Monitorul Oficial
nr. 411/10 iunie 2015

Publicare
  1.   L. nr.133/08-06-2015 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic
-
  2.   D. nr.517/05-06-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic
-
  3.   O. nr.679/26-05-2015 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru modificarea Normelor metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor și perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto și al utilizării aparatelor de înregistrare a activității acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.058/2007
-
  4.   O. nr.706/02-06-2015 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 249/2011 privind inspecția, supravegherea tehnică și certificarea navelor maritime care arborează pavilionul român și efectuează voiajuri internaționale
-
  5.   O. nr.1.155/05-06-2015 (M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind stabilirea procedurii de efectuare a plății titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice - aparat central și unități subordonate
-
  6.   O. nr.1.468/09-06-2015 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020
-


Sâmbătă, 22 ianuarie 2022, 08:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.