Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4113 etaj4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 674/2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 Cameră decizională 19.10.2015 Raport 11.11.2015 Sedinta comuna cu Comisia pentru industrii si servicii
2. PLx 93/2014 Proiect de Lege privind adoptarea de măsuri specifice în vederea dezvoltării comunităților sărace Cameră decizională 3.03.2014 Raport 20.03.2014
3. PLx 335/2015 Proiect de Lege pentru completarea art.32 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006 Cameră decizională 15.06.2016 Raport 27.06.2016
4. PLx 579/2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții Cameră decizională 13.06.2016 Raport 23.06.2016
5. PLx 145/2016 Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R."- S.A., în domeniul public al județului Cluj și în administrarea Consiliului Județean Cluj Cameră decizională 11.04.2016 Raport 5.05.2016
6. PLx 321/2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2016 pentru modificarea Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate Prima Cameră TAC: 17.10.2016 13.09.2016 Raport 22.09.2016
7. PLx 218/2014 Propunere legislativă privind unele măsuri urgente de reducere a riscului seismic asupra populației Cameră decizională 4.11.2015 Raport
8. PLx 264/2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.68 alin.(7) din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente Cameră decizională 13.06.2016 Raport 28.06.2016
9. PLx 265/2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.68 alin.(7) din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali Cameră decizională 13.06.2016 Raport 28.06.2016
10. PLx 274/2016 Proiect de Lege privind instituirea obligației elaborării, aprobării și aplicării Strategiei de dezvoltare economică și socială a României pe termen lung Cameră decizională 15.06.2016 Aviz pentru Com. Economică Com. Muncă 23.06.2016
11. PLx 312/2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2016 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și pentru înființarea funcției de atașat agricol Cameră decizională 1.09.2016 Aviz pentru Com. Agricultură 13.09.2016

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 26 ianuarie 2022, 0:44
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro