Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4113 etaj 4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 92/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sanc?ionarea neregulilor apărute în ob?inerea fondurilor europene ?i/sau a fondurilor publice na?ionale aferente acestora
Cameră decizională 25.03.2013 Aviz pentru Com. Buget Com. Juridică 1.04.2013
2. PLx 104/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere
Cameră decizională 2.04.2013 Aviz pentru Com. Industrii 10.04.2013
3. PLx 105/2013 Proiect de Lege privind subven?ionarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate de asocia?ii, funda?ii și cultele recunoscute de lege
Cameră decizională 2.04.2013 Aviz pentru Com. Buget Com. Muncă 10.04.2013
4. PLx 107/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule
Cameră decizională 8.04.2013 Aviz pentru Com. Buget Com. Industrii 15.04.2013
5. PLx 108/2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România
Cameră decizională 8.04.2013 Aviz pentru Com. Juridică Com. Apărare 15.04.2013
6. PLx 848/2010 Propunere legislativă pentru modificarea lit.b) a alin.(3) al art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
Cameră decizională 13.12.2010 Raport 11.02.2011
7. PLx 419/2012 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.7 din 19 ianuarie 2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spa?iul rural, aprobată prin Legea nr.71/2007
Cameră decizională 8.10.2012 Raport 25.10.2012
8. PLx 441/2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea OUG nr.80 din 28 septembrie 2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă
Cameră decizională 22.10.2012 Raport 13.11.2012
9. PLx 87/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și pentru modificarea unor acte normative
Cameră decizională 18.03.2013 Raport 2.04.2013
10. PLx 95/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor
Cameră decizională 25.03.2013 Raport 11.04.2013

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 23 ianuarie 2022, 4:51
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro