Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4113 etaj 4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 89/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătă?ii Cameră decizională 18.03.2013 Aviz pentru Com. Buget Com. Sănătate 25.03.2013
2. PLx 181/2011 Proiect de Lege privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate
Cameră decizională 2.04.2013 Raport 16.04.2013
3. PLx 211/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996 Cameră decizională 8.05.2012 Raport 6.06.2012
4. PLx 304/2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.153/2011 privind măsuri de cre?tere a calită?ii arhitectural-ambientale a cladirilor
Cameră decizională 3.09.2012 Raport 20.09.2012
5. PLx 72/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor și taxelor locale
Cameră decizională 4.03.2013 Raport 26.03.2013
6. PLx 87/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și pentru modificarea unor acte normative
Cameră decizională 18.03.2013 Raport 2.04.2013
7. E24-s-2013 COM(2013) 133 - subsidiaritate
Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui cadru pentru amenajarea spa?iului maritim și managementul integrat al zonelor costiere
19.04.2013
8. E26-s-2013 COM(2013) 153 - subsidiaritate
Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind notificarea către Comisie a proiectelor de investi?ii în infrastructura energetică din Uniunea Europeană și de înlocuire a Regulamentului (UE, Euratom) nr.617/2010 al Consiliului
19.04.2013

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 29 noiembrie 2021, 1:01
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro