Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4113 etaj 4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 282/2014 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Cameră decizională 10.06.2014 Aviz pentru Com. Juridică 23.06.2014
2. PLx 283/2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 Cameră decizională 10.06.2014 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Juridică 23.06.2014
3. PLx 284/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European Cameră decizională 10.06.2014 Aviz pentru Com. Juridică 23.06.2014
4. PLx 285/2014 Propunere legislativă privind transmiterea unor bunuri imobile dezafectate din domeniul privat al statului și administrarea autorității publice central în proprietatea privată a autorităților administrației publice locale Cameră decizională 10.06.2014 Aviz pentru Com. Juridică 23.06.2014
5. PLx 292/2014 Proiect de Lege pentru declararea zilei de 24 ianuarie ca zi de sărbătoare legală Cameră decizională 10.06.2014 Aviz pentru Com. Muncă 23.06.2014
6. PLx 299/2014 Propunere legislativă privind amânarea la plată a obligațiilor fiscale datorate de operatorii economici care nu încasează creanțele la termenul de scadență de la instituțiile publice Cameră decizională 10.06.2014 Aviz pentru Com. Buget 23.06.2014
7. PLx 301/2014 Propunere legislativă pentru modificarea punctului 3 litera a), de la Anexa 1* din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale Cameră decizională 10.06.2014 Aviz pentru Com. Buget 23.06.2014
8. PLx 304/2014 Propunere legislativă de modificare și completare a unor dispoziții legale în materia stării civile și a prelucrării datelor cu caracter personal Cameră decizională 10.06.2014 Aviz pentru Com. Juridică Com. Tehnologia informației 23.06.2014
9. PLx 307/2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.3 din 2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului Cameră decizională 10.06.2014 Aviz pentru Com. Juridică 23.06.2014
10. PLx 308/2014 Propunere legislativă pentru înființarea Muzeului Național de Artă "Constantin Brâncuși" Cameră decizională 10.06.2014 Aviz pentru Com. Cultură 23.06.2014
11. PLx 310/2014 Propunere legislativă privind transferul cu titlu gratuit a exploatațiilor miniere Berbești-Alunu din domeniul public al Statului și în administarea Societății Naționale a Lignitului Oltenia în domeniul public al Statului și în administrarea Consiliului Județean Vâlcea Cameră decizională 10.06.2014 Aviz pentru Com. Industrii Com. Juridică 23.06.2014
12. PLx 311/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale Cameră decizională 10.06.2014 Aviz pentru Com. Juridică 23.06.2014
13. PLx 314/2014 Propunere legislativă privind completarea Art.118 al Ordonanței de Urgență 195/2002 privind circulația pe drumurile publice Cameră decizională 10.06.2014 Aviz pentru Com. Juridică 23.06.2014
14. PLx 315/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică Cameră decizională 10.06.2014 Aviz pentru Com. Juridică 23.06.2014
15. PLx 141/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor immobile aflate în domeniul public și privat al statului și pentru modificarea unor acte normative Cameră decizională 31.03.2014 Raport 10.04.2014

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 25 ianuarie 2022, 5:04
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro