Ion-Marcel CIOLACU
Questions & interpellations in legislature 2012-2016

 1. Interpellation no.2075B/08-04-2015
  Necesitatea corelării cotei de producție de zahăr din sfeclă cu potențial real agricol al României.

 2. Question no.8722A/08-12-2015
  Repartizarea sumelor din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale.

 3. Question no.9286A/24-02-2016
  Modul de calcul al impozitului/taxei pentru terenurile amplasate în intravilan.

 4. Question no.9967A/18-05-2016
  Necesitatea adoptării urgente a unor măsuri în scopul reabilitării infrastructurii stației și modernizării pasajului pietonal subteran al gării CFR Buzău.