Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului din anul 2012
Comisia:Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului
Documente: din anul 2012

<<      1..99 | 100..136

înregistrări găsite: 136
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
100. 18.04.2012 AVIZ asupra PL nr. 59/2012
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistență socială
-
101. 18.04.2012 AVIZ asupra PL nr. 62/2012
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2012 pentru suspendarea aplicării unor dispoziții ale Legii nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum și pentru restituirea taxei achitate în conformitate cu prevederile art.4 alin.(2) din lege
-
102. 17.04.2012 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 211/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996
Agricultură
103. 12.04.2012 RAPORT asupra PL nr. 558/2011
Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea serviciilor sociale
-
104. 12.04.2012 RAPORT asupra PL nr. 746/2011
Proiect de Lege privind modificarea Decretului-Lege Nr.61 /1990 privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație
Juridică
105. 11.04.2012 RAPORT asupra PL nr. 653/2009
Propunere legislativă pentru modificarea art.13 și art.14 ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuință
Industrii
106. 11.04.2012 RAPORT asupra PL nr. 151/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18 din 4 martie 2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
Industrii
107. 11.04.2012 RAPORT asupra PL nr. 479/2010
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
Industrii
108. 11.04.2012 RAPORT asupra PL nr. 555/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece
Muncă
109. 11.04.2012 RAPORT asupra PL nr. 572/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2011 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate
Industrii
110. 05.04.2012 RAPORT asupra PL nr. 710/2011
Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de manager de condominii, de organizare și funcționare a Camerei Managerilor de Condominii din România
-
111. 03.04.2012 RAPORT asupra PL nr. 36/2012
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului
Apărare
112. 29.03.2012 RAPORT asupra PL nr. 32/2012
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.63/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
-
113. 27.03.2012 AVIZ asupra PL nr. 37/2012
Proiect de Lege privind aderarea României la acordul parțial extins privind itinerariile culturale, instituit prin Rezoluția CM/Res (2010)53 (adoptată de Comitetul de Miniștri la data de 8 decembrie 2010 la cea de-a 1101-a întâlnire a miniștrilor adjuncți)
-
114. 26.03.2012 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 141/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice
-
115. 15.03.2012 RAPORT asupra PL nr. 757/2011
Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Juridică
116. 06.03.2012 RAPORT asupra PL nr. 21/2012
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii poliției locale nr.155/2010
Apărare
117. 01.03.2012 AVIZ asupra PL nr. 11/2012
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
-
118. 01.03.2012 RAPORT asupra PL nr. 13/2012
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.42 din 30 ianuarie 2003, actualizată, privind organizarea și funcționarea serviciilor de iluminat public, prin adăugarea Art.14, alin.(4) și Art.14, alin.(4), lit.a)
-
119. 27.02.2012 RAPORT asupra PL nr. 9/2012
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2011 privind unele măsuri de aplicare a Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/2006
-
120. 23.02.2012 RAPORT asupra PL nr. 649/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1994 privind serviciile din subordinea Președintelui României
-
121. 23.02.2012 RAPORT asupra PL nr. 700/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2011 privind trecerea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului Administrației și Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului precum și pentru modificarea unor acte normative
-
122. 23.02.2012 RAPORT asupra PL nr. 743/2011
Proiect de Lege pentru modificarea art.2 lit.b) din Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale
-
123. 23.02.2012 RAPORT asupra PL nr. 751/2011
Proiect de Lege privind alocarea unui elicopter pentru SMURD în fiecare regiune de dezvoltare a României
-
124. 23.02.2012 RAPORT asupra PL nr. 761/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2011 pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
-
125. 07.02.2012 AVIZ asupra PL nr. 763/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
-
126. 07.02.2012 AVIZ asupra PL nr. 768/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2011 privind desemnarea Spitalului Județean de Urgență Timișoara ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului Administrației și Internelor și aprobarea modului de operare, funcționare și finanțare a asistenței de urgență acordate cu acest elicopter
-
127. 07.02.2012 AVIZ asupra PL nr. 769/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2011 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
-
128. 07.02.2012 AVIZ asupra PL nr. 772/2011
Proiect de Lege privind finanțarea activității Administrației Naționale a Penitenciarelor și a unităților subordonate
-
129. 07.02.2012 AVIZ asupra PL nr. 775/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii monumentelor de for public nr.120/2006
-
130. 07.02.2012 AVIZ asupra PL nr. 780/2011
Proiect de Lege privind statutul personalului de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea
-
131. 07.02.2012 AVIZ asupra PL nr. 1/2012
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice
-
132. 07.02.2012 AVIZ asupra PL nr. 12/2012
Propunere legislativă pentru modificarea art.33 din Legea fondului funciar nr.18/1991
-
133. 07.02.2012 AVIZ asupra PL nr. 15/2012
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991, republicată
-
134. 07.02.2012 AVIZ asupra PL nr. 17/2012
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.134/2001 pentru completarea alin.(1) al art.82 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
-
135. 07.02.2012 AVIZ asupra PL nr. 20/2012
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
-
136. 07.02.2012 AVIZ asupra PL nr. 22/2012
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 30 noiembrie 2021, 18:25
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro