Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4113 etaj 4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 773/2010 Propunere legislativă pentru completarea art.6 din Ordonanța de urgență nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe Cameră decizională 29.11.2010 Raport 28.12.2010
2. PLx 589/2011 Proiectul Legii serviciului de administrare a domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale Cameră decizională 7.11.2011 Raport 30.11.2011
3. PLx 124/2012 Proiect de Lege privind declararea comunei ?epreu?, jude?ul Arad, localitate-martir a luptei anticomuniste Cameră decizională 12.03.2013 Raport 26.03.2013
4. PLx 421/2013 Propunere legislativă pentru modificarea Legii administra?iei publice locale nr.215/2001 Prima Cameră TAC: 18.12.2013 19.11.2013 Raport 28.11.2013
5. PLx 422/2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii administra?iei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I-a nr.123 din 20 februarie 2007 Prima Cameră TAC: 18.12.2013 19.11.2013 Raport 28.11.2013
6. PLx 429/2013 Proiect de Lege pentru completarea art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparen?a decizională în adminstra?ia publică Cameră decizională 4.11.2013 Raport 19.11.2013
7. PLx 435/2013 Propunere legislativă privind îmbunătă?irea mediului prin dezvoltarea mai multor spa?ii verzi, "Un copac pentru fiecare copil" Cameră decizională 4.11.2013 Raport 25.11.2013
8. PLx 437/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputa?ilor și a Senatului Cameră decizională 4.11.2013 Raport 25.11.2013
9. PLx 446/2013 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.215 din 23 aprilie 2001 a administra?iei publice locale Prima Cameră TAC: 25.12.2013 27.11.2013 Raport 5.12.2013
10. PLx 475/2013 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.41 din din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare de stare civilă, republicată Cameră decizională 11.11.2013 Raport 5.12.2013
11. PLx 484/2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 din Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuin?e proprietate personală Cameră decizională 11.11.2013 Raport 5.12.2013
12. PLx 519/2013 Proiect de Lege pentru modificarea art.31 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construc?ii Cameră decizională 27.11.2013 Raport 24.11.2013
13. PLx 198/2012 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.59/2007 privind instituirea Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități Cameră decizională 18.06.2013 Raport 2.07.2013
14. PLx 459/2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.15 din Legea nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spa?iilor verzi din zonele urbane Cameră decizională 11.11.2013 Raport 28.11.2013
15. E 104-s/2013 COM(2013)761 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și de?eurile de ambalaje în vederea reducerii consumului de pungi de transport din plastic subțiri Proces verbal 10.12.2013
16. E 105-s/2013 COM(2013)769 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 în ceea ce prive?te punerea în aplicare la nivel tehnic a Protocolului de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice Proces verbal 10.12.2013
17. E 98-s COM(2013)722 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității în vederea punerii în aplicare, din 2020, a unui acord internațional privind aplicarea unei măsuri unice mondiale bazate pe piață pentru emisiile generate de aviația internațională (Text cu relevanță pentru SEE) Proiect de opinie 29.11.2013

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 8 decembrie 2021, 3:26
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro