Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4113 etaj 4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 349/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare Cameră decizională 7.10.2013 Aviz pentru Com. Buget 14.10.2013
2. PLx 353/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unită?ile administrative-teritoriale sunt ac?ionari unici sau majoritari sau care de?in direct sau indirect o participa?ie majoritară Cameră decizională 7.10.2013 Aviz pentru Com. Buget 14.10.2013
3. PLx 354/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare Cameră decizională 7.10.2013 Aviz pentru Com. Buget 14.10.2013
4. PLx 356/2013 Propunere legislativă privind acordarea gratuită de ajutoare alimentare provenite din stocurile de interven?ie comunitare categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România Cameră decizională 7.10.2013 Aviz pentru Com. Muncă 18.10.2013
5. PLx 360/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comer? din România nr.335/2007 Cameră decizională 7.10.2013 Aviz pentru Com. Industrii Com. Juridică 18.10.2013
6. PLx 362/2013 Propunere legislativă pentru modificarea anexei nr.3 și a anexelor nr.3.30, respectiv 8.11 din Legea nr.45/2009 privind organizarea și func?ionarea Academiei de ?tiin?e Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu ?i?e?ti " și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare Cameră decizională 7.10.2013 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Juridică 18.10.2013
7. PLx 334/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali Cameră decizională 16.05.2011 Raport 14.06.2011
8. PLx 339/2011 Proiect de Lege pentru modificarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali Cameră decizională 16.05.2011 Raport 14.06.2011
9. PLx 216/2013 Proiect de Lege pentru modificarea art.6 alin.(1) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorită?ilor administra?iei publice locale Cameră decizională 17.06.2013 Raport 3.09.2013
10. PLx 289/2013 Propunere legislativă privind pescuitul și acvacultura Cameră decizională 17.09.2013 Raport 8.10.2013
11. PLx 302/2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.65 din Legea nr.215/2001 a administra?iei publice locale Prima Cameră TAC: 6.11.2013 8.10.2013 Raport 21.10.2013
12. PLx 329/2013 Propunere legislativă privind constituirea și func?ionarea infrastructurilor de afaceri Cameră decizională 30.09.2013 Raport 22.10.2013

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 2 decembrie 2021, 10:15
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro