Ionel PALAR
Questions et interpellations dans la legislature 2012-2016

 1. Questionno.5028A/17-09-2014
  Înlocuirea manualelor școlare cu fișe de lucru pentru elevii de clasa I.

 2. Questionno.5108A/23-09-2014
  Poziția oficială a MAI față de Proiectul de Autonomie a Ținutului Secuiesc promovat de UDMR.

 3. Interpellationno.2647B/22-12-2015
  Demersurile Guvernului României pentru susținerea familiei Bodnariu.

 4. Questionno.9120A/15-02-2016
  Calitatea produselor alimentare de origine nonanimală de import.

 5. Questionno.9538A/21-03-2016
  Combaterea braconajului piscicol.

 6. Questionno.9539A/21-03-2016
  Vaccinarea copiilor.

 7. Questionno.9540A/21-03-2016
  Îmbunătățirea programului "Cornul si laptele".

 8. Questionno.9792A/18-04-2016
  Probleme existente în învățământul profesional și tehnic.

 9. Questionno.10223A/01-09-2016
  Schimbările operate de conducerea Inspectoratului Școlar Județean Bacău la nivelul conducerii unor unități școlare din jud.bacău.

 10. Interpellationno.3129B/06-09-2016
  Referitor la sistemul de învațământ.

 11. Questionno.10419A/27-09-2016
  Situația lucrărilor la Varianta Ocolitoare a mun.Bacău și soluții avute în vedere de Ministerul Transportueilor pentru dinamizarea lucrărilor.

 12. Interpellationno.3217B/27-09-2016
  Măsuri în vederea asigurării corectitudinii concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile școlare preuniversitare.

 13. Questionno.10473A/04-10-2016
  Sprijinul extins pentru creșterea ocupării pe piața muncii, măsuri cuprinse în pachetul legislativ ce vizează prime de încadrare, de instalare și de activare.

 14. Questionno.10474A/04-10-2016
  Depolitizarea învățământului preuniversitar.

 15. Questionno.10475A/04-10-2016
  Includerea zonei de EST a jud.Bacău în Memorandumul "Dezvoltarea unor programe integrate din fonduri europene și bugetul național pentru îmbunătățirea situației sociale și economice a locuitorilor din zonele pilot de intervenție Valea Jiului, zona Roșia Montană - Munții Apuseni și comunitățile marginalizate din Moldova".

 16. Questionno.10576A/17-10-2016
  Impactul posibilei renunțări de către medicii anesteziști la statutul de angajat în favoarea contractelor de prestări servicii cu spitalele.