Monitorul Oficial
nr. 718/22 octombrie 2008

Publicare
  1.   L. nr.182/20-10-2008 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2008 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chirieipe m2 care se aplică pentru închirierea locuințelor și terenului aferent acestora, aflate în domeniul public și privat al statului, administrate de Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
A
  2.   D. nr.924/17-10-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2008 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuințelor și terenului aferent acestora, aflate în domeniul public și privat al statului, administrate de Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
-
  3.   L. nr.183/20-10-2008 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuințelor și terenului aferent acestora, aflate în domeniul public și privat al statului, administrate de Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
A
  4.   D. nr.925/17-10-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuințelor și terenului aferent acestora, aflate în domeniul public și privat al statului, administrate de Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
-
  5.   D. nr.933/17-10-2008 
DECRET privind rechemarea unui ambasador
-
  6.   D. nr.934/17-10-2008 
DECRET privind rechemarea unui ambasador
-
  7.   H.C.D. nr.38/15-10-2008 
HOTĂRÂRE privind demisia unui deputat
-
  8.   D.C.C. nr.921/16-09-2008 
DECIZIA nr. 921 din 16 septembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 86 alin. (2) și art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
-
  9.   D.C.C. nr.922/16-09-2008 
DECIZIA nr. 922 din 16 septembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 din Codul de procedură civilă
-
  10.   H.G. nr.1.288/14-10-2008 
HOTĂRÂRE privind aprobarea plății contribuției României la Fondul pentru Siguranță Nucleară al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) - Viena
-
  11.   H.G. nr.1.325/22-10-2008 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.152/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finanțarea unor cheltuieli curente și de capital ale unor județe
-
  12.   Decizie nr.208/20-10-2008 
DECIZIE privind constatarea încetării mandatului de secretar de stat la Ministerul Economiei și Finanțelor al doamnei Elena Doina Dascălu
-
  13.   O. nr.392/613/24-01,24-09-2008 (M.I.R.A., M.M.F.E.Ș.)
ORDIN al ministrului internelor și reformei administrative și al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse privind accesul solicitanților de azil pe piața forței de muncă din România
-
  14.   O. nr.606/30-09-2008 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos
A
  15.   O. nr.1.299/1620/09-10,10-10-2008 (M.D.L.P.L., I.S.C.)
ORDIN al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor și al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcții pentru modificarea Procedurii privind emiterea acordului de către Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. pentru intervenții în timp asupra construcțiilor existente, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor și al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcții nr. 486/500/2007
-
  16.   O. nr.1.758/20-10-2008 (M.S.P.)
ORDIN al ministrului sănătății publice pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.574/2008 privind aprobarea Metodologiei pentru desfășurarea concursului de rezidențiat pe post și pe loc în medicină, medicină dentară și farmacie - sesiunea 9 noiembrie 2008
-
  17.   Decizie nr.885/29-09-2008 (C.S.A.)
DECIZIE privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale GUILD - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
-
  18.   Decizie nr.886/29-09-2008 (C.S.A.)
DECIZIE privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale ANCA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
-
  19.   Decizie nr.888/29-09-2008 (C.S.A.)
DECIZIE privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale AUST INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
-
  20.   Decizie nr.891/29-09-2008 (C.S.A.)
DECIZIE privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale COMPLEX ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
-
  21.   Decizie nr.898/01-10-2008 (C.S.A.)
DECIZIE privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale PRIVAT CONSULTING - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.
-
  22.   Decizie nr.899/01-10-2008 (C.S.A.)
DECIZIE privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale VLT EXPERT BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
-
  23.   Decizie nr.902/01-10-2008 (C.S.A.)
DECIZIE privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale MAFF ASIGURĂRI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
-
  24.   Decizie nr.908/01-10-2008 (C.S.A.)
DECIZIE privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale I.M. BRATU - BROKER DE ASIGURAREREASIGURARE - S.R.L.
-
  25.   Decizie nr.920/02-10-2008 (C.S.A.)
DECIZIE privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale ASISCO - BROKER DE ASIGURAREREASIGURARE - S.R.L.
-
  26.   H. nr.9.1/VI/23-09-2008 (F.R.D.S.)
HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării și completării Manualului de operare pentru implementarea Programului de intervenții prioritare, componenta I a Proiectului de incluziune socială, finanțat de către Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Guvernul României
-


Vineri, 21 ianuarie 2022, 17:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.