Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului din anul 2011
Comisia:Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului
Documente: din anul 2011

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..332      >>

înregistrări găsite: 332
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
100. 29.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 520/2011
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
-
101. 29.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 522/2011
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2011 privind reglementarea situației juridice a unor săli și grădini de spectacol cinematografic, precum și a altor imobile
-
102. 29.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 523/2011
Propunere legislativă privind introducerea unor măsuri pentru creșterea prestigiului educației în învățământul primar, clasele I-IV, și gimnazial
-
103. 28.09.2011 RAPORT asupra PL nr. 72/2011
Propunere legislativă privind utilizarea, conservarea și protejarea solului
Agricultură
104. 28.09.2011 RAPORT asupra PL nr. 88/2011
Proiect de Lege pentru organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor
Agricultură
105. 26.09.2011 RAPORT asupra PL nr. 193/2010
Propunere legislativă pentru sprijinirea agenților economici și autorităților locale în vederea realizării obligațiilor de mediu scadente în perioada 2009-2010
Buget
106. 23.09.2011 RAPORT asupra PL nr. 411/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2011 pentru modificarea Legii nr.678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane
Juridică
107. 23.09.2011 RAPORT asupra PL nr. 500/2011
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.30 din Legea administrației publice nr.215/2001, republicată
Juridică
108. 16.09.2011 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 912/2007
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de ugență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stapân
-
109. 16.09.2011 RAPORT asupra PL nr. 211/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996
Agricultură
110. 16.09.2011 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 330/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
-
111. 16.09.2011 RAPORT asupra PL nr. 440/2011
Propunere legislativă de modificare și completare a Ordonanței de urgență nr.97/2005 privind evidență, domiciliul, reședință și actele de identitate ale cetățenilor români, aprobată de Legea nr.290/2005 cu modificările ulterioare
-
112. 15.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 502/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2011 pentru modificarea și completarea art.22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
-
113. 15.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 505/2011
Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.265/2010 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române și pentru abrogarea art.4 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României
-
114. 15.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 506/2011
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
-
115. 15.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 507/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
-
116. 08.09.2011 RAPORT asupra PL nr. 431/2011
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din gradinițele de stat și private cu program normal de 4 ore
-
117. 08.09.2011 RAPORT asupra PL nr. 432/2011
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Hotărârii nr.932/2002 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat
-
118. 07.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 393/2011
Propunere legislativă privind comunicațiile electronice
-
119. 07.09.2011 RAPORT asupra PL nr. 449/2011
Proiect de Lege pentru aderarea României la Tratatul referitor la Sistemul European de Informații privind Vehiculele și Permisele de Conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000
Apărare
120. 07.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 455/2011
Proiect de Lege privind transformarea unui teren din fondul forestier proprietate publică a statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva, Direcția Silvică Neamț, în vederea realizării obiectivului de investiții "Protecție și consolidare infrastructură, calibrare albie și apărări pe maluri pod b.a. pe Dj 207C peste Siret km 6+075, localitatea Ion Creangă"
-
121. 07.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 456/2011
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.523/2003 privind aprobarea Programului Național de Dezvoltare a Turismului "Schi în România "
-
122. 07.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 468/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
123. 07.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 489/2011
Propunere legislativă privind protecția persoanelor de interes public
-
124. 29.08.2011 RAPORT asupra PL nr. 181/2011
Proiect de Lege privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate
-
125. 29.08.2011 RAPORT asupra PL nr. 243/2011
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.67 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
Agricultură
126. 02.08.2011 AVIZ asupra PL nr. 437/2011
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică
-
127. 02.08.2011 AVIZ asupra PL nr. 438/2011
Propunere legislativă pentru modificarea art.21 alin.(3) din Legea privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia nr.213/1998
-
128. 02.08.2011 AVIZ asupra PL nr. 439/2011
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.218/2002
-
129. 02.08.2011 AVIZ asupra PL nr. 443/2011
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.34/2010 pentru completarea art.7 din Ordonanța nr.26/2000 privind asociațiile și fundațiile
-
130. 26.07.2011 AVIZ asupra PL nr. 422/2011
Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Zonei Montane
-
131. 26.07.2011 AVIZ asupra PL nr. 429/2011
Propunere legislativă de modificare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
-
132. 26.07.2011 AVIZ asupra PL nr. 433/2011
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli
-
133. 26.07.2011 AVIZ asupra PL nr. 436/2011
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Hotărârii nr.1.558 din 19 decembrie 2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
-
134. 12.07.2011 RAPORT asupra PL nr. 408/2011
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind conservarea biodiversității și a cadrului natural al Mării Negre, semnat la Sofia la 14 iunie 2002, la Convenția privind protecția Mării Negre împotriva poluării, semnată la București la 21 aprilie 1992
Agricultură
135. 30.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 405/2011
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului multilateral între statele din sud-estul Europei pentru aplicarea Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, semnat la București la 20 mai 2008
-
136. 28.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 410/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2010 pentru completarea art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
-
137. 28.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 418/2011
Proiect de Lege privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare
-
138. 28.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 419/2011
Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative din domeniul sistemului național de decorații și semnelor onorifice
-
139. 28.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 421/2011
Propunere legislativă privind contractarea serviciilor sociale
-
140. 27.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 360/2011
Proiect de Lege privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor
-
141. 27.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 378/2011
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.215(r1) din 23/04/2001 privind administrația publică locală
-
142. 23.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 137/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale
Sănătate
143. 23.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 220/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvenului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
Industrii
144. 23.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 392/2010
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.29 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
-
145. 23.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 247/2011
Propunere legislativă pentru completarea anexei la Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
-
146. 23.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 354/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2011 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2010 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a infrastructurii
Buget
147. 23.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 375/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.597/2001 privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre
-
148. 22.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 332/2011
Proiect de Lege pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
-
149. 22.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 371/2011
Propunere legislativă privind instituirea unor măsuri de protecție a minorilor
-
150. 22.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 398/2011
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
-
151. 21.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 345/2011
Proiect de Lege privind examinarea psihologică și psihiatrică a celor ce candidează pentru obținerea de funcții de demnitate publică, în administrația locală sau care ocupă funcții de înalt funcționar public sau îndeplinesc calitatea de secretar general, secretar de stat sau ministru în cadrul ministerelor
Juridică
152. 21.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 366/2011
Proiect de Lege pentru modificarea art.26 alin.(3) din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă
Juridică
153. 21.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 400/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OG 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
-
154. 21.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 403/2011
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.7/1996 - Legea cadastrului și a publicității imobiliare
-
155. 17.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 374/2011
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul realizării programelor de interes public sau social, al îndeplinirii obligațiilor fiscale și al funcționării optime a instituțiilor statului, precum și pentru aplicarea unitară a dispozițiilor legale
-
156. 16.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 384/2011
Propunere legislativă privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni în domeniul public al unității administrativ-teritoriale Secuieni, județul Neamț, și în administrarea Consiliului Local Secuieni, în vederea extinderii cimitirului situat în satul Secuieni
-
157. 16.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 388/2011
Proiect de Lege privind promovarea producerii și utilizării biocarburanților și a altor carburanți regenerabili pentru transport
-
158. 16.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 392/2011
Proiect de Lege privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20 din 11 martie 2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor și pentru reorganizarea unor unități din subordinea Ministerului Administrației și Internelor
-
159. 15.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 167/2011
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
Juridică
160. 14.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 361/2011
Proiectul Legii antreprenorului social
-
161. 14.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 372/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și completările ulterioare
-
162. 14.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 376/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2011 pentru modificarea și completarea Legii parteneriatului public-privat nr.178/2010
-
163. 11.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 330/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
-
164. 08.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 343/2011
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
-
165. 08.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 359/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.36/2007 privind efectuarea recensamântului populației și al locuințelor din România în anul 2011
-
166. 06.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 248/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2008 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 și a Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006
Industrii
167. 03.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 240/2011
Propunere legislativă privind trecerea satului FÎNAȚELE MĂDĂRAȘULUI din componența comunei BAND în componența comunei MĂDĂRAȘ, județul Mureș
-
168. 03.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 241/2011
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.67/2005 pentru înființarea de comune
-
169. 03.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 250/2011
Propunere legislativă privind stimularea înființării de creșe și grădinițe private
Buget
170. 03.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 271/2011
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat
-
171. 01.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 333/2011
Proiect de Lege privind introducerea cotei obligatorii de reprezentare politică a femeilor în Parlamentul României
-
172. 01.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 340/2011
Proiect de Lege privind modificarea art.9 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
-
173. 01.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 342/2011
Proiect de Lege privind modificarea alin.(2) al art.9 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
-
174. 01.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 344/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare
-
175. 01.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 346/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.8 din Legea nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială
-
176. 01.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 347/2011
Proiect de Lege privind modificarea modului de calcul a impozitului pe autovehicule
-
177. 01.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 349/2011
Propunere legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu -Șișești" - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfecla de Zahăr Brașov în domeniul public al Municipiului Brașov și în administrarea Consiliului Local al municipiului Brașov, județul Brașov
-
178. 01.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 355/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2011 privind adoptarea unor măsuri de implementare a sistemului național de plată a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar
-
179. 30.05.2011 RAPORT asupra PL nr. 217/2011
Propunere legislativă pentru modificarea art.97 din Legea nr.267/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
Juridică
180. 26.05.2011 RAPORT asupra PL nr. 60/2011
Propunere legislativă privind modificarea Legii 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților
-
181. 26.05.2011 RAPORT asupra PL nr. 190/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare
-
182. 26.05.2011 RAPORT asupra PL nr. 204/2011
Proiect de Lege pentru modificarea art.4 din Legea nr.349/2007 privind reorganizarea cadrului instituțional în domeniul managementului substanțelor chimice
-
183. 26.05.2011 RAPORT asupra PL nr. 236/2011
Propunere legislativă pentru declararea Municipiului Craiova, județul Dolj, oraș - martir
-
184. 26.05.2011 RAPORT asupra PL nr. 276/2011
Propunere legislativă privind modificarea art.9, art.19 alin.(4), art.22 alin.(1), art.23, art.II alin.(1) și alin.(2) și abrogarea art.21 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.744/2 nov.2009
-
185. 26.05.2011 RAPORT asupra PL nr. 326/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului și al unor ministere, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare
-
186. 26.05.2011 RAPORT asupra PL nr. 327/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2011 privind măsuri pentru refacerea infrastructurii rutiere comunale în localitățile afectate de inundațiile din perioada iunie - august 2010
-
187. 25.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 242/2011
Proiect de Lege pentru modificarea părții introductive a alin.(1) al art.2 din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
-
188. 25.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 246/2011
Proiect de Lege privind sistemele de agricultură practicate în România
-
189. 25.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 248/2011
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare
-
190. 25.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 254/2011
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, publicată în M.Of nr.927 din Decembrie 2003 (rectificată în M.Of. Nr.112 din 06 Februarie 2004 ), cu modificările și completările ulterioare
-
191. 25.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 255/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare
-
192. 25.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 257/2011
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.260 din 04/11/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor
-
193. 25.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 261/2011
Propunere legislativă pentru completarea art.28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere
-
194. 25.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 262/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.26 alin.(2) din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare
-
195. 25.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 268/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
-
196. 25.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 270/2011
Propunere legislativă pentru modificarea Legii privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor nr.260/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.757/10.XI.2008
-
197. 25.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 272/2011
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.175 din 16 iulie 2010 pentru modificarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
-
198. 25.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 273/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.35 din Legea nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
-
199. 25.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 274/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.49/2006, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.670 din 3 august 2006, cu modificările și completările ulterioare
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 1 decembrie 2021, 2:32
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro