03.2014 Raport 20.03.2014
10. PLx 124/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administra?iei publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative Prima Cameră TAC: 19.04.2014 24.03.2014 Raport 3.04.2014
11. PLx 126/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2013 pentru prorogarea termenului prevăzut la alin.(1) al art.56 din Legea nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate Cameră decizională 24.03.2014 Raport 3.04.2014

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 26 ianuarie 2022, 2:07
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro