Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: Corp B2, etaj 4, camera 4113
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 128/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 cu modificările și completările ulterioare privind Codul Silvic Cameră decizională 24.03.2014 Aviz pentru Com. Agricultură 7.04.2014
2. PLx 131/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicită?ii imobiliare nr.7/1996 Cameră decizională 25.03.2014 Aviz pentru Com. Juridică Com. Apărare 31.03.2014
3. PLx 134/2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii partidelor politice nr.14/2003, precum și a altor acte normative Cameră decizională 25.03.2014 Aviz pentru Com. Juridică 7.04.2014
4. PLx 641/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panifica?ie pentru elevii din învă?ământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii pre?colari din grădini?ele de stat și private cu program normal de 4 ore Cameră decizională 16.12.2013 Raport 17.02.2014
5. PLx 645/2013 Propunere legislativă privind programul "Masa la ?coală" pentru elevii din învă?ămîntul obligatoriu de stat și privat, primar și gimnazial Cameră decizională 16.12.2013 Raport 17.02.2014
6. PLx 122/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.102/1992 privind stema ?ării și sigiliul statului Cameră decizională 17.03.2014 Raport 3.04.2014
7. PLx 127/2014 Proiect de Lege privind înfiin?area Regiei Autonome "Administra?ia Canalului Siret-Bărăgan " Cameră decizională 24.03.2014 Raport 3.04.2014

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 28 ianuarie 2022, 19:31
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro