Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4113 etaj 4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 176/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.164/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului
Cameră decizională 4.06.2013 Raport 11.06.2013
2. PLx 62/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind eviden?a persoanelor, actele de identitate ale cetă?enilor români, precum și actele de reziden?ă ale cetă?enilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spa?iului Economic European reziden?i în România
Cameră decizională 4.03.2013 Raport
3. PLx 156/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei "Delta Dunării"
Cameră decizională 18.02.2013 Raport 25.02.2013
4. PLx 204/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2013 privind finan?area Autorită?ii Na?ionale pentru Restituirea Proprietă?ilor
Prima Cameră TAC: 10.09.2013 17.06.2013 Raport 25.06.2013
5. PLx 226/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea paji?tilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar
Cameră decizională 18.06.2013 Raport 25.06.2013

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 18 ianuarie 2022, 16:50
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro