Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului din anul 2021
Comisia:Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului
Documente: din anul 2021

1..99 | 100..199 | 200..223      >>

înregistrări găsite: 223
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 18.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 120/2016
Proiect de Lege pentru modificarea art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Agricultură
Juridică
2. 18.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 211/2021
Proiect de Lege privind declararea zilei de 15 mai ca ”Ziua picturii naționale"
Cultură
3. 18.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 261/2021
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului
-
4. 18.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 267/2021
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat și a Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune
-
5. 18.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 278/2021
Proiect de Lege privind instituirea zilei de 15 februarie ca Ziua națională a lecturii
-
6. 18.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 301/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18 din 19 februarie 1991
-
7. 18.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 301/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18 din 19 februarie 1991
-
8. 18.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 309/2021
Propunere legislativă pentru completarea Ordonaței de Urgență nr.24 din 5 martie 2008, privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
-
9. 18.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 317/2021
Propunere legislativă privind unele măsuri de informatizare în domeniul educației
-
10. 18.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 323/2021
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(7) al art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020
-
11. 18.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 362/2021
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
-
12. 18.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 363/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și a Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale
-
13. 18.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 367/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
-
14. 18.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 368/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române
-
15. 18.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 372/2021
Proiect de Lege privind facilitarea accesului la educație a tinerelor din medii defavorizate și sprijinirea unor persoane fără adăpost prin acordarea unui stimulent financiar pentru procurarea de produse de igienă
-
16. 18.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 377/2021
Propunere legislativă privind unele măsuri administrative și fiscale din starea de urgență
-
17. 15.10.2021 asupra PL nr. 162/2018
Proiect de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituția Prefectului - județul Giurgiu în domeniul public al județului Giurgiu
-
18. 13.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 322/2021
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
19. 13.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 380/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2021 privind înființarea Directoratului Național de Securitate Cibernetică
Tehnologia informației
20. 07.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 284/2021
Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a României pentru UNESCO
Cultură
21. 05.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 335/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Jandarmeriei Române la Comisia Internațională de Salvare Alpină, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
Apărare
22. 29.09.2021 asupra PL nr. 272/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
-
23. 28.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 242/2021
Proiect de Lege pentru completarea art.53 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
24. 28.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 279/2021
Propunere legislativă pentru declararea zilei de 28 octombrie ca ”Ziua națională a familiilor numeroase”
-
25. 28.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 304/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare
-
26. 28.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 305/2021
Propunere legislativă privind institurea zilei de 19 iulie - Ziua națională a înotului
-
27. 28.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 327/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2021 privind modificarea unor acte normative din domeniul învățământului, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
-
28. 28.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 334/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.36 din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române
-
29. 28.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 345/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.45/2021 privind acordarea unor gratuități anumitor categorii de participanți la Campionatul European de Fotbal 2020
-
30. 27.09.2021 asupra PL nr. 612/2020
Proiect de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului, în domeniul public al orașului Odobești, județul Vrancea
Juridică
31. 27.09.2021 RAPORT asupra PL nr. 642/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, precum și pentru modificarea art.121 din Legea fondului funciar 18/1991
Agricultură
Juridică
32. 27.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 216/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 1/2011
-
33. 23.09.2021 asupra PL nr. 527/2019
Proiect de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunelor Ceatalchioi și Crișan, județul Tulcea
Juridică
34. 23.09.2021 asupra PL nr. 568/2019
Proiect de Lege pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului - Județul Vrancea, în domeniul public al județului Vrancea și în administrarea Consiliului județean Vrancea
Juridică
35. 23.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 217/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, precum și pentru adoptarea unor măsuri în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
-
36. 23.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 231/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății
-
37. 23.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 271/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
-
38. 22.09.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.05.2021, 20.05.2021
-
39. 22.09.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.06.2021
-
40. 22.09.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.06.2021, 10.06.2021
-
41. 22.09.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.05.2021, 20.05.2021
-
42. 22.09.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.06.2021
-
43. 22.09.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.06.2021, 10.06.2021
-
44. 22.09.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.07.2021, 08.07.2021
-
45. 22.09.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.06.2021, 17.06.2021
-
46. 22.09.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.06.2021, 30.06.2021
-
47. 22.09.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.07.2021, 08.07.2021
-
48. 22.09.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.06.2021, 17.06.2021
-
49. 22.09.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.06.2021, 30.06.2021
-
50. 22.09.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.07.2021, 08.07.2021
-
51. 21.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 212/2021
Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(8) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006
-
52. 21.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 236/2021
Propunere legislativă privind anularea unor obligații accesorii
-
53. 21.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 237/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, precum și a Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială
-
54. 21.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 250/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative privind acordarea voucherelor de vacanță
-
55. 21.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 254/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale
-
56. 15.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 209/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.31/2021 privind derogarea de la prevederile art.47 alin.(6) din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice
-
57. 30.08.2021 RAPORT asupra PL nr. 348/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.38/2019 privind modificarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală și pentru modificarea și completarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
Buget
Muncă
58. 07.07.2021 RAPORT asupra PL nr. 281/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale
Buget
59. 06.07.2021 AVIZ asupra PL nr. 462/2019
Proiect de Lege pentru înființarea Autorității Vamale Române, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
60. 30.06.2021 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 501/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2016 pentru modificarea regimului juridic al unui imobil
-
61. 30.06.2021 RAPORT asupra PL nr. 29/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2020 privind unele măsuri de asigurare a condițiilor de constituire și de depunere a jurământului de către autoritățile administrației publice locale
Juridică
62. 29.06.2021 RAPORT asupra PL nr. 507/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România
Buget
63. 29.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 207/2021
Propunere legislativă privind crearea registrului lucrătorilor Securității și legăturilor de rudenie ale persoanelor care ocupă demnități sau funcții publice cu aceștia prin completarea Ordonanței de urgență nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
-
64. 29.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 239/2021
Proiect de Lege pentru modificarea art.27 alin.(4) din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
-
65. 29.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 280/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
66. 28.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 199/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
67. 28.06.2021 RAPORT asupra PL nr. 270/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.39/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021
-
68. 23.06.2021 RAPORT asupra PL nr. 592/2020
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.43 din Ordonanța de urgența nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență și a Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Juridică
Apărare
69. 16.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 585/2020
Proiect de Lege pentru modificarea articolului 10 alin.(12) din Legea nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei ”Delta Dunării”
-
70. 16.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 614/2020
Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative privind finalizarea cu celeritate a procesului de retrocedare în natură a terenurilor
-
71. 16.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 644/2020
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.32/2018 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești” Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al municipiului Brașov, pentru realizarea obiectivului de investiție ”Construire Spital Clinic Regional de Urgență Brașov”
-
72. 16.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 648/2020
Proiect de Lege privind măsurile necesare pentru realizarea de operațiuni pentru exploatarea energiei eoliene offshore
-
73. 16.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 651/2020
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.32/2018 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al municipiului Brașov, pentru realizarea obiectivului de investiție ”Construire Spital Clinic Regional de Urgență Brașov"
-
74. 16.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 656/2020
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii dialogului social nr.62/2011
-
75. 16.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 657/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea obiectivului de investiții Autostrada Sudului A6
-
76. 16.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 669/2020
Proiect de Lege pentru abrogarea art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative
-
77. 16.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 178/2021
Proiect de Lege privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar
-
78. 16.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 181/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, precum și privind acordarea unor facilități fiscale
-
79. 16.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 183/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
-
80. 16.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 184/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008-Codul Silvic
-
81. 16.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 186/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal
-
82. 16.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 187/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.20/2021 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în contextul evoluției situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative, pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea Legii farmaciei nr.266/2008
-
83. 16.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 190/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.24/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de relansare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență
-
84. 16.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 191/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.25/2021 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice
-
85. 16.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 193/2021
Propunere legislativă privind gestionarea gunoiului de grajd
-
86. 16.06.2021 RAPORT asupra PL nr. 248/2021
Proiect de Lege pentru declararea zilei de 15 noiembrie ca Ziua Revoltei Anticomuniste de la Brașov din 1987
-
87. 16.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 262/2021
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.636 din 27 decembrie 1999, cu modificările și completările ulterioare
-
88. 15.06.2021 RAPORT asupra PL nr. 244/2021
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
-
89. 15.06.2021 Raportul privind desemnarea reprezentantului Parlamentului României, Camera Deputaților, în cadrul Consiliului de coordonare al Institutului Național de Administrație -
90. 14.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 82/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
-
91. 14.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 350/2018
Proiect de Lege privind stabilirea destinației unor imobile
-
92. 14.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 14/2020
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
93. 14.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 39/2020
Proiect de Lege pentru modificarea Legii muntelui nr.197/2018
-
94. 14.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 48/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
-
95. 14.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 97/2020
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.7/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.39/2018 privind parteneriatul public-privat și pentru stabilirea unor măsuri privind investițiile publice
-
96. 14.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 111/2020
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.16/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor
-
97. 14.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 181/2020
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
98. 14.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 208/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
-
99. 14.06.2021 AVIZ asupra PL nr. 247/2020
Propunere legislativă privind organizarea activității agenților imobiliari
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 19 octombrie 2021, 11:56
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro