Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4113 etaj 4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 339/2012 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 și a Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 Cameră decizională 24.09.2012 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Juridică 26.09.2012
2. PLx 373/2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere Cameră decizională 24.09.2012 Aviz pentru Com. Industrii 27.09.2012
3. PLx 386/2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală Cameră decizională 1.10.2012 Aviz pentru Com. Buget 9.10.2012
4. PLx 394/2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Na?ionale nr.16/1996 Cameră decizională 1.10.2012 Aviz pentru Com. Cultură 9.10.2012
5. PLx 397/2012 Propunere legislativă pentru completarea art.20 din Legea nr.448/2006 privind protec?ia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Cameră decizională 1.10.2012 Aviz pentru Com. Muncă Com. Sănătate 9.10.2012
6. PLx 411/2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuin?elor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inunda?iilor Cameră decizională 8.10.2012 Aviz pentru Com. Economică 16.10.2012
7. PLx 412/2012 Proiect de Lege privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor terenuri în suprafa?ă totală de 136,655mp, aflate în domeniul public al statului , din administrarea Regiei Na?ionale a Pădurilor -ROMSILVA, în vederea realizării de către Compania Na?ională de Autostrăzi și Drumuri Na?ionale din România -S.A.a obiectivului de interes na?ional "Autostrada Timi?oara-Lugoj" Cameră decizională 8.10.2012 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Juridică 16.10.2012
8. PLx 415/2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sanc?ionarea neregulilor apărute în ob?inerea și utilizarea fondurilor europene ?i/sau a fondurilor publice na?ionale aferente acestora Cameră decizională 8.10.2012 Aviz pentru Com. Buget Com. Juridică 16.10.2012
9. PLx 456/2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.98/2011 pentru modificarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat Cameră decizională 12.11.2012 Aviz pentru Com. Muncă 20.11.2012
10. PLx 459/2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2012 pentru stabilirea cadrului institu?ional de ac?iune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României Cameră decizională 12.11.2012 Aviz pentru Com. Agricultură 20.11.2012
11. PLx 460/2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sanitar Cameră decizională 12.11.2012 Aviz pentru Com. Sănătate 20.11.2012
12. PLx 464/2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare Cameră decizională 12.11.2012 Aviz pentru Com. Buget 20.11.2012
13. PLx 465/2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în ?coli Cameră decizională 12.11.2012 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Învățământ 20.11.2012
14. PLx 393/2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.90/2003 privind vânzarea spa?iilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unită?ilor administrativ- teritoriale, destinate sediilor partidelor politice Cameră decizională 1.10.2012 Raport 18.10.2012

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 25 ianuarie 2022, 1:05
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro