Plen
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proiecte de hotărâre > ale Camerei Deputaților din 2021 Versiunea pentru printare
Proiecte de hotărâre ale Camerei Deputaților 2021

Număr înregistrări găsite: 86
  Număr
înregistrare
Titlu
1. PHCD 1/2021 Proiect de Hotârâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților
2. PHCD 2/2021 Proiect de Hotârâre privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2021
3. PHCD 3/2021 Proiect de Hotârâre privind vacantarea locului de deputat al domnului Constantin-Neculai Pătrăuceanu
4. PHCD 4/2021 Proiect de Hotârâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Camerei Deputaților nr.42/2018 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale serviciilor Camerei Deputaților, cu modificările și completările ulterioare
5. PHCD 5/2021 Proiect de Hotârâre pentru alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei Deputaților
6. PHCD 6/2021 Proiect de Hotârâre privind numirea secretarului general și a secretarilor generali adjuncți ai Camerei Deputaților
7. PHCD 7/2021 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
8. PHCD 8/2021 Proiect de Hotârâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
9. PHCD 9/2021 Proiect de Hotârâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
10. PHCD 10/2021 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O strategie pentru hidrogen: pentru o Europă neutră climatic
11. PHCD 11/2021 Proiect de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
12. PHCD 12/2021 Proiect de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
13. PHCD 13/2021 Proiectul de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaților
14. PHCD 14/2021 Proiect de Hotârâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
15. PHCD 15/2021 Proiect de Hotârâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților
16. PHCD 16/2021 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
17. PHCD 17/2021 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Agenda pentru competențe în Europa în vederea obținerii unei competitivități durabile, a echității sociale și a rezilienței COM(2020) 274
18. PHCD 18/2021 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor referitoare la Strategia UE privind uniunea securității COM(2020) 605
19. PHCD 19/2021 Proiect de Hotârâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
20. PHCD 20/2021 Proiect de Hotârâre privind validarea unui mandat de deputat
21. PHCD 21/2021 Proiect de Hotârâre privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Camerei Deputaților la Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei
22. PHCD 22/2021 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
23. PHCD 23/2021 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
24. PHCD 24/2021 Proiect de Hotârâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților
25. PHCD 25/2021 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
26. PHCD 26/2021 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Stabilirea unui obiectiv mai ambițios în materie de climă pentru Europa în perspectiva anului 2030 - Investirea într-un viitor neutru din punct de vedere climatic, în interesul cetățenilor COM(2020) 562
27. PHCD 27/2021 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Strategia UE pentru combaterea mai eficace a abuzului sexual asupra copiilor COM (2020) 607
28. PHCD 28/2021 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților, cu privire la numărul de membri și componența Comisiei pentru muncă și protecție socială
29. PHCD 29/2021 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
30. PHCD 30/2021 Proiect de Hotârâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
31. PHCD 31/2021 Proiect de Hotârâre privind modificarea și completarea Regulamentului activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului
32. PHCD 32/2021 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unui loc de deputat (ca urmare a demisiei domnului deputat Ionuț - Sorin Banciu)
33. PHCD 33/2021 Proiect de Hotârâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților
34. PHCD 34/2021 Proiect de Hotârâre privind validarea unui mandat de deputat
35. PHCD 35/2021 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
36. PHCD 36/2021 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
37. PHCD 37/2021 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
38. PHCD 38/2021 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.69/2020 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat
39. PHCD 39/2021 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Cartea verde privind îmbătrânirea populației - Promovarea solidarității și a responsabilității între generații COM(2021)50
40. PHCD 40/2021 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Strategia pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă înscrierea transporturilor europene pe calea viitorului COM(2020)789
41. PHCD 41/2021 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
42. PHCD 42/2021 Proiect de Hotârâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților
43. PHCD 43/2021 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu - Strategia de securitate cibernetică a UE pentru deceniul digital JOIN(2020)18
44. PHCD 44/2021 Proiect de Hotârâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților
45. PHCD 45/2021 Proiect de Hotârâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
46. PHCD 46/2021 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Strategia farmaceutică pentru EuropaCOM (2020)761
47. PHCD 47/2021 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
48. PHCD 48/2021 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - un nou SEC pentru cercetare și inovare COM(2020)628
49. PHCD 49/2021 Proiect de Hotârâre privind contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 2020
50. PHCD 50/2021 Proiect de Hotârâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților
51. PHCD 51/2021 Proiect de Hotârâre pentru numirea a 3 membri ai Adunării reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
52. PHCD 52/2021 Proiect de Hotârâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților
53. PHCD 53/2021 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu Noua a agendă privind consumatorii - Consolidarea rezilienței consumatorilor pentru o redresare durabilă COM(2020) 696
54. PHCD 54/2021 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Valorificarea la maximum a potențialului inovator al UE - Un plan de acțiune privind proprietatea intelectuală care să sprijine redresarea și reziliența UE COM (2020)760
55. PHCD 55/2021 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind realizarea Spațiului european al educației până în 2025 COM (2020) 625
56. PHCD 56/2021 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Planul de acțiune pentru educația digitală 2021-2027 Resetarea educației și formării pentru era digitală COM(2020)624
57. PHCD 57/2021 Proiect de Hotârâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților
58. PHCD 58/2021 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Planul de acțiune privind sinergiile dintre industria civilă, industria de apărare și industria spațială COM(2021)70
59. PHCD 59/2021 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind acțiunea umanitară a UE: noi provocări, aceleași principii COM(2021)110
60. PHCD 60/2021 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Revizuirea politicii comerciale - O politică comercială deschisă, durabilă și fermă COM(2021)66
61. PHCD 61/2021 Proiect de Hotârâre privind modificarea art.199 alin(3) din Regulamentul Camerei Deputaților
62. PHCD 62/2021 Proiect de Hotârâre privind completarea art.199 din Regulamentul Camerei Deputaților
63. PHCD 63/2021 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Plan de acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale COM(2021)102
64. PHCD 64/2021 Proiect de Hotârâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților
65. PHCD 65/2021 Proiect de Hotârâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
66. PHCD 66/2021 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Strategia UE privind drepturile copilului COM(2021)142
67. PHCD 67/2021 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor referitoare la Strategia UE privind combaterea traficului de persoane 2021- 2025 COM(2021) 171
68. PHCD 68/2021 Proiect de Hotârâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților
69. PHCD 69/2021 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Actualizarea noii Strategii industriale 2020: construirea unei piețe unice mai puternice pentru a sprijini redresarea Europei COM(2021) 350
70. PHCD 70/2021 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor O uniune a piețelor de capital pentru cetățeni și întreprinderi – un nou plan de acțiune COM (2020) 590
71. PHCD 71/2021 Proiect de Hotârâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
72. PHCD 72/2021 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Calea către o planetă sănătoasă pentru toți Plan de acțiune al UE: „Către reducerea la zero a poluării aerului, apei și solului”COM(2021) 400
73. PHCD 73/2021 Proiect de Hotârâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
74. PHCD 74/2021 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind o nouă abordare pentru o economie albastră durabilă în UE - Transformarea economiei albastre a UE pentru un viitor durabilCOM(2021) 240
75. PHCD 75/2021 Proiect de Hotârâre pentru înființarea unei comisii parlamentare de anchetă privind achizițiile publice efectuate în sectorul sanitar în timpul stărilor de urgență și de alertă pe teritoriul României
76. PHCD 76/2021 Proiect de Hotârâre privind vacantarea funcției de președinte al Camerei Deputaților și membru al Biroului permanent al Camerei Deputaților
77. PHCD 77/2021 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind un Plan de acțiune pentru dezvoltarea producției ecologice COM(2021)141
78. PHCD 78/2021 Proiect de Hotârâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
79. PHCD 79/2021 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
80. PHCD 80/2021 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Cadrul strategic al UE privind sănătatea și securitatea la locul de muncă 2021-2027 - Securitatea și sănătatea în muncă într-o lume a muncii în schimbare COM(2021) 323
81. PHCD 81/2021 Proiect de Hotârâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O viziune pe termen lung pentru zonele rurale ale UE - Către zone rurale mai puternice, conectate, reziliente și prospere până în 2040 COM(2021) 345
82. PHCD 82/2021 Proiect de Hotârâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
83. PHCD 83/2021 Proiect de Hotârâre privind modificarea alin.(3) al art.7 din Regulamentul Camerei Deputaților
84. PHCD 84/2021 Proiect de Hotârâre privind vacantarea unor funcții în Biroul Permanent al Camerei Deputaților
85. PHCD 85/2021 Proiect de Hotârâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
86. PHCD 86/2021 Proiect de Hotârâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 3 decembrie 2021, 15:44
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro