Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4113 etaj 4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 424/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2013 privind unele măsuri speciale pentru compensarea și decontarea unor crean?e reciproce rezultate din contractul de vânzare-cumpărare de ac?iuni încheiat între Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului și Ford Motor Company Cameră decizională 4.11.2013 Aviz pentru Com. Buget 8.11.2013
2. PLx 425/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2013 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de ?tiin?e Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu ?i?e?ti" - Sta?iunea de Cercetare -Dezvoltare Agricolă Brăila și administrarea Consiliului Jude?ean Brăila Cameră decizională 4.11.2013 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Juridică 8.11.2013
3. PLx 426/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Cameră decizională 4.11.2013 Aviz pentru Com. Buget 8.11.2013
4. PLx 427/2013 Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de contractare ?i/sau garantare de finan?ări rambursabile de către municipiul Bucure?ti Cameră decizională 4.11.2013 Aviz pentru Com. Buget 6.11.2013
5. PLx 442/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 5.11.2013 Aviz pentru Com. Buget 19.11.2013
6. PLx 317/2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Na?ionale a Pădurilor -Romsilva în domeniul public al unor unită?i administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora Cameră decizională 30.09.2013 Raport 22.10.2013
7. PLx 364/2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.9 alin.(3) și alin.(4) din Legea nr.393/2004 privind statutul ale?ilor locali Prima Cameră TAC: 27.11.2013 29.10.2013 Raport 8.11.2013
8. PLx 342/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare Cameră decizională 22.10.2013 Raport 5.11.2013
9. PLx 348/2013 Proiect de Lege privind declararea zilei de 28 noiembrie -Ziua Bucovinei Cameră decizională 7.10.2013 Raport 29.10.2013
10. PLx 355/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.4/2010 privind instituirea Infrastructurii na?ionale pentru informa?ii spa?iale în România Cameră decizională 7.10.2013 Raport 21.10.2013
11. PLx 376/2013 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuin?e proprietate personală Cameră decizională 14.10.2013 Raport 4.11.2013
12. PLx 393/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului institu?ional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finan?elor Publice, de a scoate la licita?ie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite României la nivelul Uniunii Europene Cameră decizională 28.10.2013 Raport 5.11.2013
13. PLx 395/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2013 pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul func?ionarilor publici Cameră decizională 4.11.2013 Raport
14. PLx 398/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătă?irilor funciare nr.138/2004, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activită?ii de îmbunătă?iri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie Cameră decizională 4.11.2013 Raport
15. PLx 402/2013 Propunere legislativă privind unele măsuri de organizare și func?ionare a activită?ii Institutului Na?ional de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătă?iri Funciare I.N.C.D.I.F." ISPIF" Bucure?ti Cameră decizională 28.10.2013 Raport 19.11.2013
16. 678BP Raportul de activitate pe anul 2012 al Institutului de Drept Public și Stiin?e Administrative Raport

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 7 decembrie 2021, 8:47
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro