Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4013 etaj 4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 16/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2012 privind reglementarea reîncadrării personalului de specialitate medico-sanitar redistribuit din unită?ile sanitare propuse pentru reorganizare în cămine de bătrîni, la unită?ile sanitare care î?i reiau activitatea
- Referent responsabil : expert Nicoleta Toma
Cameră decizională 5.02.2013 Aviz pentru Com. Sănătate 12.02.2013
2. PLx 52/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administra?iei publice centrale și pentru modificarea unor acte normative Prima Cameră TAC: 19.03.2013 18.02.2013 Raport 21.02.2013
3. PLx 463/2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2012 privind modificarea Titlului I al Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputa?ilor și a Sentului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorită?ilor administra?iei publice locale, a Legii administra?iei publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul ale?ilor locali, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfă?urare a alegerilor pentru Camera Deputa?ilor și Senat din anul 2012
- Referent responsabil: sef serviciu Sofia Chelaru
Cameră decizională 12.11.2012 Raport 29.11.2012 Guvernul sus?ine în forma existentă în Parlament
sed 6.02.2013, pct.67, pag.19

Ministere vizate:
MAI, MDRAP, AEP
4. PLx 909/2007 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului
- Referent responsabil: consilier Iulia Toader
Cameră decizională 24.04.2012 Raport 8.05.2012 Guvernul sus?ine cu amendamentele MMSC care vor fi prezentate în cadrul dezbaterilor
sed 6.02.2013, pct.182, pag.47

Ministere vizate:
MMSC
5. PLx 565/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanțarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local
- Referent responsabil: consultant Ana Stănilă
Cameră decizională 31.10.2011 Raport 16.11.2011 Guvernul sus?ine în forma existentă în Parlament
sed 6.02.2013, pct.137, pag.36

Ministere vizate:
MT, MDRAP
6. PLx 466/2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spa?iul rural
- Referent responsabil: consultant Ana Stănilă
Cameră decizională 12.11.2012 Raport 29.11.2012 Guvernul sus?ine - Lista priorita?ilor legislative adoptată în 30.01.2013, pct.6, pag.6

Ministere vizate:
MDRAP, SGG
7. PLx 13/2013 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Nagoya-Kuala Lumpur privind răspunderea și repararea prejudiciului, încheiat la Nagoya la 15 octombrie 2010, deschis spre semnare la 7 martie 2011 și semnat de România la 11 mai 2011 la New York, la Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea, adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000, la Conven?ia privind diversitatea biologică (semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro)
- Referent responsabil: consilier Andreea Neac?u
Prima Cameră TAC: 21.03.2013 5.02.2013 Raport 18.02.2013 Guvernul sus?ine în forma existentă în Parlament
sed 6.02.2013, pct.30, pag.9

Ministere vizate:
MMSC
8. PLx 40/2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2011 privind darea în adminstrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agen?ia Na?ională pentru Pescuit și Acvacultură a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Mediului și Pădurilor -Administra?ia Na?ională "Apele Române"
- Referent responsabil: consilier Andreea Neac?u
Cameră decizională 10.04.2012 Raport 25.04.2012 Guvernul sus?ine în forma existentă în Parlament
sed 6.02.2013, pct.115, pag.31

Ministere vizate:
MMSC
9. PLx 390/2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2012 privind instala?iile portuare de preluare a de?eurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii
- Referent responsabil: consilier Andreea Neac?u
Cameră decizională 1.10.2012 Raport 18.10.2012 Guvernul sus?ine în forma existentă în Parlament
sed 6.02.2013, pct.74, pag.21

Ministere vizate:
MT
10. COM(2012) 750 COMUNICARE A COMISIEI Analiza anuală a cre?terii pentru 2013
- Referent responsabil: consilier Andreea Neac?u
Fond 21.02.2013
11. COM(2013) 18 DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi
- Referent responsabil: consilier Andreea Neac?u
Subsidiaritate 12.03.2013

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 23 ianuarie 2022, 1:32
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro