Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4113
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 22/2014 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparen?ei în exercitarea demnită?ilor publice, a func?iilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sanc?ionarea corup?iei Cameră decizională 10.02.2014 Aviz pentru Com. Juridică 24.02.2014
2. PLx 24/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice Cameră decizională 10.02.2014 Aviz pentru Com. Muncă 24.02.2014
3. PLx 25/2014 Propunere legislativă privind economia socială Cameră decizională 10.02.2014 Aviz pentru Com. Economică Com. Industrii 24.02.2014
4. PLx 29/2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protec?ia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Cameră decizională 10.02.2014 Aviz pentru Com. Muncă Com. Sănătate 24.02.2014
5. PLx 32/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.152 din 15 iulie 1998 privind înfiin?area Agen?iei Na?ionale pentru Locuin?e Cameră decizională 10.02.2014 Raport 4.03.2014
6. PLx 531/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputa?ilor și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorită?ilor administra?iei publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul ale?ilor locali Cameră decizională 27.11.2013 Raport 24.12.2013
7. PLx 459/2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.15 din Legea nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spa?iilor verzi din zonele urbane Cameră decizională 11.11.2013 Raport 28.11.2013 Ca urmare a înfiin?ării Comisiei pentru mediu ?i echilibru ecologic, precum ?i ca urmare a aprobării Biroului Permanent din 10.02.2014 la acest proiect va face raport Comisia pentru mediu
8. PLx 563/2013 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construc?ii, republicată, cu modificările și completările ulterioare Cameră decizională 2.12.2013 Raport 26.12.2013
9. PLx 585/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construc?ii Cameră decizională 16.12.2013 Raport 17.02.2014
10. PLx 654/2013 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 215 din 2001 a administra?iei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.123 din 20 februarie 2007 Prima Cameră TAC: 2.03.2014 3.02.2014 Raport 11.02.2014

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 3 decembrie 2021, 22:29
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro