Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4013 etaj 4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 580/2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008-Codul silvic Cameră decizională 23.12.2013 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Juridică
2. PLx 583/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protec?ia și promovarea persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare Cameră decizională 16.12.2013 Aviz pentru Com. Muncă Com. Sănătate 4.02.2014
3. PLx 586/2013 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor și a Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier Cameră decizională 16.12.2013 Aviz pentru Com. Industrii 4.02.2014
4. PLx 590/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2012 privind modificarea unor acte normative și pentru reglementarea unor măsuri tranzitorii în domeniul executării unor crean?e datorate statului Cameră decizională 16.12.2013 Aviz pentru Com. Buget Com. Agricultură 4.02.2014
5. PLx 593/2013 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.13/2006 privind înfiin?area, organizarea și func?ionarea Agen?iei de Plă?i pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agen?iei SAPARD Cameră decizională 16.12.2013 Aviz pentru Com. Agricultură 4.02.2014
6. PLx 600/2013 Propunere legislativă de modificarea a Ordonanței de urgență nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circula?ia pe drumurile publice Cameră decizională 16.12.2013 Aviz pentru Com. Industrii Com. Juridică 4.02.2014
7. PLx 606/2013 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înfiin?area Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transporul Rutier Cameră decizională 16.12.2013 Aviz pentru Com. Industrii 4.02.2014
8. PLx 607/2013 Propunere legislativă de modificare a Legii 7/1996 a cadastrului și a publicită?ii imobiliare Cameră decizională 16.12.2013 Aviz pentru Com. Juridică 4.02.2014
9. PLx 609/2013 Propunere legislativă privind declararea zilei de 10 Mai - sărbătoare na?ională Cameră decizională 16.12.2013 Aviz pentru Com. Muncă 4.02.2014
10. PLx 614/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG 195/2002 privind circula?ia pe drumurile publice Cameră decizională 16.12.2013 Aviz pentru Com. Industrii Com. Juridică 4.02.2014
11. PLx 615/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG 195/2002 republicată privind circula?ia pe drumurile publice Cameră decizională 16.12.2013 Aviz pentru Com. Industrii Com. Juridică 4.02.2014
12. PLx 617/2013 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activită?i cu caracter ocazional desfă?urate de zilieri Cameră decizională 16.12.2013 Aviz pentru Com. Muncă 4.02.2014
13. PLx 625/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circula?ia pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare Cameră decizională 16.12.2013 Aviz pentru Com. Industrii Com. Juridică 4.02.2014
14. PLx 632/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.42 din Legea nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilită?i publice Cameră decizională 16.12.2013 Aviz pentru Com. Industrii 4.02.2014
15. PLx 633/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.230/2007 privind înfiin?area, organizarea și func?ionarea asocia?iilor de proprietari Cameră decizională 16.12.2013 Aviz pentru Com. Juridică 4.02.2014
16. PLx 635/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG 195/2002 republicată privind circula?ia pe drumurile publice Cameră decizională 16.12.2013 Aviz pentru Com. Industrii Com. Juridică 4.02.2014
17. PLx 648/2013 Propunere legislativă privind protec?ia drepturilor persoanelor vârstnice Cameră decizională 16.12.2013 Aviz pentru Com. Muncă 4.02.2014
18. PLx 649/2013 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătă?ii Cameră decizională 16.12.2013 Aviz pentru Com. Sănătate 4.02.2014
19. PLx 661/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2013 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înfiin?area Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier Cameră decizională 23.12.2013 Aviz pentru Com. Industrii 5.02.2014
20. PLx 667/2013 Propunere legislativă privind completarea art.8 din Legea cetă?eniei române nr.21/1991, republicată Cameră decizională 23.12.2013 Aviz pentru Com. Juridică 10.02.2014
21. PLx 673/2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și muni?iilor Cameră decizională 23.12.2013 Aviz pentru Com. Juridică Com. Apărare 10.02.2014
22. PLx 516/2013 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.263/2007 privind înfiin?area, organizarea și func?ionarea cre?elor Prima Cameră TAC: 10.02.2014 16.12.2013 Raport 30.12.2013
23. PLx 598/2013 Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor aflat în concesiunea Companiei Na?ionale de Căi Ferate"CFR " -S.A.în domeniul public al municipiului Dej și în administrarea Consiliului Local al municipiului Dej, jude?ul Cluj Cameră decizională 16.12.2013 Raport 6.02.2014
24. PLx 656/2013 Proiect de Lege pentru completarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administra?iei publice centrale și pentru modificarea unor acte normative Prima Cameră TAC: 8.03.2013 23.12.2013 Raport 6.02.2014

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 3 decembrie 2021, 22:15
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro