Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4013 etaj 4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 381/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergen?ă Cameră decizională 21.10.2013 Aviz pentru Com. Buget 28.10.2013
2. PLx 382/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergen?ă Cameră decizională 21.10.2013 Aviz pentru Com. Buget 28.10.2013
3. PLx 386/2013 Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri cu suprafa?a totală de 5050 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de ?tiin?e Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-?i?e?ti " -Sta?iunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cre?terea Bovinelor Arad, în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investi?ii Străine, în vederea realizării de către Compania Na?ională de Autostrăzi și Drumuri Na?ionale din România -S.A. a obiectivului de investi?ie "Autostrada Arad-Timi?oara-Lugoj " -"Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă " Cameră decizională 21.10.2013 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Juridică 1.11.2013
4. PLx 387/2013 Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri în suprafa?ă totală de 1.782 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de ?tiin?e Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-?i?e?ti " -Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cre?terea Ovinelor și Caprinelor-Palas, jude?ul Constan?a, în administrarea Departamentului pentru Proiecte de infrastructură și Investi?ii Străine, în vederea realizării de către Compania Na?ională de Autostrăzi și Drumuri Na?ionale din România -S.A. a obiectivului de investi?ii "Varianta de ocolire a municipiului Constan?a " Cameră decizională 21.10.2013 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Juridică 1.11.2013
5. PLx 394/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru Cameră decizională 28.10.2013 Aviz pentru Com. Juridică 1.11.2013
6. PLx 403/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corec?iilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legisla?ia din domeniul achizi?iilor publice Cameră decizională 28.10.2013 Aviz pentru Com. Buget 1.11.2013
7. PLx 404/2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul migra?iei și azilului Cameră decizională 28.10.2013 Aviz pentru Com. Juridică Com. Apărare 1.11.2013
8. PLx 407/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare privitoare la Institutul European din România Cameră decizională 28.10.2013 Aviz pentru Com. Politică externă 5.11.2013
9. PLx 415/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 29.10.2013 Aviz pentru Com. Buget 12.11.2013
10. PLx 419/2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.11/2003 privind gospodărirea în siguran?ă a de?eurilor radioactive, precum și a Legii nr.111/1996 privind desfă?urarea în siguran?ă, reglementarea, autorizarea și controlul activită?ilor nucleare Cameră decizională
11. PLx 364/2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.9 alin.(3) și alin.(4) din Legea nr.393/2004 privind statutul ale?ilor locali Prima Cameră TAC: 27.11.2013 29.10.2013 Raport 8.11.2013

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 26 ianuarie 2022, 0:33
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro