Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului din anul 2008
Comisia:Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului
Documente: din anul 2008

<<      1..99 | 100..153

înregistrări găsite: 153
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
100. 18.02.2008 RAPORT asupra PL nr. 850/2007
Propunere legislativă de modificare a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Juridică
101. 18.02.2008 RAPORT asupra PL nr. 906/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială
Juridică
102. 18.02.2008 RAPORT asupra PL nr. 11/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2007 pentru stabilirea orei de începere și de închidere a votării la referendumul național din data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României
Juridică
103. 15.02.2008 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.02.2008, 13.02.2008, 14.02.2008
-
104. 15.02.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.02.2008, 14.02.2008
-
105. 14.02.2008 RAPORT asupra PL nr. 214/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2007 pentru modificarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/2006
-
106. 14.02.2008 RAPORT asupra PL nr. 814/2007
Propunere legislativă pentru completarea art.55 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar și modificarea pct.I din ANEXA la aceeași lege
-
107. 14.02.2008 RAPORT asupra PL nr. 832/2007
Propunere legislativă privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de 5.476.537 acțiuni deținute de stat la CN APM SA Constanța, reprezentând 20% din capitalul social, către Consiliul Local Constanța
-
108. 14.02.2008 RAPORT asupra PL nr. 845/2007
Propunere legislativă pentru completarea articolului 11 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții
-
109. 14.02.2008 RAPORT asupra PL nr. 856/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 108/2007 pentru modificarea alin.(2) al art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.59/2007 privind instituirea Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități
-
110. 14.02.2008 RAPORT asupra PL nr. 867/2007
Propunere legislativă privind simplificarea modului de accesare a fondurilor comunitare destinate finanțării agriculturii și dezvoltării rurale
-
111. 14.02.2008 RAPORT asupra PL nr. 874/2007
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau unităților administrativ - teritoriale, destinate sediilor partidelor politice
-
112. 14.02.2008 RAPORT asupra PL nr. 902/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 110/2007 pentru aprobarea redistribuirii unor posturi din cadrul aparatului de lucru al Guvernului în cadrul Ministerului Afacerilor Externe
-
113. 14.02.2008 RAPORT asupra PL nr. 905/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 124/2007 pentru aprobarea redistribuirii unor posturi din cadrul aparatului de lucru al Guvernului și al Agenției pentru strategii Guvernamentale în cadrul Ministerului Afacerilor Externe
-
114. 12.02.2008 AVIZ asupra PL nr. 5/2008
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria ce reglementează activitățile la trecerea frontierei feroviare semnat la Ruse la 9 februarie 2007
-
115. 12.02.2008 AVIZ asupra PL nr. 12/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 136/2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibili pentru Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A.., Societatea Comercială " Electrocentrale" București - S.A.., Societatea Comercială "Electrocentrale" Galați - S.A., Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - Sucursala "ROMAG -TERMO" , Societatea Comercială "Complexul Energetic Rovinari"- S.A., Societatea Comercială "Complexul Energetic Turceni" - S.A..,Societatea Comercială "Complexul Energetic Craiova" - S.A. și pentru centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale
-
116. 11.02.2008 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 483/2007
Propunere legislativă privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naționale în locuințe sociale
Apărare
117. 08.02.2008 AVIZ asupra PL nr. 768/2007
Proiect de Lege pentru completarea art.13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
-
118. 08.02.2008 AVIZ asupra PL nr. 812/2007
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare
-
119. 08.02.2008 AVIZ asupra PL nr. 824/2007
Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (6) al articolului 258 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal
-
120. 08.02.2008 AVIZ asupra PL nr. 826/2007
Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, publicată în Monitorul Oficial al României, nr.279bis din 21/04/2003, cu modificările și completările ulterioare
-
121. 08.02.2008 AVIZ asupra PL nr. 835/2007
Propunere legislativă privind regimul juridic al falezelor și plajelor Mării Negre
-
122. 08.02.2008 AVIZ asupra PL nr. 840/2007
Propunere legislativă pentru modificarea art.118 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
123. 08.02.2008 AVIZ asupra PL nr. 849/2007
Propunere legislativă pentru completarea art.14 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
-
124. 08.02.2008 AVIZ asupra PL nr. 861/2007
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 104/2007 privind înființarea Fondului pentru dezvoltarea satului românesc
-
125. 08.02.2008 AVIZ asupra PL nr. 868/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 146 din 1 aprilie 2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București
-
126. 08.02.2008 AVIZ asupra PL nr. 869/2007
Propunere legislativă "Legea comasării"
-
127. 08.02.2008 AVIZ asupra PL nr. 871/2007
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
-
128. 08.02.2008 AVIZ asupra PL nr. 873/2007
Propunere legislativă pentru modificarea art.26 din Legea nr.400 din 17 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea și completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 18/1991, republicată
-
129. 08.02.2008 AVIZ asupra PL nr. 875/2007
Propunere legislativă privind votul electronic
-
130. 08.02.2008 AVIZ asupra PL nr. 879/2007
Propunere legislativă pentru modificarea art.11 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
-
131. 08.02.2008 AVIZ asupra PL nr. 881/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.7/2006 privind Statutul funcționarului public parlamentar
-
132. 08.02.2008 AVIZ asupra PL nr. 882/2007
Propunere legislativă pentru completarea art.18 din Legea nr.325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică
-
133. 08.02.2008 AVIZ asupra PL nr. 888/2007
Proiect de Lege pentru prevenirea cruzimii față de animale și protecția acestora
-
134. 08.02.2008 AVIZ asupra PL nr. 889/2007
Proiect de Lege pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
-
135. 08.02.2008 AVIZ asupra PL nr. 891/2007
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
-
136. 08.02.2008 AVIZ asupra PL nr. 893/2007
Proiect de Lege pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului
-
137. 08.02.2008 AVIZ asupra PL nr. 894/2007
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
-
138. 08.02.2008 AVIZ asupra PL nr. 901/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 116/2007 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Prestații Sociale
-
139. 08.02.2008 AVIZ asupra PL nr. 904/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 121/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilitați populației pentru plata energiei termice
-
140. 08.02.2008 AVIZ asupra PL nr. 907/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 95/2007 pentru modificarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială
-
141. 08.02.2008 AVIZ asupra PL nr. 908/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2007 privind adoptarea unor măsuri referitoare la alegerile pentru Parlamentul European din anul 2007
-
142. 08.02.2008 AVIZ asupra PL nr. 910/2007
Proiect de Lege pentru modificarea art.23 din Legea nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată
-
143. 08.02.2008 AVIZ asupra PL nr. 911/2007
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
-
144. 08.02.2008 AVIZ asupra PL nr. 914/2007
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
-
145. 07.02.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.02.2008, 06.02.2008, 07.02.2008
-
146. 07.02.2008 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.02.2008, 06.02.2008, 07.02.2008
-
147. 05.02.2008 AVIZ asupra PL nr. 787/2007
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 234/23 aprilie 2002 pentru aprobarea O.G. 85/2001 privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
-
148. 05.02.2008 AVIZ asupra PL nr. 797/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
-
149. 05.02.2008 AVIZ asupra PL nr. 833/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art. 9 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
-
150. 05.02.2008 AVIZ asupra PL nr. 878/2007
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor
-
151. 01.02.2008 RAPORT asupra PL nr. 854/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2007 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de prăbușirea blocului situat în cartierul Dumbrava din municipiul Zalău, ca urmare a deflagrației produse în data de 14 septembrie 2007
-
152. 31.01.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.01.2008, 29.01.2008, 30.01.2008, 31.01.2008
-
153. 31.01.2008 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.01.2008, 29.01.2008, 30.01.2008, 31.01.2008
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 29 noiembrie 2021, 1:12
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro