Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Devenite legi cu numar/an:*/2002

Numar înregistrari gasite: 683
  Numar Titlu Stadiu
1. L23/30.01.1999 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/1999 pentru aprobarea programului prioritar de construcție a autostrăzilor din România Lege 1/2002
10.01.2002
2. L509/16.11.2001 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/1997 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil în proprietatea Republicii Federale Germania Lege 2/2002
10.01.2002
3. L238/31.08.1998 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 95/1998 , privind înființarea unor instituții publice în subordinea Ministerului Transporturilor Lege 3/2002
10.01.2002
4. L504/16.11.2001 LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 67/2001 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.23/2000 privind plata cu prioritate a obligațiilor către regiile autonome și societățile/companiile naționale beneficiare de împrumuturi externe contractate direct de stat sau cu garanția statului Lege 4/2002
10.01.2002
5. L16/31.01.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2000 privind plata cu prioritate a obligațiilor către regiile autonome și societățile/companiile naționale beneficiare de împrumuturi externe contractate direct de stat sau cu garanția statului Lege 5/2002
10.01.2002
6. L478/23.10.2001 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale în regiile autonome, societățile și companiilw naționale și în unele societăți comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000 Lege 6/2002
10.01.2002
7. L210/28.08.1998 LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 54/1998 privind admiterea, cu taxă, în învățământul superior de stat peste locurile finanțate de la bugetul de stat Lege 7/2002
10.01.2002
8. L112/11.05.1998 LEGE privind jurământul de credință față de țară și popor al senatorilor și deputaților din Parlamentul României Lege 8/2002
10.01.2002
9. L515/16.11.2001 LEGE pentru denunțarea Convenției internaționale pentru unificarea anumitor reguli în materie de conosament, semnată la Bruxelles la 25 august 1924 Lege 9/2002
10.01.2002
10. L152/03.05.2001 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2001 privind conversia în acțiuni a unor sume datorate statului Lege 10/2002
10.01.2002
11. L24/30.01.1998 LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 27/1998 pentru majorarea limitelor minime și maxime ale amenzilor contravenționale stabilite prin Legea nr. 25/1969 privind regimul străinilor în România. Lege 11/2002
10.01.2002
12. L470/18.10.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 35/2001 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Portugheze privind șederea temporară în scopul angajării lucrătorilor români pe teritoriul Republicii Portugheze, semnat la Lisabona la 19 iulie 2001 Lege 12/2002
10.01.2002
13. L75/10.02.2000 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2000 privind modificarea coeficienților de multiplicare la unele funcții prevăzute în anexele nr. V-VIII la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică Lege 13/2002
10.01.2002
14. L448/15.10.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 56/2001 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 247/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importurilor necesare pentru "Reparația capitală cu modernizare pentru creșterea siguranței și a capacității Centralei Hidroelectrice Porțile de Fier I" Lege 14/2002
10.01.2002
15. L439/15.10.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2001 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2000 privind salarizarea personalului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, precum și a indemnizațiilor și celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului Lege 15/2002
10.01.2002
16. L462/15.10.2001 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 171/2000 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale Lege 16/2002
10.01.2002
17. L477/23.10.2001 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale și financiare în regiile autonome, societățile și companiile naționale și în unele societăți comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000 Lege 17/2002
10.01.2002
18. L479/23.10.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 255/2000 privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertei formulate de Fondul Proprietății de Stat pentru vânzarea acțiunilor deținute la Societatea Comercială GEROM S.A. Buzău Lege 18/2002
10.01.2002
19. L328/31.08.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice în transporturile rutiere și pe căile navigabile interioare Lege 19/2002
10.01.2002
20. L9/05.02.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activităților de transport, comercializare și recuperare a țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului lichid și stabilirea regimului de urmărire și judecare în procedură urgentă a unor fapte penale Lege 20/2002
10.01.2002
21. L487/31.10.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2000 pentru aprobarea extinderii și completării Aranjamentului de credit stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, încheiat la Washington la 5 august 1999, aprobate la Washington la 7 iunie 2000, precum și a Memorandumului Guvernului României privind politicile economice și a Suplimentului la acest Memorandum, ambele convenite cu Fondul Monetar Internațional Lege 21/2002
10.01.2002
22. L408/03.10.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale Lege 22/2002
10.01.2002
23. L480/23.10.2001 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 269/2000 privind urmărirea și controlul post-privatizare a societăților comerciale Lege 23/2002
10.01.2002
24. L471/18.10.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2001 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg privind schimbul de stagiari, semnat la Luxemburg la 20 iulie 2001 Lege 24/2002
10.01.2002
25. L287/30.07.2001 LEGE privind trecerea satului Cuștelnic din componența comunei Gănești, județul Mureș, în componența municipiului Târnăveni, județul Mureș Lege 25/2002
10.01.2002
26. L512/16.11.2001 LEGE privind aprobarea plăților restante pentru costurile de participare, pe perioada 1998-2001, la experimentele Centrului European pentru Cercetări Nucleare - CERN, de către Ministerul Educației și Cercetării Lege 26/2002
10.01.2002
27. L533/28.11.2001 LEGE pentru ratificarea Convenției penale asupra corupției, adoptată la Strasbourg la 27 ianuarie 1999 Lege 27/2002
16.01.2002
28. L532/28.11.2001 LEGE pentru ratificarea Convenției europene asupra coproducțiilor cinematografice, adoptată la Strasbourg la 2 octombrie 1992 Lege 28/2002
16.01.2002
29. L531/28.11.2001 LEGE pentru ratificarea Convenției între România și Republica Federală Germania pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Berlin la 4 iulie 2001 Lege 29/2002
16.01.2002
30. L546/07.12.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2001 pentru modificarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2000 pentru abrogarea Ordonanței de urgență nr. 67/1999 privind unele măsuri pentru dezvoltarea activității economice Lege 30/2002
16.01.2002
31. L530/28.11.2001 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Islamice Iran, privind transporturile aeriene, semnat la Teheran la 14 august 2000 Lege 31/2002
16.01.2002
32. L529/28.11.2001 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Islamice Iran, privind transportul maritim comercial, semnat la Teheran la 14 august 2000 Lege 32/2002
16.01.2002
33. L322/31.08.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 32/2001 privind acceptarea de către România a Codului internațional pentru aplicarea metodelor de încercare la foc (Codul FTP) precum și acceptarea unor amendamente la acesta, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.61(67) și, respectiv, prin rezoluția MSC.101(73) ale Comitetului Securității Maritime, la Londra la 5 decembrie 1996 și, respectiv, la 5 decembrie 2000 Lege 33/2002
16.01.2002
34. L324/31.08.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2001 pentru acceptarea Codului internațional al mijloacelor de salvare - Codul LSA - adoptat de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția Comitetului Securității Maritime MSC.48(66), la Londra la 4 iunie 1996 Lege 34/2002
16.01.2002
35. L545/07.12.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2001 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale pentru finanțarea activităților ocazionate de sărbătorirea, în România, a Zilei Internaționale a Vârstnicilor în anul 2001 Lege 35/2002
16.01.2002
36. L511/16.11.2001 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale și al zonei contigue ale României Lege 36/2002
16.01.2002
37. L40/31.01.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 58/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor Lege 37/2002
16.01.2002
38. L510/16.11.2001 LEGE pentru modificarea art. 30 din Legea apărării naționale a României nr. 45/1994 Lege 38/2002
16.01.2002
39. L296/15.08.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură Lege 39/2002
16.01.2002
40. L66/28.02.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2001 pentru completarea Legii nr. 40/1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului de Interne Lege 40/2002
16.01.2002
41. L527/28.11.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcțiune, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale și a Ordonanței Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea , scoaterea și împrospătarea produselor din rezervele proprii ale forțelor destinate apărării naționale Lege 42/2002
16.01.2002
42. L247/01.09.2000 LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 87/2000 pentru răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele defectuoase Lege 43/2002
16.01.2002
43. L192/14.06.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerț Exterior-Bancorex-S.A. Lege 44/2002
16.01.2002
44. L538/07.12.2001 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2000 pentru unele măsuri privind soluționarea cererilor referitoare la acordarea de despăgubiri pentru daunele morale Lege 45/2002
16.01.2002
45. L497/16.11.2001 LEGE pentru completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 92/1992 privind organizarea judecătorească Lege 46/2002
16.01.2002
46. L161/20.05.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/1999 privind autorizarea Fondului Proprietății de Stat de a acorda un sprijin financiar nerambursabil în valoare de 50 miliarde lei Societății Comerciale "COMTIM" S.A. Timișoara Lege 47/2002
16.01.2002
47. L277/01.09.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare Lege 48/2002
16.01.2002
48. L155/14.05.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex-S.A. Lege 49/2002
16.01.2002
49. L476/18.10.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2001 privind stingerea obligațiilor bugetare ale agenților economici din sectorul producției de apărare din patrimoniul cărora se constituie parcuri industriale Lege 50/2002
16.01.2002
50. L252/01.09.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 94/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile Lege 51/2002
16.01.2002
51. L275/27.06.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2001 pentru stabilirea coeficienților de ierarhizare ai soldelor unor funcții din structurile Ministerului Apărării Naționale, ale căror state de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001-31 decembrie 2003, ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei Române Lege 52/2002
16.01.2002
52. L334/31.08.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 69/2001 privind ratificarea Protocolului din 3 iunie 1999 pentru modificarea Convenției privind transporturile internaționale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980 (Protocolul 1999), semnat la Vilnius la 3 iunie 1999 Lege 53/2002
16.01.2002
53. L326/31.08.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2001 privind aprobarea preluării de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței a drepturilor și obligațiilor, inclusiv a obligațiilor de plată a cotizației anuale, ce decurg din calitatea României de membru al Organizației interguvernamentale pentru transporturile internaționale feroviare (OTIF), constituită în conformitate cu prevederile Convenției cu privire la transporturile internaționale feroviare (COTIF) Lege 54/2002
16.01.2002
54. L409/03.10.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2000 privind regimul navigației pe Canalul Dunăre - Marea Neagră și Canalul Poarta Albă - Midia - Năvodari Lege 55/2002
16.01.2002
55. L393/25.09.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 64/2000 pentru completarea Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii Lege 56/2002
16.01.2002
56. L430/2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producției, circulației și comercializării alimentelor Lege 57/2002
16.01.2002
57. L260/22.06.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2000 privind suspendarea procedurilor de vânzare a activelor închise operațional deținute de societățile comerciale incluse în Programul pentru ajustarea sectorului privat (PSAL) Lege 58/2002
16.01.2002
58. L369/19.09.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar Lege 59/2002
16.01.2002
59. L306/31.08.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 106/1999 privind contractele încheiate în afara spațiilor comerciale Lege 60/2002
16.01.2002
60. L246/22.06.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2001 pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul penal referitoare la infracțiuni privind viața sexuală Lege 61/2002
16.01.2002
61. L212/28.08.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 60/1998 privind înființarea de extensiuni universitare ale României în străinătate Lege 62/2002
16.01.2002
62. L391/25.09.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2000 pentru modificarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice Lege 63/2002
16.01.2002
63. L101/26.03.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale Lege 64/2002
16.01.2002
64. L207/01.06.2001 LEGE pentru modificarea Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianți și consumatori Lege 65/2002
16.01.2002
65. L379/24.11.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 226/2000 privind circulația juridică a terenurilor cu destinație forestieră Lege 66/2002
16.01.2002
66. L260/10.08.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 38/1999 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 67/1998, a Ordonanței de urgență nr. 89/1999 și a Ordonanței de urgență nr. 115/1999 Lege 67/2002
16.01.2002
67. L14/06.02.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2001 privind reglementarea situației juridice a rezervoarelor, conductelor de transport al țițeiului și al produselor petroliere, al stațiilor de pompare și al celorlalte instalații și echipamente aferente Lege 68/2002
16.01.2002
68. L407/03.10.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2001 pentru completarea art.19 indice 49 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/1998 privind valorificarea unor active bancare Lege 69/2002
16.01.2002
69. L417/03.10.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2001 pentru aprobarea unor reglementări privind datoria publică externă Lege 70/2002
16.01.2002
70. L514/16.11.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2001 privind reorganizarea comisiei pentru protecția copilului Lege 71/2002
16.01.2002
71. L204/30.05.2001 LEGEA - Legea zootehniei Lege 72/2002
16.01.2002
72. L203/30.05.2001 LEGE privind organizarea și funcționarea piețelor produselor agricole și alimentare în România Lege 73/2002
16.01.2002
73. L17/30.01.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/1998 privind Statutul personalului vamal. Lege 74/2002
16.01.2002
74. L173/18.05.2001 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național Lege 75/2002
16.01.2002
75. L348/12.09.2001 LEGE privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă Lege 76/2002
16.01.2002
76. L385/25.09.2001 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi Lege 77/2002
31.01.2002
77. L195/18.05.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 Lege 78/2002
26.02.2002
78. L402/27.09.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2001 pentru modificarea articolului 6 din Legea nr. 78/1995 privind protecția personalului și a patrimoniului din sectorul producției de apărare Lege 79/2002
26.02.2002
79. L137/05.04.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2001 privind accelerarea și finalizarea procesului de privatizare a societăților comerciale din turism Lege 80/2002
26.02.2002
80. L279/29.06.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române Lege 81/2002
26.02.2002
81. L551/13.12.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2001 privind compensarea unor obligații ale unor agenți economici din domeniul transporturilor feroviare Lege 82/2002
26.02.2002
82. L158/09.05.2001 LEGE pentru modificarea alin. (2) al art. 49 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic Lege 83/2002
26.02.2002
83. L403/27.09.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare furnizării energiei termice și a gazelor naturale pentru populație Lege 84/2002
26.02.2002
84. L321/31.08.1999 LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.96/1999 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente și instalații industriale Lege 85/2002
26.02.2002
85. L326/31.08.1999 LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.85/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importului de materiale, echipament și instalații sportive al federațiilor sportive naționale și al Comitetului Olimpic Român Lege 86/2002
26.02.2002
86. L13/09.01.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2001 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri și a unor servicii contractate în anul 1999, destinate înzestrării Ministerului de Interne Lege 87/2002
26.02.2002
87. L248/01.09.2000 LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 88/2000 privind finanțarea centrelor de consultanță și informare a consumatorilor Lege 88/2002
26.02.2002
88. L8/09.01.2002 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 181/2000 privind instituirea monopolului de stat asupra comercializării alcoolului Lege 89/2002
26.02.2002
89. L14/09.01.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2001 pentru aprobarea Amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la 10 august 2001 la Luxemburg și la 10 septembrie 2001 la București și modificarea Ordonanței Guvernului nr. 97/2000 pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții în vederea finanțării Proiectului de reconstrucție pentru eliminarea efectelor inundațiilor, semnat la Luxemburg la 4 august 2000, și la București la 9 august 2000 Lege 90/2002
26.02.2002
90. L491/12.11.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 145/2001 pentru prelungirea unor termene prevăzute de Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 Lege 91/2002
26.02.2002
91. L10/09.01.2002 LEGE pentru aprobarea participării României, cu drepturi depline, la Consiliul de Administrație al Colegiului Europei și plata cotizației anuale Lege 92/2002
26.02.2002
92. L143/17.04.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri și servicii efectuate în anul 2000, destinate înzestrării Ministerului Apărării Naționale, contractate în anii anteriori Lege 93/2002
26.02.2002
93. L198/20.06.2000 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a guvernului nr. 12/1999, privind schimbul terenului în suprafață de 5000 mp, situat în Șoseaua Kiseleff, zona Piața Presei Libere, sector 1, București, România, cu construcția și terenul aferent, situate în Dorotheenstrasse 62-66, Berlin - Republica Federală Germania Lege 94/2002
26.02.2002
94. L26/09.01.2002 LEGE pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori din 20 aprilie 2001 și 10 iulie 2001 între Ministerul Finanțelor Publice din România și Ministerul Finanțelor din Federația Rusă, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Federației Ruse privind reglementarea reciprocă a creanțelor financiare în ruble transferabile, rezultate din Acordul și Protocolul dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste de colaborare la construirea de obiective în industria gazelor a U.R.S.S. anii 1984-1988, din 19 iulie 1984, și din contul de lichidare nr. 2 în ruble transferabile, semnat la Moscova la 18 august 1999, ratificat prin Ordonanța Guvernului nr. 6/2000 Lege 95/2002
26.02.2002
95. L11/09.01.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 143/2001 pentru aprobarea amendamentelor la Acordul cadru de împrumut între România și Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei pentru sprijinirea regiunilor afectate de inundațiile din ultima perioadă, semnat la Paris la 19 ianuarie 1999, convenite prin Scrisoarea Suplimentară între România, prin Ministerul Finanțelor Publice și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnată la Paris la 19 iunie 2001 și la București la 23 iulie 2001 și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.28/1999 de ratificare a Acordului cadru de împrumut între România și Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei pentru sprijinirea regiunilor afectate de inundațiile din ultima perioadă, semnat la Paris la 19 ianuarie 1999 Lege 96/2002
26.02.2002
96. L12/09.01.2002 LEGE pentru aderarea României la Acordul privind adoptarea de reglementări tehnice mondiale aplicabile autovehiculelor, precum și echipamentelor și componentelor ce pot fi montate și/sau utilizate pe autovehicule, încheiat la Geneva la 25 iunie 1998 Lege 97/2002
05.03.2002
97. L23/09.01.2002 LEGE pentru aderarea României la Protocolul la Convenția privind elaborarea unei farmacopee europene, adoptată la Strasbourg la 22 iulie 1964, adoptat la Strasbourg la 16 noiembrie 1989 Lege 98/2002
05.03.2002
98. L18/09.01.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 131/2000 privind instituirea unor măsuri pentru facilitarea exploatării porturilor Lege 99/2002
05.03.2002
99. L401/26.09.2001 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2001 pentru completarea art. 17 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi Lege 100/2002
05.03.2002
100. L388/25.09.2001 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2001 pentru completarea art. 116 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi Lege 101/2002
05.03.2002
101. L24/09.01.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2001 pentru ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional și a Memorandumului cu privire la politicile economice și financiare ale Guvernului României în perioada 2001-2002, convenite prin schimb de scrisori între București și Washington, prin scrisoarea din 17 octombrie 2001 a Ministerului Finanțelor Publice și Băncii Naționale a României și răspunsul din 31 octombrie 2001 al Fondului Monetar Internațional Lege 102/2002
05.03.2002
102. L212/28.06.2000 LEGE pentru înființarea comunei Cozmeni, județul Harghita Lege 103/2002
08.03.2002
103. L213/28.06.2000 LEGE pentru înființarea comunei Mădăraș, județul Harghita Lege 104/2002
08.03.2002
104. L176/10.07.1998 LEGE privind schimbarea denumirii satului Lunca Teuzului din componența comunei Beliu, județul Arad Lege 105/2002
08.03.2002
105. L456/15.10.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2001 privind înființarea și organizarea Institutului Național de Administrație Lege 106/2002
08.03.2002
106. L31/21.01.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2002 privind finanțarea restanțelor aferente aplicării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2001 privind acordarea în anul 2001 a unui sprijin direct de un milion lei producătorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu finanțare de la bugetul de stat Lege 107/2002
08.03.2002
107. L524/28.11.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 157/2001 privind garantarea unui plasament interbancar Lege 108/2002
08.03.2002
108. L301/23.08.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2001 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare Lege 109/2002
08.03.2002
109. L54/07.02.2002 LEGE pentru ratificarea Acordului între România și Comunitatea Europeană instituind anumite condiții pentru transportul rutier de mărfuri și promovarea transportului combinat, semnat la Luxemburg, la 28 iunie 2001 Lege 110/2002
13.03.2002
110. L108/26.02.2002 LEGE pentru ratificarea Statutului Curții Penale Internaționale adoptat la Roma la 17 iulie 1998 Lege 111/2002
13.03.2002
111. L552/14.12.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 165/2001 privind scutirea de la plata drepturilor de import a unor echipamente pentru protecția mediului Lege 112/2002
14.03.2002
112. L467/18.10.2001 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2000 pentru modificarea și completarea articolului 166 din Legea învățământului nr. 84/1995 Lege 113/2002
14.03.2002
113. L141/30.04.1999 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/1999 privind modul de determinare a fondului de salarii prevăzut în bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 1999 ale societăților comerciale cu capital majoritar de stat care au înregistrat pierderi în anul 1998 Lege 114/2002
14.03.2002
114. L60/11.02.2002 LEGE pentru ratificarea Protocolului adițional nr.10, semnat la București la 16 noiembrie 2001, la Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA), Cracovia, 21 decembrie 1992 Lege 115/2002
14.03.2002
115. L436/15.10.2001 LEGE privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale Lege 116/2002
15.03.2002
116. L20/09.01.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - SA Lege 117/2002
15.03.2002
117. L114/21.03.2001 LEGE pentru instituirea indemnizației de merit Lege 118/2002
15.03.2002
118. L7/09.01.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2001 privind unele măsuri pentru execuția lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 de 210 MW din Centrala Termoelectrică Mintia - Deva Lege 119/2002
15.03.2002
119. L21/09.01.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2001 pentru modificarea Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei Lege 120/2002
15.03.2002
120. L435/15.10.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 123/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical folcloric și al artelor plastice Lege 121/2002
15.03.2002
121. L272/30.08.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase Lege 122/2002
18.03.2002
122. L520/27.11.2001 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statului Israel privind cooperarea în combaterea traficului ilicit și a abuzului de droguri și substanțe psihotrope și a altor infracțiuni grave, semnat la Ierusalim la 17 iulie 2001 Lege 123/2002
18.03.2002
123. L549/10.12.2001 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind readmisia străinilor, semnat la București la 27 iulie 2001 Lege 124/2002
18.03.2002
124. L457/15.10.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România Lege 125/2002
18.03.2002
125. L312/29.08.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite școlare în anul școlar 2001-2002 Lege 126/2002
18.03.2002
126. L276/01.09.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 133/2000 privind repartizarea capacităților de infrastructură feroviară Lege 127/2002
18.03.2002
127. L550/12.12.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2001 pentru modificarea alin. (2) al art. 4 din Legea nr. 35/1999 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană de Investiții și Societatea Națională a Căilor Ferate Române (S.N.C.F.R.) pentru finanțarea Proiectului de modernizare a căilor ferate, semnat la Luxemburg și la București la 30 iunie 1998 Lege 128/2002
18.03.2002
128. L433/15.10.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea și funcționarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor și de supraveghere a executării sancțiunilor neprivative de libertate Lege 129/2002
18.03.2002
129. L484/26.10.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 140/2001 pentru modificarea articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului Special de Preaderare pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Lege 130/2002
18.03.2002
130. L521/28.11.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 153/2001 pentru aplicarea Rezoluției nr. 1373 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind combaterea terorismului internațional Lege 131/2002
18.03.2002
131. L337/31.08.2001 LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.72/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv Lege 132/2002
19.03.2002
132. L172/01.06.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar Lege 133/2002
19.03.2002
133. L562/29.12.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 188/2001 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Federal al Republicii Austria privind readmisia persoanelor, semnat la Viena la 28 noiembrie 2001, precum și a Protocolului pentru aplicarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Federal al Republicii Austria privind readmisia persoanelor, semnat la Viena la 28 noiembrie 2001 Lege 134/2002
21.03.2002
134. L6/09.01.2002 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 164/2000 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea agenților economici producători interni sau importatori de alcool, băuturi alcoolice spirtoase și băuturi alcoolice naturale, în vederea achitării obligațiilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și fondurile speciale Lege 135/2002
21.03.2002
135. L21/30.01.1999 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/1999 privind unele măsuri specifice pentru asigurarea resurselor Fondului special al drumurilor publice și executarea silită a creanțelor la bugetul acestui fond Lege 136/2002
21.03.2002
136. L150/18.03.2002 LEGE privind unele măsuri de accelerare a privatizării Lege 137/2002
28.03.2002
137. L5/09.01.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 157/2000 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din Ordonanța de urgență nr. 134/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor Lege 138/2002
01.04.2002
138. L507/16.11.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităților Lege 139/2002
01.04.2002
139. L528/28.11.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 77/2001 privind reabilitarea și revitalizarea Centrului Istoric București Lege 140/2002
01.04.2002
140. L542/2001 LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 85/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv Lege 141/2002
01.04.2002
141. L561/29.12.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 171/2001 pentru aprobarea modificării denumirii și clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României, precum și a taxelor vamale de bază aferente acestora Lege 142/2002
01.04.2002
142. L80/13.02.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2001 pentru ratificarea Protocolului adițional nr.11, semnat la București, la 16 noiembrie 2001, la Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA), Cracovia, 21 decembrie 1992 Lege 143/2002
01.04.2002
143. L78/13.02.2002 LEGE privind acceptarea unor amendamente la Convenția privind Organizația Maritimă Internațională, adoptată la Geneva, la 6 martie 1948 Lege 144/2002
01.04.2002
144. L38/30.01.1999 LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 13/1999 pentru modificarea alin. 1 al art. 3 din Legea nr. 105/1997 pentru soluționarea obiecțiunilor, contestațiilor și a plângerilor asupra sumelor constatate și aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanțelor Lege 145/2002
01.04.2002
145. L328/16.10.2000 LEGE privind reglementarea situației juridice și a administrării patrimoniului fostei Uniuni a Tineretului Comunist Lege 146/2002
01.04.2002
146. L534/28.11.2001 LEGE pentru ratificarea Convenției civile asupra corupției, adoptată la Strasbourg la 4 noiembrie 1999 Lege 147/2002
01.04.2002
147. L502/16.11.2001 LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 103/2000 pentru modificarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică Lege 148/2002
01.04.2002
148. L537/07.12.2001 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2000 pentru modificarea literei a) din alineatul (3) al articolului 7 din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv Lege 149/2002
01.04.2002
149. L322/31.08.1999 LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.83/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice Lege 150/2002
01.04.2002
150. L564/29.12.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 192/2001 pentru ratificarea Protocolului referitor la definirea noțiunii de "produse originare" și metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul European instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte Lege 151/2002
08.04.2002
151. L38/02.02.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2002 pentru ratificarea Memorandumului de Finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind grantul acordat în cadrul Instrumentului pentru politici Structurale de Pre-aderare pentru proiectul "Asistență în vederea organizării Comitetelor de Monitorizare ISPA în România", semnat la Bruxelles la 16 iulie 2001 și la București la 10 octombrie 2001 Lege 152/2002
08.04.2002
152. L44/02.02.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2002 de ratificare a amendamentelor convenite între Guvernul României și Comisia Europeană prin schimbul de scrisori efectuat la data de 17 octombrie 2001, la Bruxelles, cu privire la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României șI Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici structurale de Pre-Aderare pentru măsura "Extinderea stației de epurare a apelor uzate Dănuțoni - etapa de tratare biologică", semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2001 șI la București la 13 mai 2001, ratificat prin Ordonanța Guvernului nr.15/2001 aprobată prin Legea nr.585/2001 Lege 153/2002
08.04.2002
153. L37/02.02.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-aderare pentru măsura "Reabilitarea rețelei de canalizare și a stației de epurare a apelor uzate în Focșani,România",semnat la Bruxelles la 20 august 2001 și la București la 10 octombrie 2001 Lege 154/2002
08.04.2002
154. L43/02.02.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României șI Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici structurale de Pre-Aderare pentru măsura "Construirea variantei de ocolire a orașului Sibiu la standarde de autostradă, pe Coridorul de transport european nr.IV, România", semnat la Bruxelles la 20 august 2001 șI la București la 10 octombrie 2001 Lege 155/2002
08.04.2002
155. L8/28.01.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară Lege 156/2002
08.04.2002
156. L97/19.02.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 191/2001 pentru completarea articolului 3 din Ordonanța Guvernului nr.126/2000 privind continuarea realizării Unității 2 din cadrul obiectivului de investiții "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5x700Mwe" Lege 157/2002
10.04.2002
157. L62/11.02.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, a Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Președintelui României și a Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale Lege 158/2002
10.04.2002
158. L63/11.02.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2000 privind modificarea și completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și modificarea Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Președintelui României Lege 159/2002
10.04.2002
159. L68/11.02.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 140/2000 privind modificarea și completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și a Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Președintelui României Lege 160/2002
10.04.2002
160. L61/11.02.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale Lege 161/2002
10.04.2002
161. L341/31.08.1999 LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.116/1999 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor poștale nr. 83/1996 Lege 162/2002
10.04.2002
162. L88/19.02.2002 LEGE pentru modificarea lit.a). din alin.(1) al art.5 din Legea nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru Lege 163/2002
10.04.2002
163. L15/31.01.2000 LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.22/ 2000 privind îmbunătățirea modului de funcționare a comisiilor de specialitate constituite pe lângă Ministerul Culturii Lege 164/2002
10.04.2002
164. L121/08.04.1999 LEGE pentru respingerea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.43/1999 privind autorizarea Fondului Proprietății de Stat de a contra-garanta o scrisoare de garanție ce se va elibera de Banca Agricolă S.A. pentru garantarea împrumutului de 100 mii tone cereale acordat Societății Comerciale COMTIM S.A. de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat Lege 165/2002
10.04.2002
165. L281/29.06.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatațiile agricole Lege 166/2002
10.04.2002
166. L100/14.03.2001 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război Lege 167/2002
10.04.2002
167. L96/19.02.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 185/2001 privind unele măsuri de administrare și gestionare a rezervei de mobilizare Lege 168/2002
10.04.2002
168. L95/08.03.2001 LEGE privind modificarea și completarea Codului penal, a Codului de procedură penală și a unor legi speciale Lege 169/2002
10.04.2002
169. L196/22.05.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2001 pentru modificarea și completarea art. 28 din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale Lege 170/2002
10.04.2002
170. L65/11.02.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 165/2000 pentru completarea art. 5 din Legea 68/1992 privind alegerea Camerei Deputaților și a Senatului Lege 171/2002
10.04.2002
171. L66/11.02.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 212/2000 privind modificarea și completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului Lege 172/2002
10.04.2002
172. L465/17.10.2001 LEGE pentru modificarea articolului 21 alineatul (7) din Legea nr. 53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, republicată Lege 173/2002
10.04.2002
173. L486/31.10.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 23/1998 privind finanțarea și din alte surse decât bugetul de stat a unor activități specifice de administrare a rezervelor de stat Lege 174/2002
10.04.2002
174. L64/11.02.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 154/2000 privind modificarea și completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și modificarea Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Președintelui României Lege 175/2002
10.04.2002
175. L271/31.08.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 112/1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților (organizații, culte religioase) minorităților naționale din România Lege 176/2002
11.04.2002
176. L490/12.11.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetățenii români, la ieșirea din țară, a condițiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene și în alte state Lege 177/2002
11.04.2002
177. L67/11.02.2002 LEGE privind abrogarea art.7 indice 1 din Decretul nr.177/1948 privind regimul general al cultelor religioase Lege 178/2002
11.04.2002
178. L270/31.08.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.111/1998 pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr. 21/1997 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților evreiești din România Lege 179/2002
11.04.2002
179. L289/01.08.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor Lege 180/2002
11.04.2002
180. L87/19.02.2002 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului Lege 181/2002
12.04.2002
181. L116/28.02.2002 LEGE privind protecția informațiilor clasificate Lege 182/2002
12.04.2002
182. L110/28.02.2002 LEGE pentru acceptarea amendamentului adoptat de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, prin Rezoluția 50/155 din 21 decembrie 1995, la Convenția Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, adoptată la New York la 20 decembrie 1989, ratificată prin Legea nr. 18/1990 Lege 183/2002
16.04.2002
183. L113/28.02.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comunitatea Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura "Reabilitarea rețelei de canalizare șI a stației de epurare a apelor uzate în Oradea, România", semnat la Bruxelles la 20 august 2001 șI la București la 10 octombrie 2001 Lege 184/2002
16.04.2002
184. L114/28.02.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura "Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă și a rețelei de canalizare din municipiul Cluj- Napoca, România", semnat la Bruxelles la 31 mai 2001 și la București la 10 octombrie 2001 Lege 185/2002
16.04.2002
185. L94/19.02.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 160/2001 pentru completarea art. 4 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice Lege 186/2002
16.04.2002
186. L279/30.08.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 67/1999 privind destinația sumelor încasate din amenzile cu caracter administrativ aplicate de procurori Lege 187/2002
16.04.2002
187. L124/05.03.2002 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Polone privind colaborarea în combaterea criminalității organizate, a terorismului și a altor categorii de infracțiuni, semnat la Varșovia la 11 iulie 2001 Lege 188/2002
16.04.2002
188. L117/28.02.2002 LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 132/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor Lege 189/2002
16.04.2002
189. L86/19.02.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.25 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare Lege 190/2002
16.04.2002
190. L540/07.12.2001 LEGEA grădinilor zoologice și acvariilor publice Lege 191/2002
16.04.2002
191. L101/19.02.2002 LEGE privind scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor provenite sau finanțate direct din fonduri nerambursabile NATO Lege 192/2002
16.04.2002
192. L313/31.08.1999 LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.75/1999 privind constituirea fondului special de susținere a învățământului de stat Lege 193/2002
16.04.2002
193. L98/19.02.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2001 pentru modificarea art.43 alin.(1) din Legea Audiovizualului, nr. 48/1992 Lege 194/2002
16.04.2002
194. L100/19.02.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finanțarea construcției de locuințe pentru tineret și săli de sport Lege 195/2002
16.04.2002
195. L4/09.01.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 74/2001 privind abilitarea Ministerului de Interne de a angaja și presta servicii Lege 196/2002
16.04.2002
196. L134/12.03.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2002 pentru completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat Lege 197/2002
16.04.2002
197. L336/31.08.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală Lege 198/2002
16.04.2002
198. L92/19.02.2002 LEGE pentru modificarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii și artei, cultelor, cinematografiei și dreptului de autor Lege 199/2002
16.04.2002
199. L468/18.10.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit Lege 200/2002
16.04.2002
200. L235/01.07.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerț Exterior - BANCOREX - S.A. Lege 201/2002
16.04.2002
201. L353/14.09.2001 LEGE privind egalitatea de șanse între femei și bărbați Lege 202/2002
19.04.2002
202. L500/16.11.2001 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenție Lege 203/2002
19.04.2002
203. L408/29.12.1998 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/1998 pentru modificarea art.1 alin.(1) din Legea nr.51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraților care au fost înlăturați din justiție pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952. Lege 204/2002
19.04.2002
204. L177/18.05.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței Lege 205/2002
19.04.2002
205. L312/31.08.1999 LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit Lege 206/2002
19.04.2002
206. L72/13.02.2002 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2001 pentru modificarea și completarea art. 59 din Ordonanța Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit Lege 207/2002
19.04.2002
207. L73/13.02.2002 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit Lege 208/2002
19.04.2002
208. L74/13.02.2002 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2001 pentru completarea articolului 6 din Ordonanța Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit Lege 209/2002
19.04.2002
209. L76/13.02.2002 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 235/2000 pentru completarea art. 32 din Ordonanța Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit Lege 210/2002
19.04.2002
210. L75/13.02.2002 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 222/2000 pentru modificarea art. 82 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare Lege 211/2002
19.04.2002
211. L367/19.09.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice Lege 212/2002
19.04.2002
212. L107/20.03.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor și drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio și video, precum și a programelor pentru calculator Lege 213/2002
19.04.2002
213. L37/31.01.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obținere, testare, utilizare și comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum și a produselor rezultate din acestea Lege 214/2002
19.04.2002
214. L53/07.02.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2002 pentru completarea art.6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului Lege 215/2002
23.04.2002
215. L90/19.02.2002 LEGE pentru modificarea alin.(1) al art.103 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 Lege 216/2002
23.04.2002
216. L89/19.02.2002 LEGE pentru modificarea și completarea Legii partidelor politice, nr. 27/1996 Lege 217/2002
23.04.2002
217. L283/04.07.2001 LEGE privind organizarea și funcționarea Poliției Române Lege 218/2002
23.04.2002
218. L93/19.02.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 156/2001 pentru scutirea de la plata obligațiilor bugetare aferente minelor și carierelor închise, aflate în conservare Lege 219/2002
23.04.2002
219. L275/30.08.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la aeroportul Internațional București-Otopeni Lege 220/2002
23.04.2002
220. L111/28.02.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2002 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 2002 Lege 221/2002
23.04.2002
221. L118/28.02.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 180/2001 privind unele măsuri de redresare financiară la Societatea Națională "Tutunul Românesc" SA Lege 222/2002
23.04.2002
222. L133/12.03.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale Lege 223/2002
23.04.2002
223. L35/31.01.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2000 privind implementarea standardelor internaționale pentru siguranța navelor, prevenirea poluării și asigurarea condițiilor de muncă și viață la bordul navelor maritime care utilizează porturile românești sau care navighează în apele naționale Lege 224/2002
23.04.2002
224. L553/14.12.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 167/2001 privind suspendarea aplicării prevederilor articolului 35 din Legea cetățeniei nr. 21/1991 Lege 225/2002
23.04.2002
225. L119/28.02.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 176/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Președintelui României Lege 226/2002
23.04.2002
226. L523/28.11.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân Lege 227/2002
23.04.2002
227. L139/12.03.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2001 pentru modificarea art.13 din Ordonanța Guvernului nr.75/2001 privind cazierul fiscal. Lege 228/2002
23.04.2002
228. L137/12.03.2002 LEGE pentru modificarea art.12 din Legea nr.33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni Lege 229/2002
23.04.2002
229. L39/02.02.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2002 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind readmisia cetățenilor proprii și a altor persoane, semnat la București la 10 decembrie 2001 Lege 230/2002
23.04.2002
230. L112/28.02.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora Lege 231/2002
23.04.2002
231. L77/13.02.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/2001 privind unele măsuri pentru redresarea economico-financiară a Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" S.A. Lege 232/2002
23.04.2002
232. L131/12.03.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor Lege 233/2002
23.04.2002
233. L343/31.08.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 85/2001 privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari Lege 234/2002
23.04.2002
234. L455/12.11.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.182/1999, pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 12/1998, privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române Lege 235/2002
23.04.2002
235. L79/13.02.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2001 pentru modificarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat Lege 236/2002
23.04.2002
236. L504/28.12.1999 LEGE privind înființarea Universității "George Bacovia" din Bacău Lege 237/2002
23.04.2002
237. L500/28.12.1999 LEGE privind înființarea Universității Creștine "Dimitrie Cantemir" din București Lege 238/2002
23.04.2002
238. L495/28.12.1999 LEGE privind înființarea Universității Independente "Titu Maiorescu" din București Lege 239/2002
23.04.2002
239. L505/28.12.1999 LEGE privind înființarea Universității de Vest "Vasile Goldiș" din Arad Lege 240/2002
23.04.2002
240. L496/28.12.1999 LEGE privind înființarea Universității "Nicolae Titulescu" din București Lege 241/2002
23.04.2002
241. L497/28.12.1999 LEGE privind înființarea Universității "Constantin Brâncoveanu" din Pitești Lege 242/2002
23.04.2002
242. L280/29.06.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României Lege 243/2002
29.04.2002
243. L285/11.07.2001 LEGEA - Legea viei și vinului, în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole Lege 244/2002
29.04.2002
244. L31/30.01.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 38/1998 privind acreditarea și infrastructura pentru evaluarea conformității Lege 245/2002
29.04.2002
245. L97/26.03.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 24/1999 privind modificarea Legii bancare nr. 58/1998 Lege 246/2002
29.04.2002
246. L506/16.11.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice Lege 247/2002
29.04.2002
247. L431/15.10.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2001 pentru modificarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată Lege 248/2002
29.04.2002
248. L411/03.10.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2001 pentru suspendarea aplicării prevederilor art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat Lege 249/2002
29.04.2002
249. L33/28.01.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2002 privind amânarea plății în vamă a taxei pe valoarea adăugată aferentă importurilor de bunuri efectuate de firma Bombardier Transportation Sweden AB, precum și amânarea exigibilității taxei pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri și/sau prestări de servicii efectuate de persoane juridice române către această firmă pentru asamblarea a 18 trenuri noi de metrou Lege 250/2002
29.04.2002
250. L49/02.02.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2002 privind trecerea Spitalului Elias și a Complexului Olănești din subordinea și administrarea Ministerului Apărării naționale în administrarea Academiei Române Lege 251/2002
29.04.2002
251. L458/15.10.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2001 privind sancționarea unor fapte săvârșite în afara teritoriului țării de cetățeni români sau de persoane fără cetățenie domiciliate în România Lege 252/2002
29.04.2002
252. L91/19.02.2002 LEGE pentru modificarea și completarea unor dispoziții ale Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială Lege 253/2002
29.04.2002
253. L27/09.01.2002 LEGE privind unele măsuri pentru creșterea atractivității la privatizare a societăților comerciale cu capital integral sau parțial de stat ce dețin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului Lege 254/2002
29.04.2002
254. L267/22.06.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 170/2000 privind sursele de rambursare a creditelor externe, dobânzilor și altor costuri aferente împrumuturilor contractate de Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. Lege 255/2002
29.04.2002
255. L188/11.06.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/1999 privind transmiterea cu titlu gratuit, a unui imobil, care a aparținut Bisericii Evanghelice C.A. din România - Comunitatea Evanghelică C.A. - Sibiu Lege 256/2002
29.04.2002
256. L15/09.01.2002 LEGE pentru înființarea comunei Șinca Nouă, județul Brașov Lege 257/2002
29.04.2002
257. L535/2001 LEGE privind declararea zilei de 22 decembrie "Ziua libertății României" Lege 258/2002
29.04.2002
258. L36/02.02.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2002 privind publicarea, în exclusivitate, de către Ministerul Justiției în ediție oficială a codurilor și altor legi complexe Lege 259/2002
29.04.2002
259. L156/22.03.2002 LEGE pentru ratificarea Acordului între România și Statele Unite ale Americii privind statutul forțelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington, la 30 octombrie 2001 Lege 260/2002
29.04.2002
260. L358/14.11.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase în România Lege 261/2002
29.04.2002
261. L464/15.10.2001 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 272/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit Lege 262/2002
15.05.2002
262. L158/22.03.2002 LEGE pentru ratificarea Convenției europene privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii, încheiată la Strasbourg la 8 noiembrie 1990 Lege 263/2002
15.05.2002
263. L40/02.02.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România Lege 264/2002
15.05.2002
264. L171/28.03.2002 LEGE pentru acceptarea Amendamentelor la Convenția de la Basel (1989) privind controlul transportului peste frontiere al deșeurilor periculoase și al eliminării acestora Lege 265/2002
15.05.2002
265. L28/09.01.2002 LEGE privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante Lege 266/2002
15.05.2002
266. L234/01.07.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/1999 privind suspendarea aplicării dispozițiilor art. 59 din Legea nr. 109/1996 privind organizarea și funcționarea cooperației de consum și a cooperației de credit Lege 267/2002
15.05.2002
267. L140/12.03.2002 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 128/2001 privind înființarea Universității de Vest "Vasile Goldiș" din Arad Lege 268/2002
15.05.2002
268. L141/12.03.2002 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 131/2001 privind înființarea Universității "Nicolae Titulescu" din București Lege 269/2002
15.05.2002
269. L142/12.03.2002 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2001 privind înființarea Universității "Titu Maiorescu" din București Lege 270/2002
15.05.2002
270. L143/12.03.2002 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2001 privind înființarea Universității "George Bacovia" din Bacău Lege 271/2002
15.05.2002
271. L144/12.03.2002 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2001 privind înființarea Universității Creștine "Dimitrie Cantemir" din București Lege 272/2002
15.05.2002
272. L145/12.03.2002 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2001 privind înființarea Universității "Constantin Brâncoveanu" din Pitești Lege 273/2002
15.05.2002
273. L499/28.12.1999 LEGE privind înființarea Universității Româno-Americane din București Lege 274/2002
15.05.2002
274. L502/28.12.1999 LEGE privind înființarea Universității "Hyperion" din București Lege 275/2002
15.05.2002
275. L168/28.03.2002 LEGE pentru ratificarea Acordului de Comerț Liber între România și Republica Lituania, semnat la Vilnius, la 26 noiembrie 2001 Lege 276/2002
15.05.2002
276. L157/22.03.2002 LEGE pentru retragerea rezervelor formulate de România la cele patru Convenții de la Geneva din 12 august 1949 pentru protecția victimelor de război Lege 277/2002
15.05.2002
277. L172/28.03.2002 LEGE pentru ratificarea Convenției între România și Republica Lituania pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului anexă, semnate la Vilnius la 26 noiembrie 2001 Lege 278/2002
15.05.2002
278. L169/28.03.2002 LEGE privind ratificarea Acordului între România și Republica Islamică Iran pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnat la București, la 3 octombrie 2001 Lege 279/2002
15.05.2002
279. L293/07.08.2001 LEGE pentru aprobarea contului general de execuție a bugetului de stat, a conturilor de execuție ale bugetelor fondurilor speciale și a contului general al datoriei publice aferente anului 2000 Lege 280/2002
15.05.2002
280. L91/07.03.2001 LEGE pentru aprobarea contului general de execuție a bugetului de stat, a conturilor de execuție ale bugetelor fondurilor speciale și a contului general al datoriei publice aferente anului 1998 Lege 281/2002
15.05.2002
281. L90/07.03.2001 LEGE pentru aprobarea contului general de execuție a bugetului de stat, a conturilor de execuție ale bugetelor fondurilor speciale și a contului general al datoriei publice aferente anului 1999 Lege 282/2002
15.05.2002
282. L159/22.03.2002 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.148/2000 privind publicitatea Lege 283/2002
15.05.2002
283. L22/09.01.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile de transport public local de călători Lege 284/2002
15.05.2002
284. L106/26.02.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2002 pentru ratificarea Acordului de asistență financiară nerambursabilă între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acționând în calitate de Agenție de Implementare a Facilității Globale de Mediu, pentru finanțarea Proiectului "Controlul Poluării în Agricultură", semnat la București la 16 ianuarie 2002 Lege 285/2002
15.05.2002
285. L123/01.03.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană privind participarea României la programul RO-0008, semnat la București la 22 decembrie 2000 Lege 286/2002
15.05.2002
286. L427/15.10.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român pentru Eficiența Energiei Lege 287/2002
15.05.2002
287. L42/02.02.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii Lege 288/2002
15.05.2002
288. L29/09.01.2002 LEGE privind perdelele forestiere de protecție Lege 289/2002
15.05.2002
289. L329/16.10.2000 LEGE privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" Lege 290/2002
15.05.2002
290. L155/22.03.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2002 privind încasarea prin mijloace electronice a impozitelor și taxelor locale Lege 291/2002
15.05.2002
291. L186/05.04.2002 LEGE privind stabilirea modalității de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare Lege 292/2002
15.05.2002
292. L16/09.01.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu Lege 293/2002
15.05.2002
293. L35/02.02.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite și taxe Lege 294/2002
15.05.2002
294. L503/16.11.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată Lege 295/2002
15.05.2002
295. L52/06.02.2002 LEGE privind acordarea asistenței medicale în România cetățenilor străini în baza acordurilor, înțelegerilor, convențiilor sau protocoalelor internaționale de reciprocitate în domeniul sănătății, la care România este parte Lege 296/2002
15.05.2002
296. L170/28.03.2002 LEGE pentru ratificarea Acordului privind crearea Organizației Internaționale a Viei și Vinului, adoptat la Paris, la 3 aprilie 2001 Lege 297/2002
15.05.2002
297. L432/15.10.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare Lege 298/2002
15.05.2002
298. L25/09.01.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar Lege 299/2002
17.05.2002
299. L548/10.12.2001 LEGE privind regimul juridic al precursorilor care pot fi folosiți la fabricarea ilicită a drogurilor Lege 300/2002
17.05.2002
300. L343/31.08.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv Lege 301/2002
17.05.2002
301. L315/31.08.1999 LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 80/1999 privind constituirea Fondului special pentru executarea lucrărilor de consolidare la Palatul de Justiție din București Lege 302/2002
17.05.2002
302. L107/1995 LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 31/1995 privind reglementarea regimului de producere, circulație și comercializare a produselor farmaceutice Lege 303/2002
17.05.2002
303. L32/25.01.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2002 privind unele măsuri de ajutor pentru asigurarea condițiilor minime de subzistență a echipajelor ambarcate la bordul unor nave maritime de transport și pentru menținerea în siguranță a unor nave aflate în patrimoniul C.N.M. ROMLINE S.A., precum și alocarea unui fond special pentru Șantierul Naval Constanța, în vederea achiziționării de echipamente individuale de protecția muncii Lege 304/2002
17.05.2002
304. L9/09.01.2002 LEGE pentru ratificarea Convenției europene pentru protecția juridică a serviciilor bazate pe acces condiționat și a serviciilor de acces condiționat, adoptată la Strasbourg la 24 ianuarie 2001 Lege 305/2002
17.05.2002
305. L126/05.03.2002 LEGE privind ratificarea Convenției între Guvernul român și Guvernul macedonean pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 12 iunie 2000 Lege 306/2002
17.05.2002
306. L58/11.02.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington DC, la 30 aprilie 2001, pentru finanțarea Proiectului de dezvoltare a piețelor financiare rurale Lege 307/2002
17.05.2002
307. L122/01.03.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2002 privind acordarea unor facilități furnizorilor de îngrășăminte chimice, pesticide, semințe și material săditor certificate Lege 308/2002
22.05.2002
308. L284/07.09.2000 LEGE privind acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 Lege 309/2002
22.05.2002
309. L452/15.10.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 61/2001 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991 Lege 310/2002
22.05.2002
310. L539/07.12.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale Lege 311/2002
22.05.2002
311. L294/07.08.2001 LEGE pentru aprobarea contului general de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000 Lege 312/2002
22.05.2002
312. L96/12.03.2001 LEGE pentru aprobarea contului general de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1999 Lege 313/2002
22.05.2002
313. L97/12.03.2001 LEGE pentru aprobarea contului general de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1998 Lege 314/2002
22.05.2002
314. L152/20.03.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2002 pentru modificarea unor anexe la Legea bugetului de stat pe anul 2002, nr. 743/2001, precum și a unor alte acte normative Lege 315/2002
22.05.2002
315. L256/01.09.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 98/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 45/1997 privind înființarea Societății Comerciale "Compania națională de transporturi aeriene române-TAROM" - S.A. Lege 316/2002
22.05.2002
316. L187/05.04.2002 LEGE privind participarea României la finanțarea realizării sistemului de comunicații și informatică al Brigăzii din Sud-Estul Europei (SEEBRIG) Lege 317/2002
27.05.2002
317. L48/31.01.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/2000 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.128/1998 pentru reglemntarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului Lege 318/2002
27.05.2002
318. L30/09.01.2002 LEGE pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice Lege 319/2002
27.05.2002
319. L221/23.04.2002 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Armenia privind colaborarea în combaterea criminalității, în special a formelor ei organizate, semnat la Erevan la 31 octombrie 2001 Lege 320/2002
27.05.2002
320. L543/07.12.2001 LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 113/2000 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului Lege 321/2002
27.05.2002
321. L495/16.11.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2001 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor Lege 322/2002
27.05.2002
322. L95/19.02.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 173/2001 privind majorarea capitalului social al Societății Comerciale "Compania Națională de transporturi aeriene TAROM" S.A., prin conversia în acțiuni a creanțelor unor unități de aviație civilă Lege 323/2002
27.05.2002
323. L132/12.03.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice Lege 324/2002
27.05.2002
324. L45/31.01.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent și stimularea economisirii energiei termice Lege 325/2002
27.05.2002
325. L120/28.02.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 186/2001 privind instituirea sistemului de declarații de livrare a tutunului brut Lege 326/2002
27.05.2002
326. L337/25.10.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici Lege 327/2002
27.05.2002
327. L426/29.10.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.162/1999 privind instituirea prețului național de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate precum și pentru acordarea de ajutoare bănești pentru categoriile defavorizate ale populației Lege 328/2002
27.05.2002
328. L99/19.02.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2001 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii,în proprietatea privată a statului Lege 329/2002
27.05.2002
329. L262/22.06.2001 LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 111/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice Lege 330/2002
27.05.2002
330. L102/19.02.2002 LEGE privind înființarea comunei Șieu, județul Maramureș Lege 331/2002
27.05.2002
331. L56/08.02.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale Lege 332/2002
31.05.2002
332. L84/15.02.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2002 privind valorificarea creanței deținută de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra Societății Comerciale ARTROM SA Slatina Lege 333/2002
31.05.2002
333. L466/18.10.2001 LEGEA bibliotecilor Lege 334/2002
31.05.2002
334. L193/17.04.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2002 pentru reglementarea unor măsuri fiscale Lege 335/2002
31.05.2002
335. L407/15.10.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman Lege 336/2002
31.05.2002
336. L45/02.02.2002 LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.30/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.3 alin.(2) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.149/2001 privind instituirea tarifului intern de călători în transportul feroviar Lege 337/2002
31.05.2002
337. L498/16.11.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale Lege 338/2002
31.05.2002
338. L213/23.04.2002 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2002 pentru modificarea art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare Lege 339/2002
31.05.2002
339. L258/01.09.2000 LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 100/2000 pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman Lege 340/2002
31.05.2002
340. L501/16.11.2001 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale Lege 341/2002
31.05.2002
341. L121/28.02.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 187/2001 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2002 personalului din sectorul bugetar Lege 342/2002
31.05.2002
342. L3/09.01.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 109/2000 privind stațiunile balneare, climatice și balneoclimatice și asistența medicală balneară și de recuperare Lege 343/2002
31.05.2002
343. L336/31.08.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.108/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică Lege 344/2002
31.05.2002
344. L519/26.11.2001 LEGE privind taxa pe valoarea adăugată Lege 345/2002
01.06.2002
345. L144/04.05.1999 LEGE privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale Lege 346/2002
05.06.2002
346. L513/16.11.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopțiile internaționale Lege 347/2002
06.06.2002
347. L536/07.12.2001 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 161/2001 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopțiile internaționale Lege 348/2002
06.06.2002
348. L541/07.12.2001 LEGE privind protecția împotriva efectelor fumatului Lege 349/2002
06.06.2002
349. L103/20.02.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2002 pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Organizația Națiunilor Unite privind contribuția cu resurse la unitatea specială de poliție a Națiunilor Unite din Kosovo, semnat la New York, la 11 februarie 2002 Lege 350/2002
06.06.2002
350. L218/23.04.2002 LEGE privind declararea orașului Cugir Oraș-Martir al Revoluției din decembrie 1989 Lege 351/2002
06.06.2002
351. L196/17.04.2002 LEGE pentru modificarea Legii nr.29/2000 privind sistemul național de decorații al României Lege 352/2002
06.06.2002
352. L219/23.04.2002 LEGE privind declararea ca oraș a comunei Bălcești, județul Vâlcea Lege 353/2002
06.06.2002
353. L82/14.02.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2002 pentru modificarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului Lege 354/2002
06.06.2002
354. L581/24.10.2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2005 privind modificarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, pe anul 2005, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004 Lege 355/2002
02.12.2002
355. L50/30.01.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare națională în România Lege 355/2002
06.06.2002
356. L10/28.01.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligații bănești Lege 356/2002
06.06.2002
357. L482/24.10.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 137/2001 pentru modificarea și completarea Legii bancare nr. 58/1998 Lege 357/2002
06.06.2002
358. L197/17.04.2002 LEGE pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996 Lege 358/2002
06.06.2002
359. L241/01.07.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerț Exterior (Bancorex) - S.A. Lege 359/2002
06.06.2002
360. L115/28.02.2002 LEGE privind statutul polițistului Lege 360/2002
06.06.2002
361. L30/30.01.1999 LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 23/1999 privind constituirea fondurilor de garantare Lege 361/2002
07.06.2002
362. L341/31.08.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor Lege 362/2002
07.06.2002
363. L344/31.08.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență Lege 363/2002
07.06.2002
364. L204/17.04.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare Lege 364/2002
07.06.2002
365. L499/16.11.2001 LEGE privind comerțul electronic Lege 365/2002
07.06.2002
366. L522/28.11.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 154/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe Lege 366/2002
07.06.2002
367. L151/20.03.2002 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Lituania privind protecția informațiilor militare secrete schimbate, semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2001 Lege 367/2002
11.06.2002
368. L183/05.04.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2002 pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere privind cooperarea sub auspiciile Protocolului de la Kyoto, articolul 6, prin proiecte cu aplicare comună între România și Olanda, semnat la Haga la 23 noiembrie 1999 Lege 368/2002
11.06.2002
369. L163/26.03.2002 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Confederației Elvețiene, semnat la București, la 14 decembrie 2001, pentru modificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Confederației Elvețiene privind acordarea asistenței financiare, semnat la București, la 26 noiembrie 1992 Lege 369/2002
11.06.2002
370. L199/28.05.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților Lege 370/2002
11.06.2002
371. L59/11.02.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2002 pentru modificarea Legii nr.326/2001 privind serviciile publice de gospodărire comunală Lege 371/2002
11.06.2002
372. L342/31.08.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor Lege 372/2002
11.06.2002
373. L184/05.04.2002 LEGE pentru aprobarea finanțării repatrierii personalului navigant, debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante și pentru menținerea în siguranță a navelor din patrimoniul Companiei de navigație maritimă "Romline" - SA Constanța Lege 373/2002
11.06.2002
374. L257/22.06.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2000 pentru modificarea și completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974 Lege 374/2002
11.06.2002
375. L274/01.09.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților Lege 375/2002
11.06.2002
376. L50/31.01.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.40/2000 privind acreditarea agenților de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite Lege 376/2002
11.06.2002
377. L162/26.03.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2002 privind comasarea prin absorbție a Regiei Autonome "Locato" de către Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" Lege 377/2002
11.06.2002
378. L34/01.02.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2002 privind instituirea unor interdicții pentru aleșii locali și funcționarii publici Lege 378/2002
13.06.2002
379. L638/15.12.1997 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 79/1997 pentru constituirea Comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordare unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989. Lege 379/2002
13.06.2002
380. L560/29.12.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 169/2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării și reorganizării agenților economici din sectorul producției de apărare Lege 380/2002
13.06.2002
381. L205/30.05.2001 LEGE privind acordarea despăgubirilor în caz de calamități naturale în agricultură Lege 381/2002
13.06.2002
382. L133/03.04.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 249/2000 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru produse petroliere Lege 382/2002
13.06.2002
383. L52/30.01.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora Lege 383/2002
13.06.2002
384. L240/01.07.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/1999 privind salarizarea personalului Agenției Naționale pentru Locuințe Lege 384/2002
13.06.2002
385. L161/22.03.2002 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 164/2001 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 109 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman Lege 385/2002
13.06.2002
386. L160/22.03.2002 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 220/2000 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 109 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman Lege 386/2002
13.06.2002
387. L138/12.03.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate Lege 387/2002
13.06.2002
388. L216/23.04.2002 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2000 privind stingerea unor obligații ale agenților economici care furnizează produse și servicii către instituțiile publice din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională Lege 388/2002
13.06.2002
389. L181/04.04.2002 LEGE pentru prorogarea termenului prevăzut la art.4 din Ordonanța Guvernului nr.69/2000 pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, și a Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată și ale Legii nr.169/1997 Lege 389/2002
13.06.2002
390. L176/01.04.2002 LEGE privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române pentru Investiții Străine Lege 390/2002
13.06.2002
391. L47/31.01.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/1998 privind regimul de autorizare a activităților din domeniul jocurilor de noroc Lege 391/2002
14.06.2002
392. L214/23.04.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2002 pentru modificarea anexei nr.IV/1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr.383/2001 Lege 392/2002
14.06.2002
393. L202/17.04.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 254/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import Lege 393/2002
14.06.2002
394. L252/21.05.2002 LEGE pentru ratificarea Acordului referitor la traficul ilicit pe mare, adoptat la Strasbourg la 31 ianuarie 1995, în aplicarea articolului 17 din Convenția Națiunilor Unite împotriva traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope, întocmită la viena la 20 decembrie 1988 Lege 394/2002
14.06.2002
395. L245/21.05.2002 LEGE pentru aderarea României la Convenția privind admiterea temporară, adoptată la Istanbul la 26 iunie 1990 Lege 395/2002
14.06.2002
396. L246/21.05.2002 LEGEA ratificarea Convenției europene asupra cetățeniei, adoptată la Strasbourg, la 6 noiembrie 1997 Lege 396/2002
14.06.2002
397. L253/21.05.2002 LEGEA ratificarea Acordului între Statele Participante la Brigada Multinațională în Așteptare cu Capacitate de Luptă Ridicată pentru Operațiuni ONU privind Statutul Forțelor lor, semnat la Copenhaga la 13 decembrie 2001 Lege 397/2002
14.06.2002
398. L240/21.05.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2002 privind funcționarea sistemului național unic pentru apeluri de urgență Lege 398/2002
14.06.2002
399. L242/21.05.2002 LEGE privind unele măsuri pentru asigurarea condițiilor de finanțare a organizării, funcționării și a activității legate de privatizare derulate prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie Lege 399/2002
14.06.2002
400. L278/29.06.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea și completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 18/1991, republicată Lege 400/2002
17.06.2002
401. L296/31.08.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 88/1999 privind stabilirea unor reguli pentru transportul combinat de mărfuri Lege 401/2002
20.06.2002
402. L244/21.05.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2002 pentru modificarea art.3 alin.(2) lit.b). din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.149/2001 privind instituirea tarifului intern de călători în transportul feroviar Lege 402/2002
20.06.2002
403. L557/28.12.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producției de apărare Lege 403/2002
20.06.2002
404. L105/21.02.2002 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2002 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producției de apărare Lege 404/2002
20.06.2002
405. L563/29.12.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2001 privind controlul contribuțiilor de asigurări sociale și soluționarea contestațiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele de control ale Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale și ale caselor teritoriale de pensii Lege 405/2002
20.06.2002
406. L185/05.04.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2002 privind încetarea aplicabilității unor facilități Lege 406/2002
20.06.2002
407. L481/24.10.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 136/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României Lege 407/2002
20.06.2002
408. L113/20.03.2000 LEGE privind înființarea Universității "Petre Andrei" din Iași Lege 408/2002
20.06.2002
409. L132/04.04.2000 LEGE privind înființarea Universității "Danubius" din Galați Lege 409/2002
20.06.2002
410. L339/31.08.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal Lege 410/2002
20.06.2002
411. L263/27.05.2002 LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 411/2002
26.06.2002
412. L478/29.08.1997 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/1997 privind navigația civilă. Lege 412/2002
26.06.2002
413. L340/31.08.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor Lege 413/2002
26.06.2002
414. L232/09.05.2002 LEGE privind impozitul pe profit Lege 414/2002
26.06.2002
415. L17/09.01.2002 LEGE privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării Lege 415/2002
27.06.2002
416. L205/17.04.2002 LEGE pentru ratificarea Acordului Anual de Finanțare 2001 dintre Guvernul României și Comisia Comunității Europene cu privire la Programul Special de Aderare pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, semnat la Bruxelles la 30 ianuarie 2002 Lege 416/2002
27.06.2002
417. L243/21.05.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2002 privind modificarea Cap.I din Anexa nr.2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învățământ, și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și al indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică Lege 417/2002
27.06.2002
418. L261/24.05.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind fondul de dezvoltare socială - faza a II-a) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 16 ianuarie 2002 Lege 418/2002
27.06.2002
419. L559/28.12.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 182/2001 pentru modificarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare Lege 419/2002
27.06.2002
420. L259/24.05.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2002 privind completarea articolului 7 din Legea nr.83/1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar Lege 420/2002
27.06.2002
421. L1/2002 LEGE privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale Lege 421/2002
27.06.2002
422. L177/01.04.2002 LEGE privind stabilirea dobânzii de referință de către Banca Națională a României Lege 422/2002
27.06.2002
423. L62/31.01.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.54/2000 privind finanțarea din bugetul de stat, bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate și bugetele locale a unor activități și programe în domeniul sănătății publice, desfășurate de organizații neguvernamentale Lege 423/2002
27.06.2002
424. L276/03.06.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier Lege 424/2002
27.06.2002
425. L191/17.04.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finanțarea, în sistem descentralizat, în domeniul științei, tehnologiei și inovării Lege 425/2002
27.06.2002
426. L555/21.12.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 175/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 Lege 426/2002
27.06.2002
427. L188/09.04.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2000 privind unele măsuri referitoare la prețurile și tarifele pentru energia electrică și termică Lege 427/2002
27.06.2002
428. L558/28.12.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 181/2001 privind modificarea și completarea Legii nr.314/2001 pentru reglementarea situației unor societăți comerciale Lege 428/2002
27.06.2002
429. L258/24.05.2002 LEGE privind declararea ca oraș a comunei Băbeni, județul Vălcea Lege 429/2002
27.06.2002
430. L494/14.11.2001 LEGE privind înființarea comunei Ciocănești din județul Suceava Lege 430/2002
27.06.2002
431. L200/17.04.2002 LEGE privind înființarea comunei Vulcana-Pandele, județul Dâmbovița Lege 431/2002
27.06.2002
432. L493/14.11.2001 LEGE privind înființarea comunei Iaslovăț din județul Suceava Lege 432/2002
27.06.2002
433. L227/30.04.2002 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Letonia privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Riga, la 27 noiembrie 2001 Lege 433/2002
27.06.2002
434. L175/28.03.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2002 pentru modificarea alin. (3) al art. 21 din Legea nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea întreprinderilor mici și mijlocii Lege 434/2002
27.06.2002
435. L180/03.04.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2002 pentru modificarea și completarea articolului 3 din Ordonanța Guvernului nr.11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de închidere a minelor și de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari SUA, semnat la București la 13 octombrie 1999 Lege 435/2002
27.06.2002
436. L226/26.04.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2002 pentru ratificarea Addendumurilor la Memorandumurile de finanțare referitoare la Programul operațional de țară Phare 1997, Programul Național Phare 1998, Programul Phare privind Facilitarea pentru infrastructuri de mari dimensiuni pe anul 1998, Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1998, Programul pentru restructurarea întreprinderilor și reconversie profesională (RICOP), Programul Național Phare 1999 - partea a II-a Lege 436/2002
27.06.2002
437. L485/29.10.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială Lege 437/2002
27.06.2002
438. L260/24.05.2002 LEGE pentru ratificarea Convenției între România și Republica Arabă Egipt privind asistența judiciară în materie penală, transferul condamnaților și extrădarea, semnată la Cairo, la 28 iunie 2001 Lege 438/2002
27.06.2002
439. L247/21.05.2002 LEGE pentru ratificarea Acordului privind transportul internațional ocazional de călători cu autocarul și autobuzul (Acordul INTERBUS), semnat de România la Bruxelles, la 2 octombrie 2000 Lege 439/2002
27.06.2002
440. L332/31.08.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente și instalații tehnologice industriale Lege 440/2002
27.06.2002
441. L229/07.05.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2002 privind amânarea plății în vamă a taxei pe valoarea adăugată aferentă importurilor de bunuri efectuate de Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători"-S.A., precum și amânarea exigibilității taxei pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri și/sau prestări de servicii efectuate de persoane juridice române pentru realizarea proiectului de modernizare și reparație generală a 100 vagoane de călători, de către firma "ALSTOM-De Dietrich Feroviaire" din Franța, finanțat din credit de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca "Paribas"-Franța, contractat cu garanția statului Lege 441/2002
27.06.2002
442. L195/17.04.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2002 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte Lege 442/2002
27.06.2002
443. L131/04.04.2000 LEGE privind înființarea Universității "Spiru Haret" din București Lege 443/2002
05.07.2002
444. L230/08.05.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2002 privind întocmirea și finanțarea studiilor pedologice și agrochimice și finanțarea sistemului național de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum și sol-vegetație forestieră pentru silvicultură Lege 444/2002
08.07.2002
445. L313/29.08.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2001 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2001 Lege 445/2002
08.07.2002
446. L194/17.04.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2002 privind recapitalizarea Băncii de export-import a României EXIMBANK - SA Lege 446/2002
08.07.2002
447. L556/27.12.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 178/2001 pentru completarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței Lege 447/2002
08.07.2002
448. L314/29.08.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2001 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2001 Lege 448/2002
08.07.2002
449. L225/26.04.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2002 privind măsuri pentru susținerea și urgentarea acțiunilor de reducere a riscului seismic al clădirilor de locuit multietajate încadrate în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public Lege 449/2002
08.07.2002
450. L190/12.04.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a cantității de 1.100 tone hârtie de ziar pentru Societatea Comercială "Letea" SA Bacău Lege 450/2002
08.07.2002
451. L262/24.05.2002 LEGE pentru ratificarea Convenției Europene a Peisajului, adoptată la Florența la 20 octombrie 2000 Lege 451/2002
08.07.2002
452. L283/03.06.2002 LEGE pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr.183/2000 privind revizuirea Convenției (revizuită) asupra protecției maternității, din 1952, adoptată la cea de-a 88-a sesiune a Conferinței Generale a Organizației Internaționale a Muncii, la Geneva, la 15 iunie 2000 Lege 452/2002
08.07.2002
453. L215/23.04.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2002 pentru modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi Lege 453/2002
08.07.2002
454. L291/07.08.2001 LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 8/2001 pentru modificarea Legii nr. 34/1994 privind impozitul pe venitul agricol Lege 454/2002
08.07.2002
455. L130/12.03.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2002 pentru modificarea și completarea articolului 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Lege 455/2002
08.07.2002
456. L250/22.06.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor Lege 456/2002
08.07.2002
457. L217/23.04.2002 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 232/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2000 privind stingerea unor obligații ale agenților economici care furnizează produse și servicii către instituțiile publice din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională Lege 457/2002
08.07.2002
458. L125/05.03.2002 LEGE privind calitatea apei potabile Lege 458/2002
08.07.2002
459. L278/03.06.2002 LEGE privind Ordinul "Virtutea Militară" și Medalia "Virtutea Militară" Lege 459/2002
09.07.2002
460. L279/03.06.2002 LEGE privind Ordinul "Virtutea Aeronautică" și Medalia "Virtutea Aeronautică" Lege 460/2002
09.07.2002
461. L277/03.06.2002 LEGE privind Ordinul "Virtutea Maritimă" și Medalia "Virtutea Maritimă" Lege 461/2002
09.07.2002
462. L58/31.01.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.50/2000 privind măsurile de colaborare între Ministerul Sănătății și autoritățile administrației publice locale în aplicarea reglementărilor din domeniul sănătății publice Lege 462/2002
09.07.2002
463. L304/17.06.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2002 pentru modificarea termenului de depunere a declarațiilor de venit pe anul 2001 Lege 463/2002
09.07.2002
464. L288/11.06.2002 LEGE privind ratificarea Acordului între România și Regatul Spaniei pentru reglementarea și organizarea circulației forței de muncă între cele două state, semnat la Madrid la 23 ianuarie 2002 Lege 464/2002
09.07.2002
465. L289/11.06.2002 LEGE pentru ratificarea Acordului între România și Republica Cehă privind cooperarea în combaterea criminalității organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, a terorismului și a altor infracțiuni grave, semnat la Praga la 13 noiembrie 2001 Lege 465/2002
09.07.2002
466. L250/21.05.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea și combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanțării de acte de terorism Lege 466/2002
09.07.2002
467. L201/17.04.2002 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1992 privind finanțarea ocrotirii sănătății Lege 467/2002
09.07.2002
468. L192/17.04.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice Lege 468/2002
09.07.2002
469. L287/11.06.2002 LEGE privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale Lege 469/2002
09.07.2002
470. L211/23.04.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat Lege 470/2002
09.07.2002
471. L241/21.05.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2002 pentru protecția animalelor folosite în scopuri științifice sau în alte scopuri experimentale Lege 471/2002
09.07.2002
472. L248/21.05.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 141/2001 pentru sancționarea unor acte de terorism și a unor fapte de încălcare a ordinii publice Lege 472/2002
09.07.2002
473. L238/17.05.2002 LEGE pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura "Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă potabilă, colectarea și tratarea apei uzate în orașul Târgu Mureș, România", semnat la Bruxelles, la 20 noiembrie 2001 și la București, la 22 februarie 2002 Lege 473/2002
09.07.2002
474. L239/17.05.2002 LEGE pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura "Reabilitarea Tehnologiei de epurare a apelor uzate și modernizarea rețelei de canalizare în orașul Timișoara, România", semnat la Bruxelles, la 4 decembrie 2001 și la București, la 22 februarie 2002 Lege 474/2002
09.07.2002
475. L292/12.06.2002 LEGE pentru ratificarea Acordului dintre România și Republica Singapore pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului la Acord, semnate la Singapore, la 21 februarie 2002 Lege 475/2002
09.07.2002
476. L315/19.06.2002 LEGE pentru aprobarea plății contribuției României la fondul de Cooperare al Inițiativei Central Europene Lege 476/2002
09.07.2002
477. L314/19.06.2002 LEGE privind ratificarea Acordului între România și Regatul țărilor de Jos pentru exportul prestațiilor de securitate socială, semnat la București la 13 noiembrie 2001 Lege 477/2002
09.07.2002
478. L299/17.06.2002 LEGE pentru modificarea articolului 29 litera e) din Legea nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare Lege 478/2002
09.07.2002
479. L305/17.06.2002 LEGE privind modificarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă Lege 479/2002
09.07.2002
480. L498/28.12.1999 LEGE privind înființarea Universității "Bioterra" din București Lege 480/2002
09.07.2002
481. L503/28.12.1999 LEGE privind înființarea Universității "Apollonia" din Iași Lege 481/2002
11.07.2002
482. L114/20.03.2000 LEGE privind înființarea Universității Române de Științe și Arte "Gheorghe Cristea" din București Lege 482/2002
11.07.2002
483. L115/20.03.2000 LEGE privind înființarea Universității "George Barițiu" din Brașov Lege 483/2002
11.07.2002
484. L112/20.03.2000 LEGE privind înființarea Institutului de Studii și Educație Permanentă "TIBISCUS" din Timișoara Lege 484/2002
11.07.2002
485. L508/28.12.1999 LEGE privind înființarea Institutului Teologic Romano-Catolic din București Lege 485/2002
11.07.2002
486. L507/28.12.1999 LEGE privind înființarea Universității "Emanuel" din Oradea Lege 486/2002
11.07.2002
487. L496/16.11.2001 LEGEA sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice Lege 487/2002
11.07.2002
488. L198/17.04.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea experților criminaliști Lege 488/2002
11.07.2002
489. L268/28.05.2002 LEGE privind modificarea și completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat Lege 489/2002
11.07.2002
490. L321/31.08.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale Lege 490/2002
11.07.2002
491. L182/05.04.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare Lege 491/2002
11.07.2002
492. L275/03.06.2002 LEGE privind înființarea comunei Negreni, județul Cluj Lege 492/2002
11.07.2002
493. L199/17.04.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit Lege 493/2002
11.07.2002
494. L327/25.06.2002 LEGE privind declararea ca municipiu a orașului Toplița, județul Harghita Lege 494/2002
11.07.2002
495. L281/03.06.2002 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România Lege 495/2002
11.07.2002
496. L326/25.06.2002 LEGE privind modificarea și completarea Legii nr. 461/2001 privind exercitarea profesiunii de asistent medical, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali din România Lege 496/2002
11.07.2002
497. L146/12.03.2002 LEGE privind înființarea comunei Comănești, județul Suceava Lege 497/2002
11.07.2002
498. L280/03.06.2002 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.81/1997 privind exercitarea profesiunii de farmacist, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Farmaciștilor din România Lege 498/2002
11.07.2002
499. L302/17.06.2002 LEGE pentru aprobarea plății cotitației care îi revine României, în calitatea sa de participant la Aranjamentul de la Wassenaar pentru controlul exporturilor de arme convenționale șI produse și tehnologii cu dublă utilizare - Elemente inițiale - adoptat la 11-12 iulie 1996 și amendat la 6-7 decembrie 2001 Lege 499/2002
11.07.2002
500. L300/17.06.2002 LEGE privind finanțele publice Lege 500/2002
11.07.2002
501. L258/22.06.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România Lege 501/2002
11.07.2002
502. L415/30.12.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/1998 privind acordarea unor facilități la plata prețului acțiunilor și la plata unor obligații bugetare în scopul privatizării Societății Comerciale "Petromidia" - S.A. Constanța Lege 502/2002
11.07.2002
503. L301/17.06.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție Lege 503/2002
11.07.2002
504. L2/2002 LEGEA audiovizualului Lege 504/2002
11.07.2002
505. L318/31.08.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/1999 privind organizarea activității practicienilor în reorganizare și lichidare Lege 505/2002
11.07.2002
506. L298/17.06.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligațiilor asumate prin contractele de privatizare a societăților comerciale Lege 506/2002
12.07.2002
507. L129/08.03.2002 LEGE privind organizarea și desfășurarea unor activități economice de către persoane fizice Lege 507/2002
12.07.2002
508. L228/30.04.2002 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.178/2000 privind produsele cosmetice Lege 508/2002
12.07.2002
509. L210/23.04.2002 LEGE privind agenții comerciali permanenți Lege 509/2002
12.07.2002
510. L255/24.05.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2002 privind programul de măsuri de restructurare financiară a creanțelor deținute de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra agenților economici din sectorul agricol Lege 510/2002
12.07.2002
511. L303/17.06.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2002 pentru modificarea și completarea Ordonaței de urgență a Guvernului nr.98/1999 privind protecția socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective Lege 511/2002
12.07.2002
512. L266/28.05.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2002 privind piețele reglementate de mărfuri și instrumentele financiare derivate Lege 512/2002
12.07.2002
513. L265/28.05.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2002 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare Lege 513/2002
12.07.2002
514. L264/28.05.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare Lege 514/2002
12.07.2002
515. L251/21.05.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localitaților urbane și rurale Lege 515/2002
12.07.2002
516. L99/26.03.1999 LEGE pentru respingerea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/1999 privind unele facilități care se acordă Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A. pentru plata drepturilor de protecție socială la domiciliul beneficiarilor Lege 516/2002
12.07.2002
517. L125/30.03.2001 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap Lege 517/2002
12.07.2002
518. L159/25.04.2000 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap Lege 518/2002
12.07.2002
519. L229/01.07.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap Lege 519/2002
12.07.2002
520. L220/23.04.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 184/2001 pentru modificarea și completarea Legii învățământului, nr.84/1995 Lege 520/2002
17.07.2002
521. L164/26.03.2002 LEGE privind regimul de supraveghere și autorizare a producției, importului și circulației unor produse supuse accizelor Lege 521/2002
17.07.2002
522. L47/02.02.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/2002 privind impozitele și taxele locale Lege 522/2002
17.07.2002
523. L249/21.05.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor Lege 523/2002
16.07.2002
524. L282/03.06.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2002 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2001 privind regimul accizelor Lege 524/2002
17.07.2002
525. L267/28.05.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate Lege 525/2002
17.07.2002
526. L517/22.11.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 151/2001 privind unele măsuri de reorganizare a pieței RASDAQ și acordarea unei finanțări rambursabile de către Ministerul Finanțelor Publice Lege 526/2002
17.07.2002
527. L291/12.06.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora Lege 527/2002
17.07.2002
528. L29/30.01.1999 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și serviciilor în porturi Lege 528/2002
17.07.2002
529. L342/01.07.2002 LEGE pentru ratificarea Acordului european asupra instruirii și formării asistenților medicali, încheiat la Strasbourg, la 25 octombrie 1967 Lege 529/2002
23.09.2002
530. L331/01.07.2002 LEGE privind înființarea comunei Negrilești, județul Bistrița-Năsăud Lege 530/2002
23.09.2002
531. L336/01.07.2002 LEGE privind înființarea comunei Șimișna, județul Sălaj Lege 531/2002
23.09.2002
532. L335/01.07.2002 LEGE privind înființarea comunei Cămin, județul Satu-Mare Lege 532/2002
23.09.2002
533. L337/01.07.2002 LEGE pentru modificarea art.6 din Ordonanța Guvernului nr.22/1992 privind finanțarea ocrotirii sănătății Lege 533/2002
23.09.2002
534. L344/01.07.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2002 pentru completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe Lege 534/2002
23.09.2002
535. L338/01.07.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2002 pentru modificarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr.145/1997 Lege 535/2002
23.09.2002
536. L349/05.07.2002 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 179/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activităților de transport, comercializare și recuperare a țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului lichid Lege 536/2002
23.09.2002
537. L332/01.07.2002 LEGE privind înființarea comunei Dumitrița, județul Bistrița-Năsăud Lege 537/2002
24.09.2002
538. L329/01.07.2002 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2001 privind înființarea Institutului Teologic Romano-Catolic din București Lege 538/2002
27.09.2002
539. L330/2002 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2001 privind înființarea Universității "Emanuel" din Oradea Lege 539/2002
27.09.2002
540. L313/19.06.2002 LEGE privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor Lege 540/2002
27.09.2002
541. L333/01.07.2002 LEGE privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ Lege 541/2002
27.09.2002
542. L306/18.06.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2002 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 Lege 542/2002
01.10.2002
543. L19/09.01.2002 LEGE privind grațierea unor pedepse și înlăturarea unor măsuri și sancțiuni Lege 543/2002
01.10.2002
544. L317/19.06.2002 LEGE privind schimbarea denumirii comunei Viișoara, județul Neamț, în ''Alexandru cel Bun'' Lege 544/2002
01.10.2002
545. L340/2002 LEGE privind trecerea unor terenuri forestiere în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" Lege 545/2002
01.10.2002
546. L136/12.03.2002 LEGE privind grațierea și procedura acordării grațierii Lege 546/2002
14.10.2002
547. L294/14.06.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2002 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la salarizarea personalului din învățământ Lege 547/2002
14.10.2002
548. L319/21.06.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2002 privind trecerea unor instituții de cultură în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor Lege 548/2002
14.10.2002
549. L50/05.02.2002 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului Lege 549/2002
14.10.2002
550. L138/12.04.2001 LEGE privind vânzarea spaților comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local. Lege 550/2002
14.10.2002
551. L390/05.09.2002 LEGE pentru ratificarea Acordului între România și Republica Turcia în domeniul securității sociale, semnat la Ankara, la 6 iulie 1999 Lege 551/2002
14.10.2002
552. L310/19.06.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2002 pentru asigurarea fondurilor necesare elaborării proiectelor aferente Programului SAPARD, Măsura 2.1. "Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii rurale" Lege 552/2002
14.10.2002
553. L391/05.09.2002 LEGE pentru ratificarea Protocolului privind protecția Mediului la Tratatul asupra Antarcticii, adoptat la Madrid la 4 octombrie 1991 Lege 553/2002
14.10.2002
554. L271/31.05.2002 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2002 pentru modificarea art.16 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.76/2001 privind simplificarea unor formalități Lege 554/2002
14.10.2002
555. L309/19.06.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2002 pentru modificarea art.42 din Legea nr.14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații Lege 555/2002
15.10.2002
556. L311/19.06.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2002 pentru modificarea Legii apărării naționale a României, nr.45/1994 Lege 556/2002
15.10.2002
557. L193/06.08.1998 LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 44/1998, pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare națională în România Lege 557/2002
15.10.2002
558. L307/18.06.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2002 privind efectuarea Recensământului general agricol din România Lege 558/2002
15.10.2002
559. L384/02.09.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2002 pentru ratificarea Addendumului, semnat la București la 24 iulie 2002, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova referitor la împrumutul pe termen lung, în valoare de 20 miliarde lei, semnat la București la 1 septembrie 1993, modificat prin Addendumul semnat la București la 17 ianuarie 2000 Lege 559/2002
16.10.2002
560. L369/23.08.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 48/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Facilitatea suplimentară pentru investiții 2001 (partea a doua) - RO 0101, semnat la București la 4 decembrie 2001 Lege 560/2002
16.10.2002
561. L368/23.08.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 47/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul orizontal PHARE 2001 de cooperare transfrontalieră dintre România și Bulgaria - RO 0103, semnat la București la 4 decembrie 2001 Lege 561/2002
16.10.2002
562. L353/18.07.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2002 pentru prorogarea termenelor prevăzute în Legea nr.146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret Lege 562/2002
16.10.2002
563. L325/25.06.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut în valoare de 40,0 milioane dolari SUA, semnat la București la 3 aprilie 2002, între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) pentru finanțarea Proiectului pentru dezvoltare rurală Lege 563/2002
16.10.2002
564. L323/25.06.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2002 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea Departamentului pentru comerț exterior și promovarea economică din structura Ministerului Afacerilor Externe, precum și a aparatului de lucru al Guvernului Lege 564/2002
16.10.2002
565. L417/17.09.2002 LEGE pentru ratificarea Convenției Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, a Protocolului privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor și copiilor, adițional la Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transfrontaliere organizate, precum și a Protocolului împotriva traficului ilegal de migranți pe calea terestră, a aerului și pe mare, adițional la Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, adoptate la New York, la 15 noiembrie 2000 Lege 565/2002
16.10.2002
566. L394/05.09.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2002 privind ratificarea Contractului de finanțare între România și Banca Europeană de Investiții - Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, semnat la București la 8 martie 2002 Lege 566/2002
16.10.2002
567. L393/05.09.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2002 pentru ratificarea Acordului de garanție dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind restructurarea sectorului de drumuri și construcția variantei de ocolire a localității Pitești, semnat la București la 31 decembrie 2001 Lege 567/2002
16.10.2002
568. L392/05.09.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2002 pentru ratificarea Amendamentului nr.1, semnat la 21 decembrie 2001 de către România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție șI Dezvoltare, semnat la București la 20 noiembrie 1996 Lege 568/2002
16.10.2002
569. L365/15.08.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.45/2002 pentru ratificarea Addendumului, semnat la București la 31 ianuarie 2002, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Facilitatea de Pregătire a Proiectelor Phare 2000/2001 - RO9915, semnat la București la 30 decembrie 1999 Lege 569/2002
23.10.2002
570. L413/17.09.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 128/2000 pentru stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgență către populație de Ministerul de Interne Lege 570/2002
23.10.2002
571. L367/23.08.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 46/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul orizontal PHARE 2001 de asistență în domeniul securității nucleare - RO 0110, semnat la București la 19 decembrie 2001 Lege 571/2002
23.10.2002
572. L351/15.07.2002 LEGE pentru ratificarea Protocolului adițional la "Acordul între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Turcia privind transporturile aeriene civile, semnat la Ankara, la 2 mai 1966", semnat la Ankara la 19 februarie 2002 Lege 572/2002
23.10.2002
573. L423/19.09.2002 LEGE pentru acceptarea amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 referitor la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, adoptate de Organizația maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.95(46) a Comitetului pentru Protecția Mediului Maritim la Londra la 27 aprilie 2001 Lege 573/2002
23.10.2002
574. L412/17.09.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2002 pentru modificarea și completarea Codului penal al României Lege 574/2002
23.10.2002
575. L355/22.07.2002 LEGE privind participarea României la grupul de cooperare înființat prin acordul parțial deschis pentru prevenirea, protecția și organizarea ajutorului împotriva riscurilor naturale și tehnologice majore (Acordul EUR-OPA Riscuri Majore), instituit prin Rezoluția (87)2 adoptată la 20 martie 1987 de Comitetul Miniștrilor la Consiliului Europei. Lege 575/2002
23.10.2002
576. L411/17.09.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2002 privind transmiterea cu plată a unor imobile din domeniul privat al statului și administrarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare, în proprietatea Regiei Autonome "Monitorul Oficial" Lege 576/2002
23.10.2002
577. L416/17.09.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2002 privind repartizarea profitului realizat de Societatea Comercială "COMPANIA NAțIONALă AEROPORTUL INTERNAțIONAL BUCUREȘTI-OTOPENI" pentru anul 2001 Lege 577/2002
23.10.2002
578. L419/17.09.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.50/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.4 din Ordonanța de urgență nr.100/2001 privind acumularea cantității de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat în anul 2001 Lege 578/2002
23.10.2002
579. L415/17.09.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2002 pentru modificarea art.3 din Legea nr.49/1999 privind pensiile I.O.V.R. Lege 579/2002
23.10.2002
580. L409/17.09.2002 LEGE pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetățenii români, la ieșirea din țară, a condițiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene și în alte state Lege 580/2002
23.10.2002
581. L376/31.08.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 51/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul național Phare 2001(RO0104-RO0109), semnat la București la 4 decembrie 2001 Lege 581/2002
23.10.2002
582. L356/22.07.2002 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatul Suediei privind protecția informațiilor secrete din domeniul apărării, semnat la București, la 9 aprilie 2002. Lege 582/2002
24.10.2002
583. L348/04.07.2002 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României, Guvernul Republicii Slovace, Cabinetul de Miniștri al Ucrainei și Guvernul Republicii Ungare privind înființarea batalionului multinațional de geniu, semnat la Budapesta la 18 ianuarie 2002 Lege 583/2002
24.10.2002
584. L69/13.02.2002 LEGE privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România și de protecție a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA Lege 584/2002
29.10.2002
585. L341/01.07.2002 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.129/1992 privind protecția desenelor și modelelor industriale Lege 585/2002
29.10.2002
586. L334/01.07.2002 LEGE pentru modificarea art.1 lit.c). din Ordonanța Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice Lege 586/2002
29.10.2002
587. L256/24.05.2002 LEGE pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții Lege 587/2002
29.10.2002
588. L83/14.02.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2002 privind transferul pachetului de acțiuni deținut de stat la Societatea Comercială "Horticola" - SA București de la Agenția Domeniilor Statului la Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" Lege 588/2002
29.10.2002
589. L345/01.07.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2002 pentru modificarea art.2 din Legea nr.66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii și Consemnațiuni din România în societate bancară pe acțiuni Lege 589/2002
29.10.2002
590. L295/14.06.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2002 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase în România Lege 590/2002
29.10.2002
591. L321/21.06.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor Lege 591/2002
29.10.2002
592. L361/08.08.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/2002 pentru modificarea Legii nr.156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate Lege 592/2002
29.10.2002
593. L322/24.06.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2002 privind cumpărarea unui imobil pentru sediul Misiunii Permanente a României pe lângă UE Lege 593/2002
29.10.2002
594. L280/31.08.1998 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 125/1998 privind înființarea , organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului Lege 594/2002
29.10.2002
595. L362/12.08.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/2002 privind valorificarea unor active corporale aferente capitalului imobilizat, aparținând societăților comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar și care se află în proces de privatizare Lege 595/2002
29.10.2002
596. L463/22.11.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.186/1999, pentru modificarea și completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor Lege 596/2002
29.10.2002
597. L483/24.10.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 83/1998, privind procedura falimentului băncilor Lege 597/2002
29.10.2002
598. L174/28.03.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2002 privind reglementarea dreptului de proprietate al Federației Comunităților Evreiești din România asupra lăcașurilor de cult, cimitirelor și altor bunuri destinate activităților Cultului Mozaic Lege 598/2002
04.11.2002
599. L431/30.09.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2002 privind înființarea Ghișeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României Lege 599/2002
06.11.2002
600. L436/30.09.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2002 pentru modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi Lege 600/2002
06.11.2002
601. L354/18.07.2002 LEGE pentru completarea Legii nr.75/1996 privind stabilirea zilelor de sărbătoare legală în care nu se lucrează Lege 601/2002
06.11.2002
602. L439/30.09.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2002 pentru instituirea unor măsuri privind importul autovehiculelor Lege 602/2002
06.11.2002
603. L372/27.11.1998 LEGE privind respingerea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.44/1998 pentru modificarea Legii locuinței nr.114/1996 Lege 603/2002
06.11.2002
604. L149/14.03.2002 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2002 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii și artei, cultelor, cinematografiei și dreptului de autor Lege 604/2002
06.11.2002
605. L429/30.09.2002 LEGE privind înființarea comunei Crizbav, județul Brașov Lege 605/2002
06.11.2002
606. L432/30.09.2002 LEGE pentru ratificarea Convenției între România și Republica Letonia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București, la 25 martie 2002 Lege 606/2002
06.11.2002
607. L434/30.09.2002 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Albania privind readmisia persoanelor, semnat la București, la 7 iunie 2002 Lege 607/2002
06.11.2002
608. L371/27.08.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 49/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul Phare 2001 de cooperare transfrontalieră dintre România și Ungaria - RO 0102, semnat la București la 4 decembrie 2001 Lege 608/2002
06.11.2002
609. L438/30.09.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 60/2002 pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între România șI Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar pentru intreprinderi și spirit antreprenorial, în particular pentru intreprinderi mici șI mijlocii, semnat la București la 31 mai 2002 șI la Bruxelles la 28 iunie 2002. Lege 609/2002
06.11.2002
610. L435/30.09.2002 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Albania cu privire la cooperarea în domeniul combaterii terorismului, a crimei organizate, a traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope, precum și a altor activități ilegale, semnat la București la 7 iunie 2002 Lege 610/2002
06.11.2002
611. L450/02.10.2002 LEGE privind aderarea României la Convenția privind eliberarea brevetelor europene, adoptată la Munchen, la 5 octombrie 1973, precum și la Actul de revizuire a acesteia, adoptat la Munchen la 29 noiembrie 2000 Lege 611/2002
13.11.2002
612. L451/02.10.2002 LEGE pentru formularea unei declarații privind recunoașterea de către România a competenței Comitetului pentru Eliminarea Discriminării Rasiale, în conformitate cu art.14 din Convenția Internațională pentru Eliminarea tuturor Formelor de Discriminare Rasială, adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, la New York, la 21 decembrie 1965 Lege 612/2002
13.11.2002
613. L449/02.10.2002 LEGE pentru ratificarea Acordului între Ministerul Educației și Cercetării din România și Agenția universitară a Francofoniei (AUF) relativ la Biroul Europa centrală și orientală al Agenției universitare a Francofoniei, semnat la București, la 15 noiembrie 2001 Lege 613/2002
13.11.2002
614. L437/30.09.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.54/2002 privind înființarea Centrului Național pentru Reducerea Riscului Seismic Lege 614/2002
13.11.2002
615. L63/31.01.2000 LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 57/2000 pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.99/1999 privind atestarea agenților economici producători de bunuri materiale destinate comercializării și acordarea permisului de operare Lege 615/2002
13.11.2002
616. L440/30.09.2002 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor Lege 616/2002
13.11.2002
617. L442/30.09.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, și instituirea unor măsuri pentru diminuarea fenomenelor de fraudă și evaziune fiscală în domeniul alcoolului și băuturilor alcoolice Lege 617/2002
13.11.2002
618. L43/31.01.2000 LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor Lege 618/2002
13.11.2002
619. L445/30.09.2002 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 252/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor Lege 619/2002
13.11.2002
620. L444/30.09.2002 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 209/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor Lege 620/2002
13.11.2002
621. L443/30.09.2002 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 187/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor Lege 621/2002
13.11.2002
622. L374/29.08.2002 LEGE pentru acceptarea unor amendamente adoptate la Londra la 26 mai 2000, respectiv la 5 decembrie 2000, la Protocolul din 1988 privind Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974 Lege 622/2002
19.11.2002
623. L406/16.09.2002 LEGE pentru ratificarea Convenției internaționale privind reprimarea finanțării terorismului, adoptată la New York, la 9 decembrie 1999 Lege 623/2002
19.11.2002
624. L375/29.08.2002 LEGE pentru acceptarea unor amendamente, adoptate le Londra la 18 mai 1998, 26 mai 2000, 5 decembrie 2000 și, respectiv, la 6 iunie 2001, la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, adoptată la Longra la 1 noiembrie 1974, precum și a Codului intrenațional pentru instalațiile de protecție contra incendiului (Codul FSS), adoptat de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.98(73) a Comitetului Securității Maritime, la Londra la 5 decembrie 2000 Lege 624/2002
19.11.2002
625. L402/13.09.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2002 privind ratificarea Acordului de asistență financiară nerambursabilă între România, reprezentată de Ministerul Finanțelor Publice și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, convenit prin scrisoarea semnată la Washington DC la 8 mai 2002 și București la 27 mai 2002 pentr Proiectul de Dezvoltare Instituțională a Sectorului Privat și Public Lege 625/2002
19.11.2002
626. L404/16.09.2002 LEGE pentru ratificarea Acordului privind înființarea Organizației Internaționale pentru Dezvoltarea Sectorului Piscicol în Europa Centrală și de Est (EUROFISH), adoptat la Copenhaga, la 23 mai 2000 Lege 626/2002
19.11.2002
627. L293/14.06.2002 LEGE privind producerea și comercializarea hameiului Lege 627/2002
19.11.2002
628. L96/26.03.1999 LEGE pentru respingerea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 23/1999 pentru abrogarea Legii nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat Lege 628/2002
19.11.2002
629. L378/31.08.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 58/2002 pentru modificarea și completarea Legii voluntariatului nr.195/2001 Lege 629/2002
19.11.2002
630. L93/07.03.2001 LEGE privind cinematografia Lege 630/2002
27.11.2002
631. L465/10.10.2002 LEGEA bugetului de stat pe anul 2003 Lege 631/2002
27.11.2002
632. L466/10.10.2002 LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 Lege 632/2002
27.11.2002
633. L272/31.05.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2002 pentru modificarea Anexei nr.1 la Legea nr.290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice - "Gheorghe Ionescu - Șișești" Lege 633/2002
07.12.2002
634. L46/02.02.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare Lege 634/2002
07.12.2002
635. L471/14.10.2002 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Consiliul Europei privind înființarea și funcționarea Biroului de Informare al Consiliului Europei la București, semnat la Stasbourg, la 23 aprilie 2002 Lege 635/2002
07.12.2002
636. L366/21.08.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.52/2002 privind stabilirea unui sistem de compensare de către transportatorii aerieni pentru pasagerii cărora li s-a refuzat îmbarcarea pe curse aeriene regulate Lege 636/2002
07.12.2002
637. L273/31.05.2002 LEGE cu privire la reglementarea raporturilor de drept internațional privat în domeniul insolvenței Lege 637/2002
07.12.2002
638. L118/15.05.1998 LEGE privind respingerea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 10/1998 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la datoria S.C. PETROTEL S.A. Ploiești , prevăzută în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.72/1997 și la protecția mediului înconjurător din arealul petrolier Ploiești ca urmare a declanșării procesului de privatizare a societăților comerciale din domeniul petrolier Lege 638/2002
07.12.2002
639. L257/24.05.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2002 pentru recuperarea arieratelor către principalii furnizori de resurse energetice și apă Lege 639/2002
07.12.2002
640. L41/02.02.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat " Lege 640/2002
07.12.2002
641. L479/18.10.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestarii unei activitați în folosul comunitații si închisorii contravenționale Lege 641/2002
07.12.2002
642. L407/17.09.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poștale Lege 642/2002
07.12.2002
643. L320/21.06.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condițiilor de funcționare a centralelor termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale Lege 643/2002
07.12.2002
644. L324/25.06.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2002 privind reglementarea unor datorii ale societăților comerciale aflate în proces de privatizare, reprezentând penalități și majorări de întârziere aferente serviciilor de furnizare a energiei electrice, gazelor naturale și energiei termice Lege 644/2002
07.12.2002
645. L173/28.03.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2002 privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării Lege 645/2002
07.12.2002
646. L364/15.08.2002 LEGE privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural Lege 646/2002
07.12.2002
647. L486/18.10.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2002 pentru modificarea alineatului (1) al art. 5 din Legea nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale Lege 647/2002
07.12.2002
648. L274/31.05.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2002 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2001 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, stagiaturii și activității de cercetare medicală în sectorul sanitar Lege 648/2002
07.12.2002
649. L422/19.09.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2002 pentru completarea alineatului (1) al articolului XIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare Lege 649/2002
07.12.2002
650. L257/01.09.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață Lege 650/2002
07.12.2002
651. L424/25.09.2002 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Suediei privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Stockholm, la 29 mai 2002 Lege 651/2002
07.12.2002
652. L405/16.09.2002 LEGE pentru aderarea României la Protocolul Convenției din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi cu privire la finanțarea pe termen lung a programului de cooperare pentru supravegherea și evaluarea transportului pe distanțe lungi al poluanților atmosferici în Europa (EMEP), adoptat la Geneva la 28 septembrie 1984 Lege 652/2002
07.12.2002
653. L107/26.02.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2002 privind modificarea și completarea Legii nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească Lege 653/2002
07.12.2002
654. L308/19.06.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2002 privind încheierea de către Regia Națională a Pădurilor a contractelor de vânzare-cumpărare pe termen lung, privind masa lemnoasă Lege 654/2002
07.12.2002
655. L484/18.10.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2002 privind achiziționarea dintr-o singură sursă a produselor și serviciilor necesare asigurării uniformelor, însemnelor distinctive, insignelor și documentelor de legitimare ale polițiștilor Lege 655/2002
07.12.2002
656. L208/22.04.2002 LEGE pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor Lege 656/2002
07.12.2002
657. L427/26.09.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2002 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale pentru finanțarea activităților ocazionate de sărbătorirea, în România, a Zilei Internaționale a Vârstnicilor în anul 2002 Lege 657/2002
07.12.2002
658. L519/08.11.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2002 pentru ratificarea Protocolului adițional la Scrisoarea de înțelegere privind controlul drogurilor și aplicarea legii, semnată la data de 3 iulie 2001, dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la București la 24 septembrie 2002 Lege 658/2002
16.12.2002
659. L469/14.10.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2002 privind revenirea în proprietate publică a statului și în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor a imobilului Corp A1-S-Pavilion administrativ, situat în municipiul Craiova, str.Mihai Viteazul, nr.4, județul Dolj, din patrimoniul Societății Comerciale "Editura Scrisul Românesc"- SA Lege 659/2002
16.12.2002
660. L485/18.10.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.111/1999 privind reglementarea transferului unor echipamente specifice sectorului de drumuri, achiziționate din împrumutul acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, către societățile comerciale înființate prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România" Lege 660/2002
16.12.2002
661. L518/08.11.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2002 pentru prorogarea termenului prevazut la art.1 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopțiile internaționale Lege 661/2002
16.12.2002
662. L506/08.11.2002 LEGE privind completarea Ordonanței Guvernului nr.7/2001 privind impozitul pe venit Lege 662/2002
16.12.2002
663. L517/08.11.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovarea exportului cu finanțare de la bugetul de stat Lege 663/2002
16.12.2002
664. L480/18.10.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 59/2002 pentru modificarea Legii nr.202/2000 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire. Lege 664/2002
16.12.2002
665. L509/08.11.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2002 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil, proprietate privată a statului, în proprietatea Comitetului Olimpic Român Lege 665/2002
16.12.2002
666. L473/14.10.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2002 privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor agricoli din județele Dolj și Mehedinți, urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada octombrie 2001-iulie 2002 Lege 666/2002
16.12.2002
667. L515/08.11.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Al doilea împrumut de ajustarea structurală a sectorului privat) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 13 septembrie 2002 Lege 667/2002
16.12.2002
668. L516/08.11.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2002 pentru ratificarea amendamentelor aduse de Aranjamentul stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea părții române din 17 octombrie 2001 și Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internațional din 31 octombrie 2001, precum și pentru ratificarea Memorandumului suplimentar de politici economice și financiare și a Memorandumului tehnic de înțelegere, convenite prin Scrisoarea părții române din 12 august 2002 și Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internațional din 28 august 2002. Lege 668/2002
16.12.2002
669. L487/18.10.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2002 privind modificarea Legii nr.373/2002 pentru aprobarea finanțării repatrierii personalului navigant,debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante și pentru menținerea în siguranță a navelor din patrimoniul Companiei de Navigație Maritimă ''Romline" - S.A. Constanța Lege 669/2002
16.12.2002
670. L482/18.10.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 64/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.214/1999 privind acordarea calitații de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România Lege 670/2002
16.12.2002
671. L433/30.09.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea și/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere Lege 671/2002
19.12.2002
672. L511/08.11.2002 LEGE privind auditul public intern Lege 672/2002
19.12.2002
673. L408/17.09.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale Lege 673/2002
19.12.2002
674. L339/01.07.2002 LEGE privind declararea ca oraș a comunei Ghimbav, județul Brașov Lege 674/2002
19.12.2002
675. L510/08.11.2002 LEGE pentru înființarea comunei Bărăganu, județul Constanța, prin reorganizarea comunei Mereni Lege 675/2002
19.12.2002
676. L508/08.11.2002 LEGE pentru înființarea comunei Titești, județul Vâlcea, prin reorganizarea comunei Perișani Lege 676/2002
19.12.2002
677. L235/10.05.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2002 privind constituirea și menținerea stocurilor minime de siguranță pentru țiței și produse petroliere Lege 677/2002
19.12.2002
678. L385/04.09.2002 LEGE pentru modificarea alin.(1) lit.b) al art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate Lege 678/2002
19.12.2002
679. L157/09.05.2001 LEGE privind stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor situate în intravilanul localităților în Delta Dunării Lege 679/2002
19.12.2002
680. L523/12.11.2002 LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 680/2002
19.12.2002
681. L373/29.08.2002 LEGE privind acceptarea de către România a amendamentelor la Codul internațional de management pentru exploatarea în siguranță a navelor și pentru prevenirea poluării (Codul internațional de management al siguranței - Codul I.S.M.), adoptate de către Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția M.S.C. 104(73) din 5 decembrie 200 și pentru modificarea legii nr.85/1997 privind acceptarea de către România a Codului internațional de management pentru exploatarea în siguranță a navelor și pentru prevenirea poluării (Codul internațional de management al siguranței - Codul I.S.M.), adoptat de către Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția A.741(18) din 4 noiembrie 1993 Lege 681/2002
19.12.2002
682. L284/04.06.2002 LEGE privind protecția martorilor Lege 682/2002
19.12.2002
683. L363/15.08.2002 LEGE pentru completarea Legii nr.123/2001 privind regimul strainilor în România Lege 683/2002
19.12.2002

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 1 decembrie 2021, 11:41
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro