Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4113 etaj 4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 423/2013 Propunere legislativă privind înfiin?area Consiliului National pentru Prevenirea și Combaterea Torturii Prima Cameră TAC: 18.12.2013 19.11.2013 Aviz pentru Com. Drepturile omului Com. Juridică 25.11.2013
2. PLx 452/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protec?ia și promovarea drepturilor copilului Cameră decizională 11.11.2013 Aviz pentru
3. PLx 453/2013 Propunere legislativă privind completarea art.36 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 Cameră decizională 11.11.2013 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Juridică 25.11.2013
4. PLx 454/2013 Propunere legislativă privind modificarea alin.(1') al art.III din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 Cameră decizională 11.11.2013 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Juridică 25.11.2013
5. PLx 463/2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilită?i publice Cameră decizională 11.11.2013 Aviz pentru Com. Industrii 25.11.2013
6. PLx 467/2013 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată Cameră decizională 11.11.2013 Aviz pentru Com. Muncă 25.11.2013
7. PLx 469/2013 Propunere legislativă privind interzicerea explorării și exploatării prin fracturare (fisurare) hidraulică a hidrocarburilor gazoase sau lichide și anularea licen?elor exclusive de explorare a proiectelor ce utilizează această metodă Cameră decizională 11.11.2013 Aviz pentru Com. Economică Com. Industrii 25.11.2013
8. PLx 473/2013 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de Guvern nr.2/12.07.2001 privind regimul juridic al contraven?iilor cu modificările și completările ulterioare Cameră decizională 11.11.2013 Aviz pentru Com. Juridică 25.11.2013
9. PLx 474/2013 Propunere legislativă pentru completarea art.9 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situa?iei juridice a unor imobile cu destina?ie de locuin?e, trecute în proprietatea statului Cameră decizională 11.11.2013 Aviz pentru Com. Juridică 25.11.2013
10. PLx 488/2013 Propunere legislativă privind completarea Legii educa?iei fizice și sportului nr.69/2000 Cameră decizională 11.11.2013 Aviz pentru Com. Învățământ 25.11.2013
11. PLx 489/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/2007 privind cre?terea siguran?ei în unită?ile de învă?ământ Cameră decizională 11.11.2013 Aviz pentru Com. Învățământ 25.11.2013
12. PLx 492/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.89/1998-Legea apiculturii Cameră decizională 11.11.2013 Aviz pentru Com. Agricultură 25.11.2013
13. PLx 505/2013 Propunere legislativă privind modificarea LEGII nr.273 din 29 iunie 2006 privind finan?ele publice locale Cameră decizională 18.11.2013 Aviz pentru Com. Buget 2.12.2013
14. PLx 518/2013 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 14 noiembrie ca Ziua Dobrogei Cameră decizională 27.11.2013 Aviz pentru Com. Cultură 11.12.2013
15. PLx 523/2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.2 din Legea nr.453/2006 privind consacrarea zilei de 13 decembrie ca sărbătoare a etniei tătare din România Cameră decizională 27.11.2013 Aviz pentru Com. Drepturile omului 11.12.2013
16. PLx 525/2013 Proiect de Lege privind declararea zilei de 11 octombrie - Ziua ?colii Ardelene Cameră decizională 27.11.2013 Aviz pentru Com. Cultură 11.12.2013
17. PLx 540/2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare Cameră decizională 2.12.2013 Aviz pentru Com. Buget Com. Muncă 16.12.2013
18. PLx 544/2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.27 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraven?iilor Cameră decizională 2.12.2013 Aviz pentru Com. Juridică 16.12.2013
19. PLx 549/2013 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(6) al art.47 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor Cameră decizională 2.12.2013 Aviz pentru Com. Buget Com. Industrii 16.12.2013
20. PLx 550/2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian civil Cameră decizională 2.12.2013 Aviz pentru Com. Industrii 16.12.2013
21. PLx 551/2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere Cameră decizională 2.12.2013 Aviz pentru Com. Industrii 16.12.2013
22. PLx 553/2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.27 al Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraven?iilor Cameră decizională 2.12.2013 Aviz pentru Com. Juridică 16.12.2013
23. PLx 555/2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.11 din Legea 334/2006 privind finan?area activită?ii partidelor politice și a campaniilor electorale, cu modificările și completările ulterioare Cameră decizională 2.12.2013 Aviz pentru Com. Juridică 16.12.2013
24. PLx 421/2013 Propunere legislativă pentru modificarea Legii administra?iei publice locale nr.215/2001 Prima Cameră TAC: 18.12.2013 19.11.2013 Raport 28.11.2013
25. PLx 422/2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii administra?iei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I-a nr.123 din 20 februarie 2007 Prima Cameră TAC: 18.12.2013 19.11.2013 Raport 28.11.2013
26. PLx 446/2013 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.215 din 23 aprilie 2001 a administra?iei publice locale Prima Cameră TAC: 25.12.2013 27.11.2013 Raport 5.12.2013

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 29 noiembrie 2021, 1:39
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro