Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4113 etaj 4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 394/2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Na?ionale nr.16/1996

- Referent responsabil : expert Nicoleta Toma
Cameră decizională 8.10.2012 Aviz pentru Com. Cultură Com. Juridică
2. PLx 412/2012 Proiect de Lege privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor terenuri în suprafa?ă totală de 136,655mp, aflate în domeniul public al statului , din administrarea Regiei Na?ionale a Pădurilor -ROMSILVA, în vederea realizării de către Compania Na?ională de Autostrăzi și Drumuri Na?ionale din România -S.A.a obiectivului de interes na?ional "Autostrada Timi?oara-Lugoj"

- Referent responsabil : expert Nicoleta Toma
Cameră decizională 8.10.2012 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Juridică 16.10.2012
3. PLx 34/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a cantită?ii de 2.000 tone motorină pentru Societatea na?ională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R.Călători"-S.A. Cameră decizională 18.02.2013 Aviz pentru Com. Industrii 25.02.2013
4. PLx 35/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi?ie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

- Referent responsabil : expert Nicoleta Toma
Cameră decizională 18.02.2013 Aviz pentru Com. Industrii Com. Juridică 25.02.2013
5. PLx 38/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

- Referent responsabil : expert Nicoleta Toma
Cameră decizională 18.02.2013 Aviz pentru Com. Buget 25.02.2013
6. PLx 41/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.9/1996 privind îmbunătă?irea sistemului de finan?are a institu?iilor publice de cultură finan?ate din venituri extrabugetare și aloca?ii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste institu?ii, precum și îmbunătă?irea salarizării personalului din institu?iile și activită?ile cu profil cultural

- Referent responsabil : expert Nicoleta Toma
Cameră decizională 18.02.2013 Aviz pentru Com. Buget 25.02.2013
7. PLx 43/2013 Proiect de Lege privind exploatarea resurselor naturale cu con?inuturi de metale pre?ioase ale României

- Referent responsabil : expert Nicoleta Toma
Cameră decizională 18.02.2013 Aviz pentru Com. Industrii 25.02.2013
8. PLx 156/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei "Delta Dunării"

- Referent responsabil : consilier Iulia Toader
Cameră decizională 18.02.2013 Raport 25.02.2013
9. PLx 28/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protec?iei mediului și pădurilor

- Referent responsabil : consilier Andreea Neac?u
Cameră decizională 18.02.2013 Raport 5.03.2013
10. PLx 30/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2012 pentru modificarea alin.(1) al art.5 din Ordonanța Guvernului nr.36/2006 privind unele măsuri pentru func?ionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a popula?iei

- Referent responsabil : consultant Ana Stănilă
Cameră decizională 18.02.2013 Raport 5.03.2013
11. PLx 33/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2012 privind modificarea și completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputa?ilor și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorită?ilor administra?iei publice locale, a Legii administra?iei publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul ale?ilor locali

- Referent responsabil : sef serviciu Sofia Chelaru
Cameră decizională 18.02.2013 Raport 5.03.2013
12. PLx 909/2007 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului

- Referent responsabil : consilier Iulia Toader
Cameră decizională 24.04.2012 Raport 8.05.2012
13. PLx 40/2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2011 privind darea în adminstrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agen?ia Na?ională pentru Pescuit și Acvacultură a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Mediului și Pădurilor -Administra?ia Na?ională "Apele Române"

- Referent responsabil : consilier Andreea Neac?u
Cameră decizională 10.04.2012 Raport 25.04.2012

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 29 noiembrie 2021, 2:41
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro