Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4113 etaj 4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 205/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activită?ilor de prevenire și combatere a corup?iei
Prima Cameră TAC: 13.09.2013 17.06.2013 Aviz pentru Com. Juridică Com. Apărare 21.06.2013
2. PLx 215/2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protec?ia și promovarea drepturilor copilului
Cameră decizională 17.06.2013 Aviz pentru Com. Juridică 21.06.2013
3. PLx 225/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direc?i finan?a?i din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
Cameră decizională 18.06.2013 Aviz pentru Com. Industrii 21.06.2013
4. PLx 227/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2013 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
Cameră decizională 18.06.2013 Aviz pentru Com. Industrii 21.06.2013
5. PLx 198/2012 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.59/2007 privind instituirea Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități
Cameră decizională 18.06.2013 Raport 2.07.2013
6. PLx 44/2013 Proiect de Lege pentru modificarea lit.b) a art.35 din Legea nr.155/2010 -Legea poli?iei locale
Cameră decizională 18.02.2013 Raport 5.03.2013
7. PLx 216/2013 Proiect de Lege pentru modificarea art.6 alin.(1) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorită?ilor administra?iei publice locale
Cameră decizională 17.06.2013 Raport 3.09.2013

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 28 ianuarie 2022, 3:56
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro