Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4113 etaj 4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 162/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sanc?ionarea contraven?iilor silvice Cameră decizională 7.04.2014 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Juridică 14.04.2014
2. PLx 175/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgen?ă nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi?ie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii Cameră decizională 7.04.2014 Aviz pentru Com. Industrii Com. Juridică 21.04.2014
3. PLx 177/2014 Propunere legislativă pentru înfiin?area Regiei Monopolurilor Statului Cameră decizională 7.04.2014 Aviz pentru Com. Economică Com. Juridică 21.04.2014
4. PLx 183/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2014 privind opera?ionalizarea Registrului electoral și pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfă?urarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfă?urare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014 Cameră decizională 14.04.2014 Aviz pentru Com. Juridică 18.04.2014
5. PLx 185/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispozi?ii din Legea nr.9/1998 privind acordarea de compensa?ii cetă?enilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și din Legea nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensa?ii cetă?enilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, re?inute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și ?inutul Her?a, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 Cameră decizională 14.04.2014 Aviz pentru Com. Buget Com. Juridică 18.04.2014
6. PLx 190/2014 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru reabilitarea structurilor de primire turistică situate în sta?iuni turistice și balneoclimaterice, de interes na?ional Cameră decizională 14.04.2014 Aviz pentru Com. Industrii 23.04.2014
7. PLx 191/2014 Proiectul Legii -Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pie?ei vitivinicole Cameră decizională 14.04.2014 Aviz pentru Com. Industrii Com. Agricultură 23.04.2014
8. PLx 192/2014 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere Cameră decizională 14.04.2014 Aviz pentru Com. Industrii 23.04.2014
9. PLx 195/2014 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.27 din Legea nr.92/2007 privind transportul public local Cameră decizională 14.04.2014 Aviz pentru Com. Industrii 28.04.2014
10. PLx 199/2014 Propunere legislativă privind instituirea Zilei Na?ionale a Literaturii Române Cameră decizională 14.04.2014 Aviz pentru Com. Învățământ Com. Cultură 28.04.2014
11. PLx 200/2014 Propunere legislativă privind declararea Zilei Înăl?ării Domnului -Ziua Eroilor, sărbătoare na?ionale legală, zi nelucrătoare Cameră decizională 14.04.2014 Aviz pentru Com. Muncă 28.04.2014
12. PLx 205/2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru ?omaj și stimularea ocupării for?ei de muncă Cameră decizională 14.04.2014 Aviz pentru Com. Muncă 28.04.2014
13. PLx 206/2014 Propunere legislativă privind acordarea unor facilită?i cu caracter cultural cu ocazia celebrării căsătoriilor de lungă durată Cameră decizională 14.04.2014 Aviz pentru Com. Cultură 28.04.2014

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 27 ianuarie 2022, 16:25
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro