Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4013 etaj 4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 157/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2013 pentru prelungirea valabilită?ii licen?elor de traseu și a programelor de transport public jude?ean
Cameră decizională 27.05.2013 Aviz pentru Com. Industrii 3.06.2013
2. PLx 158/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protec?ie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare
Cameră decizională 27.05.2013 Aviz pentru Com. Muncă 3.06.2013
3. PLx 170/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergen?ă, precum și pentru adoptarea unor măsuri financiare în vederea cre?terii gradului de absorb?ie a fondurilor europene
Cameră decizională 3.06.2013 Aviz pentru Com. Buget 10.06.2013
4. PLx 173/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor personalului din sistemul bugetar aferente lunii aprilie 2013
Cameră decizională 3.06.2013 Aviz pentru Com. Buget 10.06.2013
5. PLx 175/2013 Propunere legislativă " Legea apiculturii"
Cameră decizională 3.06.2013 Aviz pentru Com. Agricultură 11.06.2013
6. PLx 95/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor
Cameră decizională 25.03.2013 Raport 11.04.2013
7. PLx 156/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.63/2001 privind înfiin?area Inspectoratului de Stat în Construc?ii-I.S.C.
Cameră decizională 27.05.2013 Raport 11.06.2013
8. PLx 160/2013 Proiect de Lege privind trecerea unor suprafe?e de teren din domeniul public al statului și din administrarea Administra?iei Na?ionale "Apele Române" în domeniul public al comunelor Cri?an și Maliuc, jude?ul Tulcea și în administrarea consiliilor locale ale acestora
Cameră decizională 27.05.2013 Raport 11.06.2013
9. PLx 161/2013 Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din administrarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, prin Administra?ia Rezerva?iei Biosferei " Delta Dunării", în administrarea Consiliului Jude?ean Tulcea
Cameră decizională 27.05.2013 Raport 11.06.2013

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 28 ianuarie 2022, 11:47
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro