Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4013 etaj 4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 668/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.194/7 noiembrie 2011 privind combaterea opera?iunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive Cameră decizională 23.12.2013 Aviz pentru Com. Sănătate Com. Juridică 10.02.2014
2. PLx 459/2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.15 din Legea nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spa?iilor verzi din zonele urbane Cameră decizională 11.11.2013 Raport 28.11.2013
3. PLx 480/2013 Propunere legislativă pentru declararea zilei de 18 februarie Ziua Primarului Cameră decizională 11.11.2013 Raport 5.12.2013
4. PLx 547/2013 Propunere legislativă pentru completarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind înfiin?area Agen?iei Na?ionale pentru Locuin?e Cameră decizională 2.12.2013 Raport 26.12.2013
5. PLx 552/2013 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputa?ilor și Senatului Cameră decizională 2.12.2013 Raport 26.12.2013
6. PLx 582/2013 Propunere legislativă privind transmiterea unui teren din domeniul pubic al statului și din administrarea Agen?iei Domeniilor Statului în domeniul public al comunei Manasia , jude?ul Ialomi?a, și în administrarea Consiliului Local al Comunei Manasia , jude?ul Ialomi?a, în vederea extinderii cimitirului situat în satul Manasia Cameră decizională 16.12.2013 Raport 17.02.2014
7. PLx 595/2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.9 din Ordonanța Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activită?ii de solu?ionare a peti?iilor Cameră decizională 16.12.2013 Raport 17.02.2014
8. PLx 601/2013 Propunere legislativă privind modificarea art.1 din Legea nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului na?ional și folosirea sigiliilor cu stema României de către autorită?ile și institu?iile publice Cameră decizională 16.12.2013 Raport 17.02.2014
9. PLx 646/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.152 din 15 iulie 1998 privind înfiin?area Agen?iei Na?ionale pentru Locuin?e Cameră decizională 16.12.2013 Raport 17.02.2014
10. PLx 687/2013 Propunere legislativă pentru reintrarea în administra?ia Statului a clădirii "Casa radio " din Calea Plevnei, Bucure?ti, în vederea construirii unui complex muzeal și de săli de conferin?e, cuprinzând inclusiv Muzeul Dictaturii Comuniste Cameră decizională 23.12.2013 Raport 27.02.2014

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 23 ianuarie 2022, 5:31
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro