Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4113 etaj 4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 92/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sanc?ionarea neregulilor apărute în ob?inerea fondurilor europene ?i/sau a fondurilor publice na?ionale aferente acestora Cameră decizională 25.03.2013 Aviz pentru Com. Buget Com. Juridică 1.04.2013
2. PLx 96/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale Cameră decizională 25.03.2013 Aviz pentru Com. Buget Com. Industrii 2.04.2013
3. PLx 97/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare ob?inute ca urmare a dereglementării pre?urilor din sectorul gazelor naturale Cameră decizională 25.03.2013 Aviz pentru Com. Buget Com. Industrii 2.04.2013
4. PLx 848/2010 Propunere legislativă pentru modificarea lit.b) a alin.(3) al art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura Cameră decizională 13.12.2010 Raport 11.02.2011
5. PLx 36/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2012 pentru modificarea alin.(1ł)al art.46 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul Cameră decizională 18.02.2013 Raport 5.03.2013
6. PLx 40/2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2011 privind darea în adminstrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agen?ia Na?ională pentru Pescuit și Acvacultură a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Mediului și Pădurilor -Administra?ia Na?ională "Apele Române" Cameră decizională 11.03.2013 Raport 25.03.2013
7. PLx 62/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind eviden?a persoanelor, actele de identitate ale cetă?enilor români, precum și actele de reziden?ă ale cetă?enilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spa?iului Economic European reziden?i în România Cameră decizională 4.03.2013 Raport
8. PLx 72/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor și taxelor locale Cameră decizională 4.03.2013 Raport 26.03.2013
9. PLx 73/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare Cameră decizională 4.03.2013 Raport 26.03.2013
10. PLx 95/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor Cameră decizională 25.03.2013 Raport 11.04.2013
11. PLx 98/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2013 privind prorogarea termenului prevăzut la art.V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.7/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul Cameră decizională 25.03.2013 Raport 11.04.2013
12. PLx 99/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2013 pentru modificarea art.115 din Ordonanța Guvernului nr.83/2001 privind înfiin?area, organizarea și func?ionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și eviden?a pa?apoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor Cameră decizională 25.03.2013 Raport 11.04.2013
13. PLx 912/2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de ugență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stapân Cameră decizională 18.03.2013 Raport 1.04.2013
14. COM(2013)107 Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliul?ui de instituire a unui program de sprijin pentru supravegherea și urmărirea spa?ială 10.04.2013

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 27 ianuarie 2022, 15:38
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro