Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4113 etaj 4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 230/2008 Propunere legislativă privind completarea și modificarea OUG 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere cu modificările și completările aduse de Legea 280/2003
Cameră decizională 16.09.2009 Raport 30.09.2009
2. PLx 38/2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare
Cameră decizională 23.02.2010 Raport 23.03.2010
3. PLx 419/2012 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.7 din 19 ianuarie 2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spa?iul rural, aprobată prin Legea nr.71/2007
Cameră decizională 8.10.2012 Raport 25.10.2012
4. PLx 424/2011 Propunere legislativă privind serviciile de îngrijire și supraveghere a copiilor pe timpul zilei
Cameră decizională 20.06.2011 Raport 12.09.2011
5. PLx 389/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.63 /2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri
Cameră decizională 7.06.2011 Raport 22.06.2011
6. PLx 352/2012 Propunere legislativă privind transmiterea cazărmilor dezafectate din administrarea Ministerului Apărării Na?ionale în administrarea consiliilor locale
Cameră decizională 24.09.2012 Raport 4.10.2012
7. PLx 434/2011 Propunere legislativă privind transformarea cazărmile dezafectate din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea consiliilor locale, în scopul transformării acestora în obiective de utilitate publică, cu caracter social
Cameră decizională 14.06.2012 Raport 19.06.2012
8. PLx 558/2011 Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea serviciilor sociale
Cameră decizională 8.05.2012 Raport 6.06.2012
9. PLx 559/2010 Propunere legislativă privind transmiterea către Consiliul Local al Sectorului 2 din Municipiul București a dreptului de administrare a unui bun aflat în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române"
Cameră decizională 14.06.2012 Raport 19.06.2012
10. PLx 608/2011 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.94 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
Cameră decizională 14.06.2012 Raport 19.06.2012
11. PLx 50/2013 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) la art.8 din Legea nr.152 din 15 iulie 1998 privind înfiin?area Agen?iei Na?ionale pentru Locuin?e
Cameră decizională 18.02.2013 Raport 12.03.2013
12. PLx 304/2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.153/2011 privind măsuri de cre?tere a calită?ii arhitectural-ambientale a cladirilor
Cameră decizională 3.09.2012 Raport 20.09.2012
13. PLx 568/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2011 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon
Cameră decizională 19.03.2012 Raport 26.03.2012
14. PLx 28/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protec?iei mediului și pădurilor
Cameră decizională 18.02.2013 Raport 5.03.2013
15. PLx 55/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administra?iei publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
Prima Cameră TAC: 26.03.2013 25.02.2013 Raport 28.02.2013

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 4 decembrie 2021, 15:32
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro