Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4113 etaj 4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 152/2013 Proiect de Lege privind prima intabulare a terenurilor agricole și forestiere
Cameră decizională 20.05.2013 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Juridică 28.05.2013
2. PLx 155/2013 Propunere legislativă privind completarea articolului 2 din Ordonanța Guvernului nr.66/1999 pentru aderarea României la Conven?ia cu privire la suprimarea cerin?ei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961 Prima Cameră TAC: 10.09.2013 11.06.2013 Aviz pentru Com. Juridică 18.06.2013
3. PLx 182/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2013 privind înfiin?area, organizarea și func?ionarea Oficiului Na?ional pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc Cameră decizională 5.06.2013 Aviz pentru Com. Buget 11.06.2013
4. PLx 185/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2013 pentru modificarea art.8 lit.b1)din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi?ie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii Cameră decizională 5.06.2013 Aviz pentru Com. Industrii Com. Juridică 11.06.2013
5. PLx 186/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi?ie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii Cameră decizională 5.06.2013 Aviz pentru Com. Industrii Com. Juridică 11.06.2013
6. PLx 189/2013 Propunere legislativă privind înfiin?area, organizarea și func?ionarea Agen?iei Na?ionale a Zonei Montane Cameră decizională 5.06.2013 Aviz pentru Com. Agricultură 12.06.2013
7. PLx 193/2013 Propunere legislativă privind registratorii comerciali și activitatea de înregistrare în registrul comer?ului Cameră decizională 5.06.2013 Aviz pentru Com. Juridică 11.06.2013
8. PLx 202/2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică , necesară realizării unor obiective de interes na?ional, jude?ean și local Cameră decizională 11.06.2013 Aviz pentru Com. Juridică 13.06.2013
9. PLx 735/2011 Proiect de Lege privind construcția și modernizarea clădirilor destinate unităților de educație timpurie antepreșcolară Cameră decizională 5.03.2013 Raport 2.04.2013
10. PLx 177/2013 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.13/2011 privind aprobarea Ordonanței de Urgen?ă nr.63/2010 pentru modificarea Legii nr.273/2006 privind Finan?ele publice locale Cameră decizională 3.06.2013 Raport 20.06.2013
11. PLx 191/2013 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului Cameră decizională 5.06.2013 Raport 18.06.2013
12. PLx 195/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2013 pentru completarea art.14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înfiin?area Autorită?ii Na?ionale pentru Administra?ie și Reglementare în Comunica?ii
Prima Cameră TAC: 4.09.2013 10.06.2013 Raport 13.06.2013
13. E57-s/2013 COM (2013) 288- Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide în ceea ce prive?te anumite condiții de acces pe piață (Text cu relevanță pentru SEE) 14.06.2013

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 2 decembrie 2021, 10:14
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro