Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4113 etaj 4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 260/2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protec?ia ?i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Cameră decizională 5.05.2014 Aviz pentru Com. Muncă Com. Sănătate 23.05.2014
2. PLx 269/2014 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.230/2007 privind înfiin?area, organizarea ?i func?ionarea asocia?iilor de proprietari Cameră decizională 2.06.2014 Aviz pentru Com. Juridică 11.06.2014
3. PLx 272/2014 Propunere legislativă pentru completarea art.34 din Legea serviciilor comunitare de utilită?i publice nr.51/2006 Cameră decizională 2.06.2014 Aviz pentru Com. Industrii 11.06.2014
4. PLx 93/2014 Proiect de Lege privind adoptarea de măsuri specifice în vederea dezvoltării comunită?ilor sărace Cameră decizională 3.03.2014 Raport 20.03.2014
5. PLx 144/2014 Proiect de Lege pentru modificarea ?i completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea ?i autorizarea mijloacelor de publicitate Cameră decizională 31.03.2014 Raport 24.04.2014
6. PLx 238/2014 Propunere legislativă pentru modificarea ?i completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea ?i autorizarea mijloacelor de publicitate Cameră decizională 28.04.2014 Raport 29.05.2014

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 23 ianuarie 2022, 23:09
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro