PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

INFORMĂRI

     Având în vedere prevederile art. 13 din Regulamentul (UE)2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 119L din 4 mai 2016, direct aplicabil în toate statele membre ale Uniunii Europene, începând cu data de 25 mai 2018, vă punem la dispoziție următoarele informații:

Mai multe informațiiprivind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date pe site-ul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.Date de contact responsabil cu protectia datelor cu caracter personal (DPO): dpo@cdep.ro