Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4113 etaj 4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 371/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2013 privind înfiin?area și acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură și acordarea de compensa?ii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu Cameră decizională 14.10.2013 Aviz pentru Com. Agricultură 21.10.2013
2. PLx 372/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societă?ile na?ionale, companiile na?ionale și societă?ile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și pentru prorogarea unui termen Cameră decizională 14.10.2013 Aviz pentru Com. Buget 21.10.2013
3. PLx 377/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative Cameră decizională 14.10.2013 Aviz pentru Com. Apărare 25.10.2013
4. PLx 211/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996 Cameră decizională 8.05.2012 Raport 6.06.2012
5. PLx 41/2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2011 privind reglementarea condi?iilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului , aflate în administrarea Regiei Autonome "Administra?ia Patrimoniului Protocolului de Stat ",a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administra?ia Patrimoniului Protocolului de Stat ", precum și pentru modificarea unor acte normative Cameră decizională 10.04.2012 Raport 25.04.2012
6. PLx 161/2013 Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din administrarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, prin Administra?ia Rezerva?iei Biosferei "Delta Dunării", în administrarea Consiliului Jude?ean Tulcea Cameră decizională 27.05.2013 Raport 11.06.2013
7. PLx 226/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea paji?tilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar Cameră decizională 18.06.2013 Raport 25.06.2013
8. PLx 285/2013 Propunere legislativă privind paji?tile permanente și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniu Cameră decizională 17.09.2013 Raport 24.09.2013
9. PLx 316/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2013 pentru completarea art.4 alin.(1) din Legea nr.349/2007 privind reorganizarea cadrului institutional în domeniul managementului substan?elor chimice Cameră decizională 30.09.2013 Raport 14.10.2013
10. PLx 216/2013 Proiect de Lege pentru modificarea art.6 alin.(1) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorită?ilor administra?iei publice locale Cameră decizională 17.06.2013 Raport 3.09.2013

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 8 decembrie 2021, 3:38
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro