Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4113 etaj 4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 143/2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist din România Cameră decizională 31.03.2014 Aviz pentru Com. Juridică 14.04.2014
2. PLx 148/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare privind protec?ia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Cameră decizională 31.03.2014 Aviz pentru Com. Muncă Com. Sănătate 14.04.2014
3. PLx 151/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.3 din Legea 14/2003, Legea partidelor politice, cu modificările și completările ulterioare Cameră decizională 31.03.2014 Aviz pentru Com. Juridică 14.04.2014
4. PLx 581/2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construc?ii Cameră decizională 16.12.2013 Raport 17.02.2014
5. PLx 80/2014 Proiect de Lege pentru înfiin?area Autorită?ii Na?ionale pentru Certificarea și Calificarea Operatorilor Economici Eligibili Cameră decizională 24.02.2014 Raport 20.03.2014
6. PLx 147/2014 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.152/1998, înfiin?area Agen?iei Na?ionale pentru Locuin?e Cameră decizională 31.03.2014 Raport 24.04.2014

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 23 ianuarie 2022, 23:46
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro