Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4113 etaj 4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 248/2013 Propunere legislativă privind protec?ia întreprinzătorului din România
Prima Cameră TAC: 16.10.2013 17.09.2013 Aviz pentru Com. Industrii Com. Juridică 24.09.2013
2. PLx 291/2013 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (2) al art.6 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare
Cameră decizională 17.09.2013 Aviz pentru Com. Juridică 28.09.2013
3. PLx 292/2013 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apar?inut cultelor religioase din România
Cameră decizională 17.09.2013 Aviz pentru Com. Juridică 28.09.2013
4. PLx 295/2013 Propunere legislativă privind acordarea de ajutor financiar pentru nou născu?i
Cameră decizională 17.09.2013 Aviz pentru Com. Muncă 28.09.2013
5. PLx 296/2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
Cameră decizională 17.09.2013 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Juridică 28.09.2013
6. PLx 156/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.63/2001 privind înfiin?area Inspectoratului de Stat în Construc?ii-I.S.C.
Cameră decizională 17.09.2013 Raport 18.09.2013
7. PLx 233/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului na?ional de dezvoltare locală
Cameră decizională 25.06.2013 Raport 10.09.2013
8. PLx 208/2013 Propunere legislativă privind definirea spa?iului rural na?ional
Prima Cameră TAC: 1.10.2013 2.09.2013 Raport 16.09.2013
9. E55/2013 COM(2013)253 - fond
COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ?I SOCIAL EUROPEAN ?I COMITETUL REGIUNILOR Tehnologiile și inovarea în domeniul energiei
20.09.2013

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 23 ianuarie 2022, 2:22
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro