Activité parlementaire
2008-2012 (sen.)
initiatives legislatives
motions
discours
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2008-2012 > Senat > Vasile Nedelcu > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Vasile NEDELCU
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2008-2012

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 25/15.02.2010 L574/2009 Propunere legislativa pentru modificarea art.29 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997 si abrogarea art.II din Legea nr.261/2008 respinsa
definitiv
2. 94/07.03.2011 L738/2010 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Titlului X "Circulatia juridica a terenurilor" din Legea nr.247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente respins
definitiv
3. 95/07.03.2011 L739/2010 Proiect de Lege pentru modificarea art.32 din Legea nr.18/1991 a fondului funciar respins
definitiv
4. 148/29.05.2012 L58/2012 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.566/2004 Legea cooperatiei agricole Lege 95/2013
5. 173/13.04.2010 L698/2009 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.99/2000, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata respins
definitiv
6. 179/13.04.2010 L257/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, republicata respinsa
definitiv
7. 182/11.04.2011 L207/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respins
definitiv
8. 223/29.05.2012 L100/2012 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului respinsa
definitiv
9. 243/03.05.2010 L24/2010 Propunere legislativa privind modificarea partii introductive a alin.(2¹) al art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
10. 254/03.05.2010 L76/2010 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari respins
definitiv
11. 262/25.06.2012 L201/2012 Propunere legislativa privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat al statului si din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti "- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Agricola Fundulea in domeniul privat al Orasului Fundulea, judetul Calarasi si in administrarea Consiliului Local al Orasului Fundulea, Judetul Calarasi, in vederea realizarii obiectivului privind dezvoltarea economica a Orasului Fundulea respinsa
definitiv
12. 263/03.05.2010 L75/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.46/2008 privind Codul Silvic respinsa
definitiv
13. 265/03.05.2010 L72/2010 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii zootehniei nr.72/2002 respinsa
definitiv
14. 280/26.06.2012 L262/2012 Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata respinsa
definitiv
15. 300/03.09.2012 L198/2012 Propunere legislativa privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al Municipiului Calarasi si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Calarasi, judetul Calarasi, pentru realizarea unui campus universitar pentru Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti - Filiala Calarasi respinsa
definitiv
16. 301/03.09.2012 L199/2012 Propunere legislativa privind transmiterea unei suprafete de teren din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului in domeniul public al Municipiului Calarasi si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Calarasi, judetul Calarasi, pentru realizarea obiectivului parc industrial respinsa
definitiv
17. 302/03.09.2012 L200/2012 Propunere legislativa privind administrarea unei suprafete de teren din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului in domeniul public al Municipiului Oltenita si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Oltenita, judetul Calarasi, pentru realizarea obiectivului parc industrial respinsa
definitiv
18. 307/10.05.2010 L116/2010 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protectie respins
definitiv
19. 314/17.06.2009 L156/2009 Proiect de Lege pentru modificarea lit.e) a art.16 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi respins
definitiv
20. 343/29.06.2009 L118/2009 Propunere legislativa privind completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale respinsa
definitiv
21. 345/16.05.2011 L166/2011 Proiect de Lege privind examinarea psihologica si psihiatrica a celor ce candideaza pentru obtinerea de functii de demnitate publica, in administratia locala sau care ocupa functii de inalt functionar public sau indeplinesc calitatea de secretar general, secretar de stat sau ministru in cadrul ministerelor respins
definitiv
22. 351/29.06.2009 L538/2009 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(1) al art.16 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2009, nr.19/2009 respinsa
definitiv
23. 365/23.05.2011 L205/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.259 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare respins
definitiv
24. 372/24.09.2012 L273/2012 Propunere legislativa pentru interzicerea scoaterii din circuitul agricol a terenurilor arabile respinsa
definitiv
25. 374/07.06.2010 L252/2010 Propunere legislativa pentru modificarea art.7 alin.(1) lit.c) si d) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic respinsa
definitiv
26. 459/28.09.2009 L164/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului respinsa
definitiv
27. 461/27.06.2011 L320/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.317/2009 privind pescuitul si acvacultura respinsa
definitiv
28. 546/02.11.2009 L267/2009 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii respins
definitiv
29. 559/13.10.2010 L336/2010 Propunere legislativa privind transmiterea catre Consiliul Local al Sectorului 2 din Municipiul Bucuresti a dreptului de administrare a unui bun aflat in domeniul public al statului si in administrarea Administratiei Nationale "Apele Romane" respinsa
definitiv
30. 561/04.11.2009 L411/2009 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap pe ordinea de zi
31. 578/04.11.2009 L457/2009 Proiect de Lege pentru modificarea art.69 din Legea nr.571 din 2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
32. 651/14.12.2009 L433/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea articolului 48 din Legea nr.184/2001, republicata, privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect respinsa
definitiv
33. 671/14.12.2009 L383/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003, privind Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
34. 672/17.11.2010 L448/2010 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii, in vederea declararii -Zilei Nationale de Rugaciune- ca sarbatoare legala nelucratoare respinsa
definitiv
35. 684/16.12.2009 L462/2009 Proiect de Lege pentru completarea si modificarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei respins
definitiv
36. 686/16.12.2009 L465/2009 Proiect de Lege privind declararea de utilitate publica a terenurilor situate in Bucuresti, zona "Parcul Tineretului" respins
definitiv
37. 688/22.11.2010 L654/2010 Propunere legislativa privind taxa de solidaritate respinsa
definitiv
38. 691/16.12.2009 L436/2009 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respins
definitiv
39. 697/16.12.2009 L429/2009 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.64 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici respins
definitiv
40. 700/22.11.2010 L461/2010 Propunere legislativa privind exercitarea profesiei de inginer constructor cu drept de libera practica, precum si infiintarea, organizarea si functionarea Camerei Inginerilor din Domeniul Constructiilor din Romania respinsa
definitiv
41. 765/29.11.2010 L539/2010 Proiect de Lege pentru completarea art.134 alin.(1) din Legea nr.53/2003 -Codul Muncii respins
definitiv
42. 771/19.12.2011 L670/2011 Proiect de Lege privind instituirea zilei limbii romane Lege 53/2013
43. 786/22.12.2011 L728/2011 Proiect de Lege privind transmiterea unei suprafete de teren portuar aflata in domeniul public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii in administrarea Consiliului Local al Municipiului Oltenita, judetul Calarasi, pentru realizarea obiectivului "Dezvoltarea infrastructurii turistice in zona Oltenita si amenajare port turistic" respins
definitiv
44. 824/29.11.2010 L623/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 30 novembre 2023, 6:05
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro