Curriculum Vitæ
Activité parlementaire
2004-2008 (dep.)
initiatives legislatives
commissions de mediation
discours
vote
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2004-2008 > Chambre des Députés > Mircea Valer Pusca > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Mircea Valer PUSCA
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2004-2008

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 33/12.02.2007 L870/2006 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961 respinsa
definitiv
2. 42/14.02.2007 L234/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr.84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Lege 160/2007
3. 49/14.02.2007 L892/2006 Propunere legislativa pentru completarea art.3 din Decretul - Lege nr.126/1990 privind unele masuri referitoare la Biserica Romana Unita cu Roma (greco-catolica) respinsa
definitiv
4. 55/19.02.2007 L322/2007 Propunere legislativa privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Interceptarea Comunicatiilor respinsa
definitiv
5. 56/19.02.2007 L323/2007 Propunere legislativa "Legea securitatii nationale a Romaniei" respinsa
definitiv
6. 57/19.02.2007 L324/2007 Propunere legislativa privind activitatea de informatii, contrainformatii si de protectie respinsa
definitiv
7. 57/25.02.2008 L243/2008 Propunere legislativa pentru completarea articolului 174 din Legea nr.84/1995 privind invatamantul Lege 143/2008
8. 58/19.02.2007   Propunere legislativa privind statutul profesional si de cariera al ofiterilor de informatii procedura legislativa încetata
9. 59/19.02.2007 L325/2007 Propunere legislativa privind organizarea si functionarea Serviciului Roman de Informatii respinsa
definitiv
10. 60/19.02.2007 L326/2007 Propunere legislativa privind organizarea si functionarea Serviciului de Informatii Externe respinsa
definitiv
11. 61/19.02.2007   Propunere legislativa privind modificarea si completarea art.101 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic procedura legislativa încetata
12. 78/19.02.2007 L891/2006 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri respinsa
definitiv
13. 95/21.03.2005 L171/2005 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.104, alin.3 din Legea nr.128/1997 privind statutul personalului didactic respinsa
definitiv
14. 98/03.03.2008 L800/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.10 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
15. 123/12.03.2007 L1019/2006 Proiect de Lege pentru sustinerea financiara de catre statul roman a Schitului romanesc Prodromu - de la Muntele Athos Lege 114/2007
16. 153/04.05.2005 L177/2005 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.441/2001 pentru aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului nr.133/2000 privind invatamantul universitar si postuniversitar de stat cu taxa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.411/25.VII.2001 Lege 224/2005
17. 191/14.04.2008 L897/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950 - 1961 respinsa
definitiv
18. 268/23.04.2007 L89/2007 Propunere legislativa privind modificarea Legii locuintei nr.114/1996 respinsa
definitiv
19. 272/10.04.2006 L165/2006 Propunere legislativa privind clasificarea informatiilor care vizeaza masurile de protectie a tinerilor respinsa
definitiv
20. 275/27.06.2005 L126/2005 Propunere legislativa pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
21. 281/23.04.2007 L125/2007 Propunere legislativa de modificare si completare a Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale respinsa
definitiv
22. 288/23.04.2007 L147/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici respinsa
definitiv
23. 336/02.05.2007 L105/2007 Propunere legislativa privind infiintarea Biroului Unic pentru depunerea formularelor privind obligatiile declarative ale persoanelor fizice autorizate, persoanelor juridice si ale altor entitati care au calitatea de angajator respinsa
definitiv
24. 370/07.05.2007 L150/2007 Propunere legislativa privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate in folosinta unitatilor de cult Lege 239/2007
25. 382/09.05.2007 L149/2007 Proiect de Lege privind organizarea, functionarea si finantarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice " Gheorghe Ionescu-Sisesti" respins
definitiv
26. 407/17.06.2008 L152/2008 Proiect de Lege pentru modificarea Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000 respins
definitiv
27. 445/04.06.2007 L274/2007 Propunere legislativa privind modificarea si completarea art.101 din Legea nr.128/1997 privind statutul personalului didactic respinsa
definitiv
28. 462/11.06.2007 L231/2007 Proiect de Lege privind promovarea aplicarii strategiilor de management de proiect la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale judetene si locale Lege 339/2007
29. 507/27.06.2007 L407/2007 Proiect de Lege privind instituirea Zilei Scolii Lege 289/2007
30. 511/31.05.2006 L311/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei nr.43/1997, aprobata prin Legea 82/1998 privind regimul juridic al drumurilor respinsa
definitiv
31. 524/03.09.2008 L269/2008 Propunere legislativa privind modificarea si completarea art.29 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.1/1991 si ale Legii nr.169/1997 Lege 261/2008
32. 532/10.09.2008 L581/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr.84/1995 si a Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic Lege 296/2008
33. 594/08.10.2008   Propunere legislativa privind cooperarea intre Parlament si Guvern in domeniul afacerilor europene clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
34. 609/24.09.2007 L250/2007 Proiect de Lege privind statutul ofiterilor de informatii respins
definitiv
35. 637/02.10.2007 L663/2007 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea si functionarea Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania Lege 296/2007
36. 641/11.09.2006 L812/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr.84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Lege 480/2006
37. 651/11.09.2006 L442/2006 Propunere legislativa pentru modificarea art.174, alin.(3) din Legea invatamantului nr.84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Lege 428/2006
38. 666/08.10.2007 L429/2007 Proiect de Lege privind organizarea si functionarea sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare Lege 45/2009
39. 669/13.09.2006 L429/2006 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului respins
definitiv
40. 702/22.10.2007 L810/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr.84/1995 Lege 2/2008
41. 709/24.10.2007 L577/2007 Proiect de Lege pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006 respins
definitiv
42. 711/24.10.2007 L434/2007 Proiect de Lege privind infiintarea si functionarea Academiei de Stiinte Tehnice din Romania, prin reorganizarea Asociatiei "Academia de Stiinte Tehnice din Romania", care isi inceteaza activitatea Lege 230/2008
43. 773/23.10.2006 L684/2006 Propunere legislativa privind Programul National "UN LAPTOP PENTRU FIECARE ELEV SI PENTRU FIECARE CADRU DIDACTIC DIN ROMANIA" respinsa
definitiv
44. 800/01.11.2006 L568/2006 Proiect de Lege privind reorganizarea si functionarea Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania Lege 31/2007
45. 807/28.11.2007 L612/2007 Propunere legislativa pentru completarea art. 126 din Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale respinsa
definitiv
46. 842/03.12.2007 L613/2007 Propunere legislativa privind acordarea unor drepturi salariale specifice personalului nedidactic din invatamant respinsa
definitiv
47. 868/10.12.2007 L578/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 146 din 1 aprilie 2002 privind regimul juridic al fundatiilor judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti la comisii
48. 893/17.12.2007 L642/2007 Proiect de Lege pentru alegerea Camerei Deputatilor si Senatului respins
definitiv
49. 931/04.12.2006 L662/2006 Propunere legislativa privind profesiile liberale respinsa
definitiv
50. BP730/17.09.2008 B474/26.09.2008 Propunere legislativa pentru modificarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal la Senat

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 27 janvier 2022, 1:25
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro