Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4113 etaj 4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 4/2016 Propunere legislativă privind activitatea de prevenție în sănătate Prima Cameră TAC: 1.04.2016 22.02.2016 Aviz pentru Com. Sănătate 2.03.2016
2. PLx 18/2016 Proiect de Lege privind achizițiile publice Cameră decizională 10.02.2016 Aviz pentru Com. Industrii Com. Juridică 15.02.2016
3. PLx 19/2016 Proiect de Lege privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concediune și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor Cameră decizională 10.02.2016 Aviz pentru Com. Industrii Com. Juridică 15.02.2016
4. PLx 20/2016 Proiect de Lege privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii Cameră decizională 10.02.2016 Aviz pentru Com. Industrii Com. Juridică 15.02.2016
5. PLx 318/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr.22/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii Cameră decizională 16.06.2014 Raport 4.09.2014
6. PLx 393/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat ", pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile și pentru modificarea unor acte normative Cameră decizională 8.09.2014 Raport 17.09.2014
7. PLx 11/2016 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Management în Sănătate Prima Cameră TAC: 12.04.2016 2.03.2016 Raport 21.03.2016
8. PLx 16/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.33 alin.1, lit.g și a art.34, alin.2 din Legea nr.241/2006, republicată în 2013 cu modificările și completările ulterioare Cameră decizională 10.02.2016 Raport 3.03.2016
9. PLx 24/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.54, alin.1, lit.c) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Cameră decizională 15.02.2016 Raport 8.03.2016
10. PLx 127/2014 Proiect de Lege privind înființarea Regiei Autonome "Administrația Canalului Siret-Bărăgan " Cameră decizională 24.06.2014 Raport 15.09.2014

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 30 noiembrie 2021, 18:24
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro