Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 411
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 53/2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.112 alin.(6) din Legea nr.1/2011, Legea educa?iei na?ionale, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.18/10.01.2011
Prima Cameră TAC: 4.04.2013 11.03.2013 Aviz pentru Com. Învățământ 18.03.2013
2. PLx 56/2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.218/23 aprilie 2002 privind organizarea și func?ionarea Poli?iei Române, publicată în Monitorul Oficial al României nr.305 din 9 mai 2002, cu modificările și completările ulterioare
Prima Cameră TAC: 10.04.2013
3. PLx 77/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătă?ii ca unitate de achizi?ii publice centralizată
Cameră decizională 11.03.2013 Aviz pentru Com. Sănătate 18.03.2013
4. PLx 70/2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul de?eurilor
Cameră decizională 4.03.2013 Raport 26.03.2013
5. PLx 374/2009 Proiect de Lege privind protecția minorilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate
Cameră decizională 5.03.2013 Raport 2.04.2013
6. PLx 457/2011 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor de creștere, îngrijire și educare a copiilor în vârstă de 0-3 ani
Cameră decizională 5.03.2013 Raport 5.04.2013
7. PLx 735/2011 Proiect de Lege privind construcția și modernizarea clădirilor destinate unităților de educație timpurie antepreșcolară
Cameră decizională 5.03.2013 Raport 2.04.2013
8. PLx 786/2011 Proiect de Lege privind transmiterea unei suprafe?e de teren portuar aflată în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în administrarea Consiliului Local al Municipiului Olteni?a, jude?ul Călăra?i, pentru realizarea obiectivului "Dezvoltarea infrastructurii turistice în zona Olteni?a și amenajare port turistic"
Cameră decizională 5.03.2013 Raport 2.04.2013
9. PLx 72/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor și taxelor locale
Cameră decizională 4.03.2013 Raport 26.03.2013
10. PLx 73/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare
Cameră decizională 4.03.2013 Raport 26.03.2013
11. PLx 568/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2011 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon
Cameră decizională 19.03.2012 Raport 26.03.2012
12. PLx 62/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind eviden?a persoanelor, actele de identitate ale cetă?enilor români, precum și actele de reziden?ă ale cetă?enilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spa?iului Economic European reziden?i în România
Cameră decizională 4.03.2013 Raport

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 8 decembrie 2021, 1:53
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro