Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4113 etaj 4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 121/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr.10/2013 pentru plata e?alonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispozi?iilor Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensa?ii cetă?enilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensa?ii cetă?enilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, re?inute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și ?inutul Her?a, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și puterile Aliate și Asociate , semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum și ale Legii 393/2006 privind acordarea de compensa?ii cetă?enilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croa?ilor și Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre și la un schimb de comune între România și Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, și a Conven?iei dintre România și Regatul Sârbilor,
Croa?ilor și Slovenilor,relativă la regimul proprietă?ilor situate
în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum
și pentru modificarea și completarea Legii nr.9/1998,
Legii nr.290/2003 și Legii nr.393/2006
Cameră decizională 7.05.2013 Aviz pentru Com. Buget Com. Juridică 14.05.2013
2. PLx 40/2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2011 privind darea în adminstrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agen?ia Na?ională pentru Pescuit și Acvacultură a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Mediului și Pădurilor -Administra?ia Na?ională "Apele Române"
Cameră decizională 15.04.2013 Raport 29.04.2013
3. PLx 198/2012 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.59/2007 privind instituirea Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități
Cameră decizională 16.04.2013 Raport 7.05.2013
4. PLx 434/2012 Propunere legislativă pentru declararea de rezervație arheologică și bun de utilitate publică de interes național a unor zone din teritoriul localităților Sarmizegetusa, Mintia-Vețel și a Complexului cetăților dacice din Munții Orăștiei-Costești-Cetățuie; Cetățuia Înaltă; Ciocuța; Costești-Blidaru; Faieragu; Vârful lui Hulpe; Fețele Alba; Grădiștea Muncelului; Piatra Roșie - județul Hunedoara.
Cameră decizională 16.04.2013 Raport 30.04.2013
5. PLx 20/2013 Proiect de Lege pentru completarea alineatului (3) al articolului 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
Cameră decizională 16.04.2013 Raport 30.04.2013
6. PLx 106/2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii administra?iei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I-a nr.123 din 20 februarie 2007
Prima Cameră TAC: 22.05.2013 23.04.2013 Raport 7.05.2013
7. PLx 122/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului institu?ional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finan?elor Publice, de a scoate la licita?ie certificatele de emisii cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
Cameră decizională 7.05.2013 Raport 22.05.2013
8. PLx 735/2011 Proiect de Lege privind construcția și modernizarea clădirilor destinate unităților de educație timpurie antepreșcolară
Cameră decizională 5.03.2013 Raport 2.04.2013
9. PLx 100/2013 Propunere legislativă pentru schimbarea denumirii satului Brazii, comuna Rădule?ti, jud.Ialomi?a, în satul Rădule?ti
Prima Cameră TAC: 16.05.2013 16.04.2013 Raport 29.04.2013

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 8 decembrie 2021, 3:39
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro