Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului din anul 2011
Comisia:Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului
Documente: din anul 2011

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..332      >>

înregistrări găsite: 332
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
200. 25.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 285/2011
Propunere legislativă privind completarea articolului 45 din Legea nr.85/2003, Legea minelor
-
201. 25.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 329/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
-
202. 23.05.2011 RAPORT asupra PL nr. 175/2011
Proiect de Lege privind unele măsuri speciale necesare pentru încadrarea în bugetul aprobat Ministerului Administrației și Internelor pe anul 2011
Apărare
203. 23.05.2011 RAPORT asupra PL nr. 191/2011
Proiect de Lege pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Juridică
204. 23.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 210/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.108/1999 privind înființarea și organizarea Inspecției Muncii
-
205. 23.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 212/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2002 privind întocmirea și finanțarea studiilor pedologice și agrochimice și finanțarea Sistemului național de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum și sol-vegetație forestieră pentru silvicultură
-
206. 23.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 218/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea legii privind cimitirele și serviciile funerare
-
207. 23.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 219/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2011 pentru aprobarea unor reglementări privind creșterea siguranței rutiere și destinația sumelor încasate de către personalul împuternicit cu atribuții de inspecție și control în urma aplicării sancțiunilor contravenționale specifice activității de transport rutier
-
208. 23.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 225/2011
Propunere legislativă privind declararea zilei de 16 noiembrie Ziua Patrimoniului Mondial din România
-
209. 23.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 225/2011
Propunere legislativă privind declararea zilei de 16 noiembrie Ziua Patrimoniului Mondial din România
-
210. 23.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 230/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
-
211. 19.05.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.04.2011, 28.04.2011
-
212. 19.05.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.03.2011, 14.03.2011
-
213. 19.05.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.04.2011, 20.04.2011
-
214. 19.05.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.03.2011, 31.03.2011
-
215. 19.05.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.03.2011
-
216. 19.05.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.03.2011, 24.03.2011
-
217. 19.05.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.03.2011, 03.03.2011
-
218. 19.05.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.02.2011, 03.02.2011
-
219. 19.05.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.01.2011, 27.01.2011
-
220. 19.05.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.04.2011, 28.04.2011
-
221. 19.05.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.04.2011, 14.04.2011
-
222. 19.05.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.04.2011, 20.04.2011
-
223. 19.05.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 01.03.2011, 03.03.2011
-
224. 19.05.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.03.2011
-
225. 19.05.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.03.2011, 24.03.2011
-
226. 19.05.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.01.2011, 03.01.2011
-
227. 19.05.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.01.2011, 27.01.2011
-
228. 12.05.2011 RAPORT asupra PL nr. 602/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanțare prin credite bancare cu garanție guvernamentală
Industrii
229. 11.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 180/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului " Schi în România"
-
230. 11.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 200/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii parteneriatului public privat nr.178/2010
-
231. 11.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 201/2011
Propunere legislativă privind performanța energetică a cladirilor din România
-
232. 11.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 203/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență
-
233. 11.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 205/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
-
234. 11.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 206/2011
Proiect de Lege pentru completarea art.55 pct.5 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
-
235. 05.05.2011 RAPORT asupra PL nr. 74/2011
Proiect de Lege privind calitatea aerului înconjurător
-
236. 05.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 192/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2011 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă - București
-
237. 05.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 194/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
238. 03.05.2011 RAPORT asupra PL nr. 131/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.21 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Juridică
239. 03.05.2011 RAPORT asupra PL nr. 132/2011
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Juridică
240. 02.05.2011 RAPORT asupra PL nr. 129/2011
Propunere legislativă privind modificarea Legii numărul 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități
-
241. 28.04.2011 RAPORT asupra PL nr. 148/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr.1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon și de abrogare a Ordonanței Guvernului nr.89/1999 privind regimul comercial și introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon
-
242. 28.04.2011 RAPORT asupra PL nr. 178/2011
Proiect de Lege pentru aderarea României la Acordul între Confederația Elvețiană și Republica Austria privind înființarea și funcționarea la Viena a Centrului Internațional pentru Dezvoltarea Politicilor de Migrație (ICMPD), semnat la Viena la 1 iunie 1993
Apărare
243. 27.04.2011 RAPORT asupra PL nr. 775/2010
Propunere legislativă pentru modificarea art.19 alin.1 lit.e din Legea nr.340/2004 privind prefectul și instituția prefectului
-
244. 27.04.2011 RAPORT asupra PL nr. 144/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea actelor normative care reglementează regimul juridic al actelor de identitate
-
245. 27.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 149/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
246. 27.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 169/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
247. 27.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 183/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2011 pentru modificarea și completarea art.22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
-
248. 20.04.2011 RAPORT asupra PL nr. 126/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Sănătate
249. 20.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 146/2011
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.31 din Legea nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
-
250. 20.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 147/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile
-
251. 20.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 161/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2011 privind utilizarea indicatorului de referință câștigul salarial mediu brut în actele normative din domeniul muncii și protecției sociale
-
252. 20.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 176/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2011 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.19/1997 privind transporturile
-
253. 18.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 143/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2010 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare
-
254. 18.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 152/2011
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Siriene privind cooperarea în prevenirea și combaterea criminalității organizate, semnat la București la 10 noiembrie 2010
-
255. 18.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 159/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2011 pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei
-
256. 12.04.2011 RAPORT asupra PL nr. 56/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2010 pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
Agricultură
257. 12.04.2011 RAPORT asupra PL nr. 61/2011
Propunere legislativă privind protejarea persoanelor care au cumpărat un imobil dar nu au intrat în posesia lui
Juridică
258. 08.04.2011 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 912/2007
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de ugență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stapân
-
259. 08.04.2011 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 586/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
-
260. 08.04.2011 RAPORT asupra PL nr. 500/2010
Proiect de Lege pentru completarea art.3 din Legea nr.597/2001 privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre
-
261. 08.04.2011 RAPORT asupra PL nr. 109/2011
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.50, republicată, din 29/07/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
-
262. 07.04.2011 RAPORT asupra PL nr. 50/2011
Propunere legislativă pentru modificarea art.56 și art.71 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată
Juridică
263. 06.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 138/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2011 pentru completarea art.22¹ din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
-
264. 05.04.2011 RAPORT asupra PL nr. 78/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.9 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Juridică
265. 04.04.2011 RAPORT asupra PL nr. 71/2011
Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Lupta Antifraudă
Juridică
266. 31.03.2011 RAPORT asupra PL nr. 33/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
-
267. 31.03.2011 RAPORT asupra PL nr. 49/2011
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263 din 19 iulie 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare
-
268. 31.03.2011 RAPORT asupra PL nr. 103/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
-
269. 29.03.2011 RAPORT asupra PL nr. 884/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 85/1992
-
270. 29.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 76/2011
Proiect de Lege privind instituirea ajutorului financiar lunar pentru persoanele din fostele localități necooperativizate în perioada comunistă, care au livrat la fondul centralizat al statului, prin sistemul de contractări și achiziții, produse animaliere și agroalimentare
-
271. 29.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 89/2011
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.33 /1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
-
272. 29.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 90/2011
Proiect de Lege privind modificarea anexei din Legea nr.174/2010 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" -Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, județul Suceava
-
273. 29.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 92/2011
Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (21) din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
-
274. 29.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 95/2011
Proiect de Lege pentru modificarea art.32 din Legea nr.18/1991 a fondului funciar
-
275. 29.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 96/2011
Propunere legislativă privind exercitarea activităților cu caracter sexual autorizate
-
276. 29.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 102/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
-
277. 29.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 104/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2010 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
-
278. 29.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 107/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiul Economic European
-
279. 29.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 108/2011
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
-
280. 29.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 110/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.14 din Ordonanța Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România
-
281. 29.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 117/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(1) al art.14 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195 privind circulația pe drumurile publice
-
282. 21.03.2011 RAPORT asupra PL nr. 55/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2010 pentru modificarea anexei nr.4 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române"
-
283. 17.03.2011 RAPORT asupra PL nr. 876/2010
Proiect de Lege privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal
Juridică
284. 17.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 73/2011
Proiect de Lege privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană "
-
285. 17.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 75/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților
-
286. 17.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 82/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare
-
287. 17.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 83/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2010 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale
-
288. 10.03.2011 RAPORT asupra PL nr. 713/2010
Proiect de Lege pentru modificarea alineatului (2) al articolului 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile
Industrii
289. 10.03.2011 RAPORT asupra PL nr. 14/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.9 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Juridică
290. 10.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 65/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice
-
291. 10.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 69/2011
Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative din domeniul naval
-
292. 08.03.2011 RAPORT asupra PL nr. 614/2010
Propunere legislativă pentru înființarea și organizarea Consiliului Național pentru Siguranță Rutieră
Industrii
293. 07.03.2011 RAPORT asupra PL nr. 716/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, consevarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
-
294. 07.03.2011 RAPORT asupra PL nr. 912/2007
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de ugență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stapân
-
295. 03.03.2011 RAPORT asupra PL nr. 357/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2010 privind unele măsuri de ocupare a posturilor din sectorul bugetar
Muncă
296. 02.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 31/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern
-
297. 02.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 32/2011
Proiect de Lege pentru declararea zilei de 9 martie "Ziua Deținuților Politici Anticomuniști din perioada 1944-1989"
-
298. 02.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 38/2011
Propunere legislativă pentru recuperarea arieratelor bugetare
-
299. 24.02.2011 RAPORT asupra PL nr. 467/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național
Industrii

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 30 noiembrie 2021, 17:39
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro