Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4113 etaj 4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 127/2013 Proiect de Lege privind abrogarea art.IV din Legea nr.10/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea și combaterea violen?ei cu ocazia competi?iilor și a jocurilor sportive
Cameră decizională 7.05.2013 Aviz pentru Com. Învățământ Com. Apărare 20.05.2013
2. PLx 130/2013 Proiect de Lege privind organizarea și func?ionarea sistemului de proba?iune
Cameră decizională 7.05.2013 Aviz pentru Com. Juridică 20.05.2013
3. PLx 132/2013 Propunere legislativă privind acordarea pentru familiile cu venituri reduse a diferen?elor de tarif la serviciile de alimentare cu apă și canalizare furnizate de S.C. ApaServ S.A. Valea Jiului
Cameră decizională 7.05.2013 Aviz pentru Com. Buget 20.05.2013
4. PLx 139/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.230 din 6 iulie 2007 privind înfiin?area, organizarea și func?ionarea asocia?iilor de proprietari
Cameră decizională 13.05.2013 Aviz pentru Com. Juridică 21.05.2013
5. PLx 40/2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2011 privind darea în adminstrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agen?ia Na?ională pentru Pescuit și Acvacultură a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Mediului și Pădurilor -Administra?ia Na?ională "Apele Române"
Cameră decizională 15.04.2013 Raport 29.04.2013
6. PLx 390/2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2012 privind instala?iile portuare de preluare a de?eurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii
Cameră decizională 1.10.2012 Raport 18.10.2012
7. PLx 419/2012 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.7 din 19 ianuarie 2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spa?iul rural, aprobată prin Legea nr.71/2007
Cameră decizională 8.10.2012 Raport 25.10.2012
8. PLx 441/2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea OUG nr.80 din 28 septembrie 2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă
Cameră decizională 8.05.2013 Raport 15.05.2013
9. PLx 125/2013 Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile, aflate în domeniul public ?i, respectiv, în domeniul privat al statului, din administrarea Regiei Autonome "Administra?ia Patrimoniului Protocolului de Stat " în administrarea Băncii Na?ionale a României
Cameră decizională 7.05.2013 Raport 28.05.2013
10. PLx 126/2013 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin
Cameră decizională 7.05.2013 Raport 28.05.2013
11. PLx 95/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor
Cameră decizională 25.03.2013 Raport 11.04.2013

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 8 decembrie 2021, 3:37
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro