Curriculum Vitæ
Communiques de presse
Activité parlementaire
2012-2016 (dep.)
initiatives legislatives
amendements
questions et interpellations
motions
discours
vote
Liens:
www.raduzlati.pnl.ro
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2012-2016 > Chambre des Députés > Radu Zlati > Amendamente depuse Versiunea pentru printare

Radu ZLATI
Amendamente depuse

Toate amendamentele | Amendamentele admise | Amendamentele respinse

1.) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2013 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 și pentru luarea unor măsuri în domeniul învățământului (PL-x nr. 1/2014)
Nr. Text inițial Amendament Motivare A/R
1.  

La articolul 101, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Statul asigură finanțarea de bază pentru toți preșcolarii și pentru toți elevii din învățământul primar, gimnazial, profesional și liceal de stat, particular sau confesional acreditat, precum și pentru elevii din învățământul postliceal special de stat. Finanțarea de bază se face conform planurilor multianuale ale unităților de învățământ, avizate de către inspectoratul școlar județean, conform metodologiei elaborate.”

a) Argumente pentru susținere amendament

Pentru o mai bună finanțare.

b) Argumente pentru respingere amendament

S-ar schimba întreaga filosofie a legii și a finanțării învățământului.
R

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 27 novembre 2021, 8:35
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro